Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Císařka

Navržená spojka mezi Podbělohorskou a Weberovou ulicí, realizovaná prodloužením dnes slepé Smrčinské ulice. Spojení, které může nabýt na významu zejména s otevřením nového úseku trasy metra a do Motola a souvisejícími změnami v MHD, zejména linky a-167. Jde o to, že linka 167 by mohla být kromě spojení Motol - Homolka - Anděl využita i pro obsluhu sídliště Podbělohorská, aby se zredukoval její dlouhý souběh s tramvají. To by mělo za následek zlepšení obsluhy Spiritky a Císařky, zejména nové výstavby v lokalitě, u které by bylo zachováno potřebné a požadované přímé spojení k Andělu.

V souvislosti s tím je vhodné provést i rekonstrukci - rozšíření - střední části Podbělohorské a části Smrčinské ulice na minimální šířku 7,5 m, protože Podbělohorská je v úseku pod Spiritkou široká mnohde jen 6 m, což je při provozu, který tam je, dosti nebezpečná situace trvající mimochodem již řadu let. Je možná i rekonstrukce dnes již poněkud archaicky uspořádané křižovatky Podbělohorská - Pod Stadiony, kterou vlastně dotčený úsek začíná.

Z Podbělohorské ulice navržená trasa klesá ulicí Smrčinskou kolem hřišť a elektrické rozvodné stanice, vede částečně po okraji lesa podél přírodní památky Skalka a u fotbalového hřiště ústí do Weberovy ulice. Do rozvodné stanice přicházejí dráty vysokého napětí od severu a navržená silnice je na její jižní straně, takže trolejbusovým trolejím nic nebrání.

Každý obytný celek má svou zastávku, která může být i na znamení.


 

Parametry

Délka komunikace

600 m rekonstrukce

550 m novostavba

Navržená šířka

7,5 m

MHD

trolejbus, autobus

Počet zastávek

3

V úseku Weberova - Císařka - Podbělohorská - Klamovka se jízdní doba linky a-167 (nebo výhledově trolejbusu) oproti jízdě přes Kotlářku trochu, nicméně přijatelně, prodlouží - tak o 4 minuty. Jedině krátký úsek Weberova - Kotlářka by tak nejspíš zůstal bez MHD. Velkou vzájemnou frekvenci mezi těmito dvěma zastávkami tam nejspíš nelze předpokládat, obě jsou obsluhovány v jiných, důležitějších směrech kapacitními linkami. Případná časově omezená školní poptávka mezi těmito stanicemi se dá zajistit zvláštním školním spojem.

 


 

 

Poslední aktualizace 12. 09. 2015

 

NAHORU