Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor P56


 

Charakteristika

 • Trolejbusová síť v levobřežní části města v oblasti Prahy 5 a 6 - Smíchov, Strahov, Košíře, Jinonice, Stodůlky, Jihozápadní Město, Řeporyje, Motol, Dejvice, Petřiny, Ruzyně, Břevnov, Suchdol.

 • Trolejbusy v daném území pokrývají prakticky většinu páteřních směrů dnes obsluhovaných autobusy.

 • Suchdol je řešen vždy tramvajovou tratí.

 • Počítá se s výstavbou tramvajové trati Malovanka - Stadion Strahov.

 • Všechny varianty jsou parciální, tedy předpokládají v různém rozsahu nezávislý provoz parciálních trolejbusů na baterii bez trolejového vedení.

 • Všechny varianty předpokládají vybudování tramvajové trati na Dědinu, všechny varianty počítají v prostoru Dědiny a Ruzyně s vybudováním Dolnolibocké spojky (a zejména vhodného podjezdu pod železniční tratí 120 Praha - Kladno) v souvislosti s budoucím urbanistickým rozvojem lokality dnešních kasáren Ruzyně.

 • Předpokládá se výstavba dvoukolejné elektrifikované železnice do Kladna s odbočkou Ruzyně - Letiště Václava Havla. 

 • Vzhledem k umístění vozovny Řepy a zatrolejování většiny páteřních směrů jsou minimalizovány manipulační tratě.

 • Ve všech variantách je zatrolejována linka 84 až k Nádraží Řeporyje; toto řešení umožní do budoucna přímé jízdy trolejbusů z linky 84 Vypich - Nemocnice Motol - Luka na příměstské linky PID 301 a 352 pouze změnou čísla linky, tj. bez nutnosti fyzického přestupu cestujících u metra Luka. Trolejbusem na nezávislý pohon (baterii) tak můžou být v budoucnu obsluhovány i přilehlé obce Ořech, Chýnice, Zbuzany a Jinočany, ležící za hranicemi Prahy v tarifním pásmu 1, a to při zachování celkem rozumného poměru max. 40 % délky linky v nezávislé bateriové trakci.

 • Mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi je počítáno výhradně s provozem na trakční baterii bez trolejí.


 

Varianta ALFA

 


 

 • Trolejbusové spojení zamýšleného nového obytného celku na Dědině s metrem A a s Andělem - linka 81 v modifikované trase dnešní linky a-191, vedená nově přes Strahov a Malovanku a dále Radimovou ulicí přes Břevnov a ukončená u Nádraží Ruzyně.

 • Pokrytí všech důležitých nekolejových směrů z Anděla trolejbusovou trakcí.

 • Linka a-180 zachována v tradičním spojení Patočkovou ulicí na Vítězné náměstí. Je to jediná autobusová linka, která zůstane na Svatovítské ulici v provozu. Spojení Strahov - Dejvice - Suchdol je realizováno tramvají. 

 • Linky od Jihozápadního Města ukončeny na Vypichu.

 • Manipulační tratě Vypich - Libocká a Motol - Slánská pro spojení ortodoxních trolejbusů s vozovnou Řepy.

 • Linka 51 je napojena na síť manipulační tratí Větrník - Starodejvická, umožňující mj. napojení případné muzejní trati od Vozovny Střešovice, tato trať není však nezbytně nutná a je možné na linku vyjíždět bez troleje (na trakční baterii) v trase Vozovna Řepy - Sídliště Na Dědině - Veleslavín - Kladenská na obratiště Bořislavka. Zpět se zatahuje po Evropské ulici.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta ALFA)

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Nušlova - Bucharova - Mládí - Luka B - Píškova - Velká Ohrada

(úsek Jinonice - Nové Butovice je pojížděn bez troleje)

63

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Schodová - U Lesíka - Naskové - Průchova - Košíře, Šmukýřka

67

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

81

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - Malovanka - Pod Královkou - Kajetánka - Sartoriova - Poliklinika Petřiny - Petřiny A - Staré Petřiny - Libocká - Litovický potok - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - Nádraží Ruzyně

82

Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Velká Ohrada - Švejcarovo náměstí - Raichlova - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

(úsek Velká Ohrada - Raichlova - Luka je pojížděn bez troleje)

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B - Raichlova - Náměstí U Lva - Řeporyjské náměstí - Nádraží Řeporyje

(v úseku Luka - Nádraží Řeporyje pokračují některé spoje jako linky PID 301 nebo 352 do Jinočan nebo Chýnice; v úseku Řeporyjské náměstí - Chýnice/Jinočany jedou tyto spoje bez troleje)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

51

SD (bat)

6/12/7,5/15-20//15/15

52

SD (bat)

4/7,5/4/10//7,5/7,5; svazek s 60

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD bat

12/30/15/30//30/30

63

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

67

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

81

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD bat

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD bat*

6/12/7,5/15-20//15/15; úsek Luka - Řeporyje svazek s linkami 301 a 352

 

bat - na lince jsou nasazeny parciální trolejbusy s alternativním pohonem na trakční baterii.

(bat) - vybavení trolejbusů bateriemi není nutné, ale je výhodné pro možnost kratších dojezdů mimo trolej mezi linkou a vozovnou (platí zejména pro linku 51).

bat* - baterií jsou vybaveny trolejbusy, které pokračují ze zastávky Luka ven z Prahy jako linky PID 301 nebo 352.

 


 

Varianta BETA

 


 

 • Obdobné linkové vedení jako u varianty ALFA, linka 82 ovšem nezajíždí přes Švejcarovo náměstí a ulicí Karla Kryla. 

 • Manipulační trať do Vozovny Řepy je vedena od Vypichu Bělohorskou ulicí, pro zatahování trolejbusů ze smíchovských linek je vybudována krátká manipulační spojka Roentgenovou ulicí.

 • Další manipulační trať pro výjezdy a zátahy do vozovny je zřízena ve Slánské ulici, kde je k uchycení trolejí využita konstrukce protihlukového skleněného tubusu.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta BETA)

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Nušlova - Bucharova - Mládí - Luka B - Píškova - Velká Ohrada

(úsek Jinonice - Nové Butovice je pojížděn bez troleje)

63

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Schodová - U Lesíka - Naskové - Průchova - Košíře, Šmukýřka

67

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

81

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - Malovanka - Pod Královkou - Kajetánka - Sartoriova - Poliklinika Petřiny - Petřiny A - Staré Petřiny - Libocká - Litovický potok - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - Nádraží Ruzyně

82

Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B - Raichlova - Náměstí U Lva - Řeporyjské náměstí - Nádraží Řeporyje

(v úseku Luka - Nádraží Řeporyje pokračují některé spoje jako linky PID 301 nebo 352 do Jinočan nebo Chýnice; v úseku Řeporyjské náměstí - Chýnice/Jinočany jedou tyto spoje bez troleje)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

51

SD (bat)

6/12/7,5/15-20//15/15

52

SD (bat)

4/7,5/4/10//7,5/7,5; svazek s 60

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD bat

12/30/15/30//30/30

63

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

67

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

81

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD bat*

6/12/7,5/15-20//15/15; úsek Luka - Řeporyje svazek s linkami 301 a 352

 

bat - na lince jsou nasazeny parciální trolejbusy s alternativním pohonem na trakční baterii.

(bat) - vybavení trolejbusů bateriemi není nutné, ale je výhodné pro možnost kratších dojezdů mimo trolej mezi linkou a vozovnou (platí zejména pro linku 51).

bat* - baterií jsou vybaveny trolejbusy, které pokračují ze zastávky Luka ven z Prahy jako linky PID 301 nebo 352.

 


 

Varianta GAMA

 


 

 • Úsporná (nebo startovací) varianta vzniklá z varianty BETA redukcí linky 81 - tj. jejím ponecháním v autobusové podobě jako linka 191.

 • Řešení manipulačních tratí je stejné jako u varianty BETA, není ovšem zřízena manipulační trať ve Slánské ulici.

 • Linka 51 obsluhována výhradně parciálními trolejbusy (je izolována od ostatní sítě). Vyjíždění z vozovny Řepy se děje bez troleje (tj. na trakční baterii) v trase Vozovna Řepy - Sídliště Na Dědině - Veleslavín - Kladenská na obratiště Bořislavka. Zpět se zatahuje po Evropské ulici.

 • Linka 82 nejezdí ulicí Karla Kryla a přes Švejcarovo náměstí, takže může být obsluhována ortodoxními trolejbusy.

 • Variantu lze rovněž použít jako dočasnou, pokud by ještě nebyla vybudována tramvajová trať na Sídliště Na Dědině. V takovém případě bude linka 82 vedena z Dědiny dále po Vlastině ulici a Evropské třídě parciálními trolejbusy bez troleje do obratiště Nádraží Veleslavín.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta GAMA)

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Santoška - Václavka - Malvazinky - Waltrovka - Nádraží Jinonice - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Nušlova - Bucharova - Mládí - Luka B - Píškova - Velká Ohrada

(úsek Jinonice - Nové Butovice je pojížděn bez troleje)

63

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Schodová - U Lesíka - Naskové - Průchova - Košíře, Šmukýřka

67

Smíchov, Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

82

Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B - Raichlova - Náměstí U Lva - Řeporyjské náměstí - Nádraží Řeporyje

(v úseku Luka - Nádraží Řeporyje pokračují některé spoje jako linky PID 301 nebo 352 do Jinočan nebo Chýnice; v úseku Řeporyjské náměstí - Chýnice/Jinočany jedou tyto spoje bez troleje)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

51

SD bat

6/12/7,5/15-20//15/15

52

SD (bat)

4/7,5/4/10//7,5/7,5; svazek s 60

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD bat

12/30/15/30//30/30

63

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

67

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD bat*

6/12/7,5/15-20//15/15; úsek Luka - Řeporyje svazek s linkami 301 a 352

 

bat - na lince jsou nasazeny parciální trolejbusy s alternativním pohonem na trakční baterii.

(bat) - vybavení trolejbusů bateriemi není nutné, ale je výhodné pro možnost kratších dojezdů mimo trolej mezi linkou a vozovnou (platí zejména pro linku 51).

bat* - baterií jsou vybaveny trolejbusy, které pokračují ze zastávky Luka ven z Prahy jako linky PID 301 nebo 352.

 


 

 

Poslední aktualizace variant 22. 04. 2017

 

NAHORU