Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2021

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor P56


 

Charakteristika

 • Trolejbusová síť v levobřežní části města v oblasti Prahy 5 a 6 - Smíchov, Strahov, Košíře, Jinonice, Stodůlky, Jihozápadní Město, Řeporyje, Motol, Dejvice, Petřiny, Ruzyně, Břevnov, Suchdol.

 • Trolejbusy v daném území pokrývají prakticky většinu páteřních směrů dnes obsluhovaných autobusy.

 • Suchdol je řešen vždy tramvajovou tratí. Spojení Dejvice - Bohnice řešeno lanovkou, s možnou pozdější výstavbou tramvajové trati.

 • Počítá se s výstavbou tramvajové trati Malovanka - Stadion Strahov.

 • Všechny varianty jsou parciální, tedy předpokládají v různém rozsahu nezávislý provoz parciálních trolejbusů na baterii bez trolejového vedení.

 • Varianty většinou předpokládají vybudování tramvajové trati na Dědinu, a dále se v prostoru Dědiny a Ruzyně počítá s vybudováním Dolnolibocké spojky (a zejména vhodného podjezdu pod železniční tratí 120 Praha - Kladno) v souvislosti s budoucím urbanistickým rozvojem lokality dnešních kasáren Ruzyně.

 • Předpokládá se rekonstrukce a zprovoznění ulice Na Pomezí.

 • Předpokládá se výstavba dvoukolejné elektrifikované železnice do Kladna s odbočkou Ruzyně - Letiště Václava Havla, některé varianty řeší i určité přechodné období do vybudování této železnice. 

 • Vzhledem k umístění vozovny Řepy a zatrolejování většiny páteřních směrů jsou minimalizovány manipulační tratě.

 • Mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi je počítáno výhradně s provozem na trakční baterii bez trolejí.

 • Varianty již obsahují připravované změny dopravního režimu v oblasti Smíchova zejména v souvislosti s výstavbou Smíchov City a přestavby terminálů Na Knížecí a Smíchovské nádraží.


 

Varianta ALFA

 


 

Varianta, která předpokládá vybudování tramvajové trati na Dědinskou, a to dříve, než bude zprovozněna železnice na letiště. Trolejbusová linka 69 nahrazující a-119 na letiště je vedena v parciálních dvoukloubových (2KB - tj. tříčlánkových) trolejbusech délky 24 m.  Nový obytný celek na Dědině ještě nevznikl.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta ALFA)

50

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Sídliště Baba

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Mládí - Luka B - Malá Ohrada

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Na Pomezí - Šmukýřka - Cibulka - Košíře, Kavalírka

69

Nádraží Veleslavín A - Divoká Šárka - Terminál 3 - Letiště Václava Havla/Terminál 1

70

Dejvická - Vozovna Střešovice - Na Petynce - Kajetánka - Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Hlušičkova - Sídliště Řepy - Sídliště Zličín - Zličín B - OC Zličín

71

Smíchovské nádraží (horní terminál) B - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - U Ladronky - Vypich -  Petřiny A - Libocká - Litovický potok - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - OC Šestka - Terminál 3 - U Hangáru - Letiště Václava Havla/Terminál 1

72

Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

78

Sídliště Spořilov/Skalka (dle variant P4JM)... - Smíchovské nádraží - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

82

Nové Butovice B - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

50

SD parciální

10/20/15/30//-/-

51

SD parciální

10/20/15/30//15/15

52

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15; na Malou Ohradu CD/CT 30

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

69

2KB parciální

4/7,5/4/10//7,5/7,5

70

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

71

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

72

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta BETA

 


 

Varianta pro případ, že by zatím nebyla budována tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská. Předpokládá trolejbusovou obsluhu Dědiny a to dříve, než bude zprovozněna železnice na letiště. Trolejbusová linka 69 nahrazující a-119 na letiště je vedena v parciálních dvoukloubových (2KB - tj. tříčlánkových) trolejbusech délky 24 m.  Nový obytný celek na Dědině ještě nevznikl.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta BETA)

50

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Sídliště Baba

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Mládí - Luka B - Malá Ohrada

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Na Pomezí - Šmukýřka - Cibulka - Košíře, Kavalírka

69

Nádraží Veleslavín A - Divoká Šárka - Terminál 3 - Letiště Václava Havla/Terminál 1

70

Dejvická - Vozovna Střešovice - Na Petynce - Kajetánka - Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Hlušičkova - Sídliště Řepy - Sídliště Zličín - Zličín B - OC Zličín

71

Smíchovské nádraží (horní terminál) B - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - U Ladronky - Vypich -  Petřiny A - Libocká - Litovický potok - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - OC Šestka - Terminál 3 - U Hangáru - Letiště Václava Havla/Terminál 1

72

Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině - Nádraží Veleslavín A

78

Sídliště Spořilov/Skalka (dle variant P4JM)... - Smíchovské nádraží - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

82

Nové Butovice B - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

50

SD parciální

10/20/15/30//20/20

51

SD parciální

10/20/15/30//20/20

52

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15; na Malou Ohradu CD/CT 30

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

69

2KB parciální

4/7,5/4/10//7,5/7,5

70

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

71

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

72

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta GAMA

 


 

Varianta pro případ, že by nebyla vůbec budována tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská a byla by v této oblasti dána přednost trolejbusům. Železniční obsluha letiště je již ve variantě realizována, stejně tak terminál Dlouhá Míle pro příměstskou dopravu a návaznost na železnici. Trolejbusová linka 69 nahrazující a-119 na letiště je vedena v parciálních trolejbusech a je proti předchozím variantám již redukována. V této variantě je již uvažován nový obytný celek na Dědině, stejně jako realizace Dolnolibocké spojky a zprovoznění ulice U Silnice pro MHD, včetně potřebného podjezdu pod železnicí v oblasti Liboce.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta GAMA)

50

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Sídliště Baba

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Mládí - Luka B - Malá Ohrada

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Na Pomezí - Šmukýřka - Cibulka - Košíře, Kavalírka

69

Nádraží Veleslavín A - Divoká Šárka - Terminál 3 - Letiště Václava Havla/Terminál 1

70

Dejvická - Vozovna Střešovice - Na Petynce - Kajetánka - Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Hlušičkova - Sídliště Řepy - Sídliště Zličín - Zličín B - OC Zličín

71

Smíchovské nádraží (horní terminál) B - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - U Ladronky - Vypich -  Petřiny A - Staré Petřiny - Libocká - Litovický potok - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - Dlouhá Míle - Terminál 3 - U Hangáru - Letiště Václava Havla/Terminál 1

72

Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině - Nádraží Veleslavín A

78

Sídliště Spořilov/Skalka (dle variant P4JM)... - Smíchovské nádraží - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

82

Nové Butovice B - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Dlouhá Míle - Nádraží Ruzyně - Brodecká - Litovický potok - Libocká - Petřiny A - Poliklinika Petřiny - Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

50

SD parciální

10/20/15/30//-/-

51

SD parciální

10/20/15/30//15/15

52

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15; na Malou Ohradu CD/CT 30

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

69

KB parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

70

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

71

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

72

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta DELTA

 


 

Varianta s již vybudovanou tramvajovou tratí na Dědinskou. Umožňuje další pokračování tramvajové tratě do lokality Na Padesátníku (blízko Terminálu 3) v souvislosti s nově navrženou výstavbou v tomto prostoru. Železniční obsluha letiště je již ve variantě realizována, stejně tak terminál Dlouhá Míle pro příměstskou dopravu a návaznost na železnici. Trolejbusová linka 69 nahrazující a-119 na letiště je vedena v parciálních trolejbusech a je proti předchozím variantám již redukována.  V případě vybudování tramvajové tratě do lokality Na Padesátníku můžou být obě trakce - tramvaj i trolejbus - v okolí Správy Letišť a Terminálu 3 provozovány v souběhu. V této variantě je již uvažován nový obytný celek na Dědině, stejně jako realizace Dolnolibocké spojky a zprovoznění ulice U Silnice pro MHD, včetně potřebného podjezdu pod železnicí v oblasti Liboce.

 

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta DELTA)

50

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Sídliště Baba

51

Bruska A - Sibiřské náměstí - Zelená - Na Santince - U Matěje - Hanspaulka - Bořislavka A

52

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Sídliště Jinonice - Nové Butovice B - Mládí - Luka B - Malá Ohrada

53

Karlovo náměstí B - Jiráskovo náměstí - Kinského zahrada - Hřebenky - U Palaty - Stadion Strahov

60

Smíchov, Na Knížecí B - Malvazinky - Waltrovka - Jinonice B - Na Pomezí - Šmukýřka - Cibulka - Košíře, Kavalírka

69

Nádraží Veleslavín A - Divoká Šárka - Terminál 3 - Letiště Václava Havla/Terminál 1

70

Dejvická - Vozovna Střešovice - Na Petynce - Kajetánka - Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Hlušičkova - Sídliště Řepy - Sídliště Zličín - Zličín B - OC Zličín

71

Smíchovské nádraží (horní terminál) B - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - U Ladronky - Vypich -  Petřiny A - Staré Petřiny - Libocká - Litovický potok - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - Dlouhá Míle - Terminál 3 - U Hangáru - Letiště Václava Havla/Terminál 1

72

Velká Ohrada - Luka - Vackova - Stodůlky B - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Řepský hřbitov - Reinerova - Jiviny - Staré náměstí - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

78

Sídliště Spořilov/Skalka (dle variant P4JM)... - Smíchovské nádraží - Na Knížecí B - Anděl B - Klamovka - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol A - Motol, Na Homolce

82

Nové Butovice B - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada

83

Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Nušlova - Nové Butovice B - Ovčí Hájek - Archeologická - Píškova - Velká Ohrada

84

Dlouhá Míle - Nádraží Ruzyně - Brodecká - Litovický potok - Libocká - Petřiny A - Poliklinika Petřiny - Vypich - Nemocnice Motol A - Motol - Bucharova - Mládí - Luka B - Raichlova - Slatinová - Řeporyjské náměstí - Řeporyje, Mrákovská

Část spojů se ve stanici Luka mění na linku PID 301 nebo 352 a pokračují přes Ořech do Chýnice (301), nebo do Zbuzan a Jinočan (352)

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

50

SD parciální

10/20/15/30//20/20

51

SD parciální

10/20/15/30//20/20

52

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15; na Malou Ohradu CD/CT 30

53

SD

6/10/7,5/15-20//15/15

60

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

69

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

70

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

71

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15

72

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

82

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

83

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

84

SD parciální

6/12/7,5/15-20//15/15, pokračování vybraných spojů ven z Prahy jako linky PID 301 a 352

 

 


 

 

Poslední aktualizace variant 30. 12. 2019

 

NAHORU