Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2021

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor P4JM


 

Charakteristika

 

Asi nejobtížnější oblast v Praze, se značně nevyjasněnou budoucností rozvoje a s mnoha rozmanitými variantami pokračování, které v současnosti ještě nelze dopředu s určitostí odhadnout ani v časovém horizontu, ani v konkrétním prostorovém řešení. Možností je celá řada  (plánované metro D, tramvajové tratě, prodloužení metra C, uzemní rozvoj různých lokalit atd.) a tomu také bude odpovídat konečné uspořádání trolejbusové sítě.

 • Trolejbusová síť v jižní části města - Lhotka, Krč, Libuš, Modřany, Michle, Vršovice, Jižní Město, případně Petrovice, Hostivař.

 • Obecně se předpokládá nejen výstavba metra D, ale i vybudování tramvajové trati Spořilov - Opatov - Jižní Město. Oblast je řešena variantně také vzhledem k možnostem prodloužení metra C do Petrovic a Uhříněvsi, a metra A na Průmyslovou.

 • V oblasti Krče, Lhotky a Libuše je návaznost na plánované metro D.

 • Je vylepšena obsluha Nemocnice Na Vinohradech - trolejbusy ve směru Želivského jedou Šrobárovou ulicí přímo kolem hlavního vstupu do nemocnice.

 • Je řešena v některých variantách trolejbusová trať v Jeremenkově ulici jako alternativa k zamýšlené tramvajové trati s nejasným pokračováním, které je závislé na vyřešení obtížného vedení tramvajové trati přes Bohdalec a na Želivského. V našem návrhu sledujeme i jinou možnost, a sice vytvoření kapacitní nekolejové tangenty Smíchov - Budějovická - Spořilov - Zahradní Město - Skalka a její případnou návaznost na vytíženou východní tangentu ve směru Malešice - Vysočany - Prosek - Kobylisy (viz varianty SM). K tomu je potřeba vybudovat novou spojovací komunikaci ze Spořilova do Zahradního Města přes lokalitu Trojmezí.

 • Pro realizaci je též nutná výstavba Dvoreckého mostu, nepočítá se již s trolejbusovou tratí na Barrandovském mostě.

 


 

Varianta KAPPA

 

 


 

 • Varianta, ponechávající prostor dalšímu vývoji v území Petrovic a Měcholup, kde je zachováno stávající linkové vedení autobusů.

 • 100% zatrolejování úseků linek 74 a 79 přes Vršovice a Michli.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • Zatrolejování kompletní linky 87 ex bus 177.

 • Na Spořilově je tramvajová trať vedena v nové stopě nad rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118 v dnešní podobě. Linka 74 je zkrácenou variantou linky a-124 ukončenou na Zeleném Pruhu (Dobeška).

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici.

 • Linka 76 je vedena parciálně (bez troleje) na náměstí Bratří Synků a nádraží Vršovice a zajišťuje tak vazbu sídliště Michelská na metro D.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka

trasa

kurzívou - úseky pojížděné bez troleje (aspoň 1 směr)

vozy, druh, intervaly min R/S/O/V//So/Ne

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

74

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Jemnická - Budějovická - Krčská - Olbrachtova - Na Planině - Zelený Pruh

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

75

Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C - Michelská - Kloboučnická - Nám. Bratří Synků - Nádraží Vršovice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

79

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť  - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

87

Chodov C - Volha - Opatov C - Donovalská - Na Košíku - Toulcův Dvůr - Hostivařské náměstí - Obchodní centrum Hostivař - Sídliště Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

 

 


 

Varianta LAMBDA

 


 

 • Varianta s vyšším podílem parciálních trolejbusů proti variantě KAPPA.

 • Ponechává prostor dalšímu vývoji v území Petrovic a Měcholup, kde je zachováno stávající linkové vedení autobusů.

 • Oblast Michle a Vršovic zatrolejována pouze částečně pomocí jednostopých úseků, využívá se pohonu na trakční baterii.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • Zatrolejování kompletní linky 87 ex bus 177.

 • Na Spořilově je tramvajová trať vedena v nové stopě nad rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118 v dnešní podobě. Linka 74 je zkrácenou variantou linky a-124 ukončenou na Zeleném Pruhu (Dobeška).

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici, narozdíl od předchozí varianty protažena ke stanici Depo Písnice, kam zajíždí bez troleje.

 • Linka 76 je vedena parciálně (bez troleje) na náměstí Bratří Synků a nádraží Vršovice a zajišťuje tak vazbu sídliště Michelská na metro D.

Linkové vedení trolejbusů

 

 

linka

trasa

kurzívou - úseky pojížděné bez troleje (aspoň 1 směr)

vozy, druh, intervaly min R/S/O/V//So/Ne

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

74

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Jemnická - Budějovická - Krčská - Olbrachtova - Na Planině - Zelený Pruh

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

75

Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C - Michelská - Kloboučnická - Nám. Bratří Synků - Nádraží Vršovice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D - Lipovická - Ke Březině - Náves Písnice - Depo Písnice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15; úsek Písnice - Depo Písnice 12/30/15/30//30/30

 

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

79

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť  - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

87

Chodov C - Volha - Opatov C - Donovalská - Na Košíku - Toulcův Dvůr - Hostivařské náměstí - Obchodní centrum Hostivař - Sídliště Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

 

 


 

Varianta MÍ

 


 

 • Minimalistická varianta, opět s vyšším podílem parciálních trolejbusů.

 • Ponechává prostor dalšímu vývoji v území Petrovic a Měcholup, kde je zachováno stávající linkové vedení autobusů.

 • Oblast Michle a Vršovic zatrolejována pouze částečně, využívá se pohonu na trakční baterii.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Tramvajová trať Jeremenkovou ulicí, od Budějovické směřuje na Pankrác.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • Zatrolejování kompletní linky 87 ex bus 177.

 • Na Spořilově je tramvajová trať vedena v nové stopě nad rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linky 118 a 124 ponechány v autobusové podobě, modifikované s ohledem na tramvajovou trať Jeremenkova a vazby na metro D v oblasti Michle.

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici, protažena ke stanici Depo Písnice, kam zajíždí bez troleje.

 • Linka 76 je ukončena na Kačerově. 79 a 80 tvoří dvojici linek vedenou až na Želivského.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka

trasa

kurzívou - úseky pojížděné bez troleje (aspoň 1 směr)

vozy, druh, intervaly min R/S/O/V//So/Ne

73

Želivského A - Želivského (Votická) - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

75

Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D - Lipovická - Ke Březině - Náves Písnice - Depo Písnice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15; úsek Písnice - Depo Písnice 12/30/15/30//30/30

 

79

Želivského A - Želivského (Votická) - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť  - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

80

Želivského A - Želivského (Votická) - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

87

Chodov C - Volha - Opatov C - Donovalská - Na Košíku - Toulcův Dvůr - Hostivařské náměstí - Obchodní centrum Hostivař - Sídliště Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

 

 

 


 

Varianta NÝ

 


 

 • Linkové vedení podobné variantě MÍ.

 • Metro C prodloužené do Petrovic (Petrovická) a Uhříněvsi. Na něj navázaná parciální trolejbusová linka 64, která tvoří základní obsluhu sídliště Petrovice a zároveň tvoří vazbu na metro A. V prostoru Rabakovské ulice vedena bez troleje.

 • Oblast Michle a Vršovic zatrolejována pouze částečně, využívá se pohonu na trakční baterii.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Tramvajová trať Jeremenkovou ulicí, od Budějovické směřuje na Pankrác. 118 a 124 ponechány v autobusové podobě modifikované s ohledem na tramvajovou trať Jeremenkova a vazby na metro D v oblasti Michle.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • Linka 76 je ukončena na Kačerově. 79 a 80 tvoří dvojici linek vedenou až na Želivského.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka

trasa

kurzívou - úseky pojížděné bez troleje (aspoň 1 směr)

vozy, druh, intervaly min R/S/O/V//So/Ne

64

Skalka A - Mokřanská - Rabakovská - Sklářská - Nádraží Hostivař - Gercenova - Na Vartě - Veronské náměstí - Petrovická C

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

73

Želivského A - Želivského (Votická) - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

75

Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D - Lipovická - Ke Březině - Náves Písnice - Depo Písnice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15; úsek Písnice - Depo Písnice 12/30/15/30//30/30

 

79

Želivského A - Želivského (Votická) - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť  - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

80

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

87

Chodov C - Volha - Opatov C - Donovalská - Na Košíku - Toulcův Dvůr - Hostivařské náměstí - Obchodní centrum Hostivař - Sídliště Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

 

 


 

Varianta KSÍ

 


 

 • Varianta předpokládá vybudování obou prodloužení metra, tedy A na Průmyslovou a především C do Petrovic, případně Uhříněvsi. Petrovické trolejbusové linky (64, 89) jsou ukončeny na severním konci v terminálu u stanice metra Průmyslová a na jižním na rekonstruovaném obratišti v Petrovicích, místní vazby s Jižním Městem budou řešeny metrem a doplňkovými autobusy.

 • 100% zatrolejování úseků linek 74 a 79 přes Vršovice a Michli.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Zatrolejování kompletní linky 87 ex bus 177. Linka 81 doplňuje v oblasti Košíku linku 87 i po druhé trase MHD a nahrazuje tak linky a-181 a 182.

 • Na Spořilově je tramvajová trať vedena v nové stopě nad rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118 v dnešní podobě. Linka 74 je zkrácenou variantou linky a-124 ukončenou na Zeleném Pruhu (Dobeška).

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici.

 • Linka 76 je vedena parciálně (bez troleje) na náměstí Bratří Synků a nádraží Vršovice a zajišťuje tak vazbu sídliště Michelská na metro D.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka

trasa

kurzívou - úseky pojížděné bez troleje (aspoň 1 směr)

vozy, druh, intervaly min R/S/O/V//So/Ne

64

Průmyslová A - Sklářská - Nádraží Hostivař - Gercenova - Na Vartě - Veronské náměstí - Petrovická C

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

74

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Jemnická - Budějovická - Krčská - Olbrachtova - Na Planině - Zelený Pruh

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

75

Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C - Michelská - Kloboučnická - Nám. Bratří Synků - Nádraží Vršovice

 

KB parciální 6/15/7,5/15-20//15/15

 

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

79

Želivského A - Bělocerkevská - Čechovo nám./Koh-i-noor - Bohemians - Kloboučnická - Michelská - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť  - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

81

Průmyslová A - Sklářská - Nádraží Hostivař - Hostivařské náměstí - Nad Košíkem - Donovalská - Opatov C

 

SD parciální 6/30/7,5/30//30/30

 

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB parciální 6/12/7,5/15-20//15/15

 

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

87

Chodov C - Volha - Opatov C - Donovalská - Na Košíku - Toulcův Dvůr - Hostivařské náměstí - Obchodní centrum Hostivař - Sídliště Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

KB ortodoxní 6/12/7,5/15-20//15/15

 

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

89

Průmyslová A - Sklářská - Nádraží Hostivař - Gercenova - Nádraží Horní Měcholupy - Janovská - Petrovická C

 

KB ortodoxní 6/15/7,5/15-20//15/15

 

 

 

Poslední aktualizace variant 16. 04. 2018

 

NAHORU