Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor P4JM


 

Charakteristika

 

Asi nejobtížnější oblast v Praze, se značně nevyjasněnou budoucností rozvoje a s mnoha rozmanitými variantami pokračování, které v současnosti ještě nelze dopředu s určitostí odhadnout ani v časovém horizontu, ani v konkrétním prostorovém řešení. Možností je celá řada  (plánované metro D, tramvajové tratě, prodloužení metra C, uzemní rozvoj různých lokalit atd.) a tomu také bude odpovídat konečné uspořádání trolejbusové sítě.

 • Trolejbusová síť v jižní části města - Lhotka, Krč, Libuš, Modřany, Michle, Jižní Město, případně Petrovice, Hostivař.

 • Obecně se předpokládá nejen výstavba metra D, ale i vybudování tramvajové trati Spořilov - Opatov - Jižní Město. Oblast je řešena variantně také vzhledem k možnostem prodloužení metra C do Petrovic nebo Uhříněvsi, a metra A na Průmyslovou.

 • V oblasti Krče, Lhotky a Libuše je návaznost na plánované metro D.

 • Je vylepšena obsluha Nemocnice Na Vinohradech - trolejbusy ve směru Želivského jedou Šrobárovou ulicí přímo kolem hlavního vstupu do nemocnice.

 • Je řešena trolejbusová trať v Jeremenkově ulici jako alternativa k zamýšlené tramvajové trati s nejasným pokračováním, které je závislé na vyřešení obtížného vedení tramvajové trati přes Bohdalec a na Želivského. V našem návrhu sledujeme jinou možnost, a sice vytvoření kapacitní nekolejové tangenty Smíchov - Budějovická - Spořilov - Zahradní Město - Skalka a její návaznost na vytíženou východní tangentu ve směru Malešice - Vysočany - Prosek - Kobylisy (viz varianty SM). K tomu je potřeba vybudovat novou spojovací komunikaci ze Spořilova do Zahradního Města přes lokalitu Trojmezí.

 • Pro realizaci je též nutná výstavba Dvoreckého mostu, nepočítá se již s trolejbusovou tratí na Barrandovském mostě.

 


 

Varianta KAPPA

 


 

 • Startovací varianta, ponechávající prostor dalšímu vývoji v území.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě. Varianta též neřeší oblast Petrovic a Jižního Města v oblasti Litochleb a Hájů a předpokládá obsluhu stávajícími autobusovými linkami.

 • Linka 73 pokrývá směr Vršovice - Roztyly - Chodov. Nová smyčka Koleje Jižní Město u dnešní zastávky Volha.

 • Na Spořilově je tramvajová trať vedena v nové stopě nad rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118 v dnešní podobě, zatím se nepředpokládá její prodlužování.

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). linka 77 objíždí sídliště a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům.

 • V oblasti Michle a Vršovic nejsou kvůli náročnosti terénu uvažovány trolejbusy, místo nich bude lokalita obsloužena autobusovými linkami 106 a 124 v ustálených trasách s vazbou na stanici metra Želivského.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta KAPPA)

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C - Jarníkova - Koleje Jižní Město

75

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Sídliště Krč - Nemocnice Krč D - Kačerov C

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

79

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

(úsek Jesenická - Nádraží Zahradní Město je pojížděn bez troleje)

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

75

SD

6/15/7,5/15-20//15/15

76

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

79

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

80

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

88

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

 


 

Varianta LAMBDA

 


 

 • Startovací varianta s podobně omezeným rozsahem jako u varianty KAPPA, ponechávající prostor k dalšímu vývoji.

 • Odlišné linkové vedení v oblasti Lhotky od varianty KAPPA.  Linka 80 jede na Nové Dvory ke stanici metra D a obsluhuje sídliště Krč místo 77.  Linka 77 jede kratší trasou ke stanici metra D Nemocnice Krč.

 • Linka 73 pokrývá směr Vršovice - Roztyly - Chodov.

 • Linky 73 a 86 nejedou přes Měchenickou - stávající tramvajová smyčka je zachována a tramvajová trať dále na Jižní Město je na ni napojena. Linka 86 zajíždí Hlavní ulicí na Sídliště Spořilov.

 • Spojení přes Michli je opět zajištěno linkami a-124 a 106.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta LAMBDA)

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C - Jarníkova - Koleje Jižní Město

75

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov

79

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sídliště Krč - Nové Dvory D - Cílkova - Sídliště Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

(úsek Jesenická - Nádraží Zahradní Město je pojížděn bez troleje)

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Spořilov - Sídliště Spořilov - Lešanská - Roztyly C

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

75

SD

6/15/7,5/15-20//15/15

76

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

79

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

80

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

88

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

 


 

Varianta MÍ

 


 

 • Varianta, zdůrazňující tangentu Smíchov - Skalka. V oblasti Petrovic a Jižního Města je ponechán prostor dalšímu vývoji v území.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě. Varianta ani zde neřeší oblast Petrovic a Jižního Města v oblasti Litochleb a Hájů a předpokládá obsluhu stávajícími autobusovými linkami.

 • Linka 73 pokrývá směr Vršovice - Roztyly - Chodov. Nová smyčka Koleje Jižní Město u dnešní zastávky Volha.

 • Na Spořilově je tramvajová trať opět vedena v nové stopě nad zatunelovanou rychlostní komunikací Spořilovská, takže je pro trolejbusy využita komunikace a podjezd po opuštěné tramvajové trati v místech dnešní tramvajové smyčky Spořilov.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118, ovšem s prodloužením ze Spořilova po nově navržené komunikaci přes Trojmezí na Zahradní Město a Skalku, kde je ukončena.

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, tj. shodně s variantou KAPPA.

 • V oblasti Michle a Vršovic nejsou kvůli náročnosti terénu uvažovány trolejbusy, místo nich bude lokalita obsloužena autobusovými linkami 106 a 124 v ustálených trasách s vazbou na stanici metra Želivského.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta MÍ)

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C - Dědinova - Chodov C - Jarníkova - Koleje Jižní Město

75

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Sídliště Krč - Nemocnice Krč D - Kačerov C

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov - Trojmezí - Záběhlická škola - Topolová - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A

79

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická - Sídliště Spořilov - Roztyly C

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

75

SD

6/15/7,5/15-20//15/15

76

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

79

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

80

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

88

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

 


 

Varianta NÝ

 


 

 • V oblasti Lhotky linkové vedení podobné variantě LAMBDA.

 • Linka 78 (ex a-118) vytváří opět tangenciální spojení Smíchova, Budějovické a Skalky přes novou komunikaci v lokalitě Trojmezí, ovšem ze Skalky pokračuje dále přes Sídliště Malešice na Želivského a nahrazuje tak v tomto úseku linku 88 (nebo bus 188). Je výrazně posílena.

 • Tah Spořilov - Roztyly je zde poněkud oslaben ve prospěch spojení na Budějovickou. Linka 77 nekončí na Kačerově, ale pokračuje dále přes Spořilov a Bohdalec na Želivského. Spojení ke Kolejím Jižní Město opět zajišťuje linka 86 (ex a-136).

 • Spojení přes Michli je opět zajištěno linkami a-124 a 106.

 • Tramvajová trať je na Spořilově vedena ve stopě (částečně zatunelované) Spořilovské ulice.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta NÝ)

75

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov - Měchenická - Chodovská - Bohdalec - Slavia - Bělocerkevská - Želivského A

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov - Trojmezí - Záběhlická škola - Topolová - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A Limuzská - Sídliště Malešice - Plaňanská - Hostýnská - Na Palouku -  Pod Třebešínem - Želivského A

79

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sídliště Krč - Nové Dvory D - Cílkova - Sídliště Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Spořilov - Měchenická - Sídliště Spořilov - Lešanská - Roztyly C - Dědinova - Chodov C - Jarníkova - Koleje Jižní Město

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

75

SD

6/15/7,5/15-20//15/15

76

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

78

KB

4/7,5/5/10//7,5/7,5

79

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

80

KB

6/15/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

 


 

Varianta KSÍ

 


 

 • Varianta předpokládá vybudování obou prodloužení metra, tedy A na Průmyslovou a především C do Petrovic, případně Uhříněvsi. Petrovické trolejbusové linky jsou ukončeny na severním konci v terminálu u stanice metra Průmyslová a na jižním na rekonstruovaném obratišti v Petrovicích, místní vazby s Jižním Městem budou řešeny metrem a doplňkovými autobusy.

 • Na Spořilově jsou pro pravidelný trolejbusový  provoz využity všechny trolejbusové tratě, přes Měchenickou zajíždí jen linka 77.

 • Tramvajová trať je na Spořilově vedena ve stopě (částečně zatunelované) Spořilovské ulice.

 • V oblasti Lhotky je linkové vedení shodné s variantou LAMBDA.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta KSÍ)

64

Průmyslová A - Sklářská - Nádraží Hostivař - Řepčická - Nádraží Horní Měcholupy - Janovská - Petrovická C

71

Průmyslová A - Sklářská - Nádraží Hostivař - Řepčická - Milánská - Veronské náměstí - Petrovická C

75

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Nádraží Braník - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

76

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Lhotka - Sídliště Lhotka - Cílkova - Nové Dvory D - Jalodvorská - Stará Libuš - U Libušské sokolovny - Písnice D

77

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Branická - Branické náměstí - Vrbova - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sulická - Nemocnice Krč D - Kačerov C

78

Nádraží Smíchov B - Lihovar - Dvorce - Pod Pekařkou - Nové Podolí - Olbrachtova D - Budějovická C - Brumlovka - Pod Dálnicí t - Na Záhonech z - Depo Kačerov - Severozápadní - Spořilov - Hlavní - Sídliště Spořilov - Trojmezí - Záběhlická škola - Topolová - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A Limuzská - Sídliště Malešice - Plaňanská - Hostýnská - Na Palouku -  Pod Třebešínem - Želivského A

79

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Měchenická -  Sídliště Spořilov - Spořilov - Severozápadní - Depo Kačerov - Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sulická - Novodvorská - Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - Platónova - Modřany, Na Beránku

80

Kačerov C - Nemocnice Krč D - Sídliště Krč - Nové Dvory D - Cílkova - Sídliště Lhotka - Hasova - Labe - Tylova čtvrť - Obchodní náměstí - Nádraží Modřany - Komořany

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

86

(dle variant oblasti SM) ... Flora - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Spořilov - Lešanská - Roztyly C - Dědinova - Chodov C - Jarníkova - Koleje Jižní Město

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka - Limuzská - ... (dle variant oblasti SM)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

64

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

71

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

75

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

76

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

4/10/6/15-20//15/15

79

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

80

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 

Poslední aktualizace variant 24. 04. 2017

 

NAHORU