Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Suchdolská - Roztocký háj

Nová obousměrná komunikace v lokalitě Nový Suchdol, odbočující z ulice Suchdolské a jdoucí v trase plánovaného vnějšího dálničního okruhu směrem k Roztockému háji. Prostor je rovinatý a není zastavěn, neboť se v Suchdole počítá se zahloubením tohoto úseku okruhu do tunelu, stavěného seshora. Stavba této komunikace by tedy mohla být závěrečnou etapou budování tunelu. Lze ji ovšem postavit i v případě, že dálniční okruh bude veden mimo Suchdol.

Vedení nové ulice Suchdolem. Je jen schématické, konkrétní podoba a trasování, umístění smyčky MHD atd. vyplyne až z výstavby vnějšího okruhu.


 

Parametry

Délka komunikace

850 m

Navržená šířka

7,5 m

MHD

autobus, příp. trolejbus

Počet zastávek

3

 

Výřez z územního plánu Prahy se zakreslenou trasou tunelů okruhu a mimoúrovňovou křižovatkou. Prostor nad okruhem je určen pro městskou zeleň.

Naše navržená komunikace je vyznačena červeně.


 

Lokalita je nyní, pokud jde o MHD, obsluhována pouze midibusy, a to zajížděním linky PID 359 s dlouhými intervaly 1-2 h, které se proplétají poměrně úzkými uličkami mezi rodinnými domky. Do trasy navržené komunikace by proto mohla být ze stávající smyčky v Suchdole převedena autobusová linka 107 nebo 160 (podle přepravní poptávky) a mohly by tak na ní být zřízeny 3 zastávky. Tím se zlepší dopravní obsluha zejména odlehlejších částí zastavěné oblasti, kde byly dosud docházkové vzdálenosti ke konečné linky a-107 poměrně dlouhé.

Smyčka MHD je situována na volném prostranství ve východní části lokality, kde se dříve či později jistě objeví nějaká nová výstavba.

 

Poslední aktualizace 14. 12. 2014

NAHORU