Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Sedlecký most a tunel Palírka

Důležité, nicméně dodnes neexistující tangenciální spojení, které citelně chybí a které by v lokalitě Dejvice - Podbaba - Sedlec - Bohnice konečně propojilo oba břehy řeky Vltavy. Toto propojení se plánuje již od 20. let 20. století a stále není vyřešeno. Chybějící most v této části města podvazuje dopravní možnosti, zejména MHD, ale i záchranných složek atd. Pokud se chcete dostat z Bohnic nebo Kobylis do Dejvic, neexistence mostu přes Vltavu v Podbabě nebo Sedlci má za následek složité objíždění přes most Barikádníků, Holešovice a Letnou, nebo delší cestu metrem C s přestupem na tramvaj, případně kombinací metra A a C - ovšem přes přetížené centrum. Cesta MHD trvá několik desítek minut. Ještě více je to vidět při cestě Bohnice - Suchdol. Studenti Zemědělské univerzity (ČZU) bydlící např. v Bohnicích nebo Ďáblicích o tom jistě vědí svoje...

Spojení Dejvice - Bohnice lze v různých modifikacích návrhů nalézt v územních plánech Prahy i na tomto webu, většinou se jedná o návrh spojení realizovaného tramvajovými tratěmi ve více či méně vhodných trasách, přičemž vzhledem k členitosti terénu jsou vždy nutné složitější stavby a zemní práce.

Následující návrh je realizován pouze nekolejovou MHD, jako vysoký silniční most přes Vltavu, na který navazuje ražený tunel procházející kopcem Palírka (267 m) a ústící na Sídlišti Bohnice.

Nájezd z ulice Kamýcké ulicí Ke Střelnici, most přes Vltavu a tunel ústící do ulice K Pazderkám.

Most je uzpůsoben pro instalaci trolejového vedení pro trolejbusy.


 

Parametry

Délka komunikace

silnice .....400 m

most .......650 m

tunel ........570 m

Navržená šířka

7,5 m (2 pruhy)

nebo 2 x 7,5 m (4 pruhy)

Výška mostu nad hladinou Vltavy

40 - 45 m

MHD

trolejbus, autobus

Počet zastávek

2

ovšem mimo konstrukci mostu a tunelu,  jsou využity již existující zastávky na přilehlých komunikacích Kamýcká, K Pazderkám

V základním návrhu je uvažován stavebně jednodušší a levnější most a tunel dvoupruhový obousměrný s vozovkou 7,5 m. Lze uvažovat i o mostě a tunelu čtyřpruhovém (dvě mostní vozovky, každá pro jeden směr, podobně dvě tunelové trouby). V takovém případě asi bude účelné i rozšíření Kamýcké ulice od Mrazíren směrem k Vltavě, nebo lze na mostě a v tunelu uvažovat o vyhrazených BUS-pruzích. To je ovšem mnohem nákladnější.

V MHD se počítá zejména s přímou autobusovou nebo trolejbusovou linkou Dejvice - Bohnice - Kobylisy, spojující tangenciálně linky metra A a C. Ta může vzniknout např. rozdělením stávající autobusové linky 200 (Kobylisy - Sídliště Bohnice) na dvě větve, např. 200 Kobylisy - Sídliště Bohnice a 210 Kobylisy - Zhořelecká - Dejvická. Lze zavést i autobusovou nebo trolejbusovou linku Kobylisy - Suchdol, pokud to bude účelné, zejména pro dopravu studentů na ČZU.

 

Poslední aktualizace 15. 09. 2013

NAHORU