Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2022

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor SM


 

Charakteristika

 • Trolejbusová síť v severní a severovýchodní části města - Severní Město, Bohnice, Prosek, Kobylisy, Čimice, Letňany, Čakovice, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Strašnice, Žižkov, Malešice, Zahradní Město.

 • Zatrolejování páteřní východní tangenty MHD v trase Skalka - Vysočany - Prosek - Letňany/Kobylisy.

 • V oblasti Bohnic se předpokládá obsluha primárně tramvajovou dopravou, vedenou z Dejvic (mostem přes Vltavu v Podbabě a následně tunelem od ZOO) přes sídliště k vozovně Kobylisy a k metru C a zároveň obsluhující i severní vstup do ZOO v Troji. Trolejbusy mají doplňkový tangenciální charakter a tvoří základní obsluhu Čimic a okolí Čimické ulice v horních Kobylisích.

 • V oblasti Starých Bohnic, Čakovic a Miškovic se počítá v koncových úsecích linek s provozem na trakční baterii bez trolejí (linka 61 ex bus 102 a linka 66 nebo 58 ex dnešní busy 158 nebo 140). Na Sídlišti Bohnice by měla vzniknout dobíjecí trolej.

 • Spojení Žernosecké ulice se stanicí metra Kobylisy - kolem polikliniky Čumpelíkova a kobyliské střelnice linkou 62 (ex a-102), provozovanou v tomto úseku bez troleje.

 • Malešice jsou ve všech variantách obsluhovány trolejbusem - výstavba tramvajové trati je tam z důvodů trasování káranského vodovodu prakticky nereálná. Mimoto má tato trolejbusová trať význam manipulační pro spojení s vozovnami a dílnami v Hostivaři.

 • V návrhu je zohledněn i rozvoj lokality lesoparku Letňany a nové letňanské obytné celky. Varianty v různé míře vyžadují vybudování komunikace Avia Letňany - Lesopark Letňany - Letňanské zahrady, která je i v územním plánu, a zřízení vhodné trolejbusové smyčky s odstavem v nových obytných celcích.

 • Obnova tradičního trolejbusového spojení Libeň - Letňany linkou 58, včetně směru (ovšem modifikovaného) a označení.

 • Ve všech variantách zavedeno celodenní a celotýdenní trolejbusové spojení Čimice - Českomoravská linkou 62 (ex 152).

 • Trolejbusy v parciální podobě bez troleje zajíždějí i do historického středu města - náměstí Republiky, Staroměstská, náměstí Jana Palacha. Na Staroměstské se počítá s dobíjecí trolejí v prostoru odstavu na konečné stanici za Filozofickou fakultou UK..

 • Jižním směrem je naznačena i nová možnost propojit tangentu Severní Město - Vysočany - Skalka dále na jih přes Spořilov, Budějovickou a Podolí na Smíchov linkou 78 (ex a-118), čímž by nabylo na významu zcela nové tangenciální spojení, dnes realizované pouze v omezené míře po nepříliš vyhovujících komunikacích v midibusové podobě linkou a-138.


 

Varianta ZÉTA

 


 

 • Varianta předpokládající v oblasti Miškovic obsluhu trati polovinou spojů linky 58 - v Miškovicích bez trolejového vedení, ukončená ve stávajícím obratišti.

 • Linka 85 jezdí na jižním konci v úseku Nádraží Zahradní Město - Jesenická jako parciální bez trolejového vedení.

 • Základní obsluhu starých Letňan zajišťuje linka 85, vedená přes Staré Letňany a ukončená v prostoru Letňanských zahrad (pracovní název, může být ještě upřesněn). Linka 66 je určena pro místní obsluhu Letňan a Čakovic a spojení s nákupním centrem Čakovice.

 • Linka 57 posiluje v pracovní dny linku 86 v oblasti Vysočan, Žižkova a Proseka, na Jiřího z Poděbrad zajíždí bez troleje.

 • Na Staroměstskou jezdí parciálně linka 56.

 • V Malešicích na lince 55 (ex a-133) je trolej od Počernické ulice vybudována pouze přes vrchol stoupání k zastávce Třebešín a tam kuse ukončena (ukotvena). Dále k Ohradě se jezdí bez troleje. Je to zejména kvůli očekávaným změnám v lokalitě v souvislosti s rozvojem Nákladového nádraží Žižkov, kde lze předpokládat i nějaké změny v uliční síti, přeložky apod.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta ZÉTA)

55

Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Ohrada - Basilejské náměstí - Vackov - Třebešín - Na Palouku - Plaňanská - Sídliště Malešice

(úsek Ohrada - Třebešín je pojížděn bez troleje)

56

Staroměstská A - Nemocnice Na Františku  - Náměstí Republiky B - Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Žižkov, Ohrada

(úsek Staroměstská - Florenc je pojížděn bez troleje)

57

Jiřího z Poděbrad A - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Prosek, Lovosická

(úsek Jiřího z Poděbrad - Olšanské náměstí je pojížděn bez troleje)

58

Palmovka B - Kundratka - Kelerka - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Oderská - Čakovice - Miškovice

(úsek Čakovice - Miškovice je pojížděn bez troleje)

61

Ďáblice, Žernosecká - Kobyliská střelnice - Poliklinika Čumpelíkova - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Krakov - Zhořelecká - Staré Bohnice - Sídliště Bohnice

(úseky Na Pazderce - Staré Bohnice - Sídliště Bohnice a Žernosecká - Kobylisy jsou pojížděny bez troleje)

62

Českomoravská B - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Podhajská pole - Řepínská - Libeňská - Staré Čimice - Sídliště Čimice

66

Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Krausova - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Náměstí Jiřího Berana - Čakovice

(úsek Ke Stadionu - Čakovice je pojížděn bez troleje)

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - ... (dle variant oblasti P4JM)

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Lesopark Letňany - Letňanské Zahrady

(úsek Jesenická - Nádraží Zahradní Město je pojížděn bez troleje)

86

(dle variant oblasti P4JM) ... Orionka - Flora - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Čakovický zámek - Sídliště Čakovice

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Bohnice, Mazurská

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

55

SD bat

5/10/6/15-20//15/15

56

SD bat

5/10/6/15-20//15/15

57

SD bat

6/12/7,5/15-20//--/--

58

KB bat

6/12/7,5/15-20//15/15;
do Miškovic 12/24/15/30-40//30/30

61

SD bat

6/12/7,5/15-20//15/15;
do Starých Bohnic 12/12/15/15-20//30/30;
úsek Kobylisy - Žernosecká 12/24/15/30-40//30/30

62

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

66

SD bat

12/24/15/30-40//30/30

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

85

KB bat

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

88

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta ÉTA

 


 

 

 • V této variantě je na Staroměstskou vedena linka 55 (ex a-133), takže linka 55 má dva úseky pojížděné na baterii bez trolejového vedení.

 • Linka 56 (ex a-207) doplňuje 55 v nejsilnějším úseku a je plně ortodoxní (celá pod trolejí).

 • Miškovice obslouženy v tradičním směru z Českomoravské linkou 66 -  v Miškovicích bez trolejového vedení, nová smyčka v lokalitě Na Kačence.

 • Základní obsluhu starých Letňan zajišťuje linka 85, vedená přes Staré Letňany a ukončená poněkud dříve (ve srovnání s variantou ZÉTA) v prostoru plánovaného kruhového objezdu na prodloužení Veselské ulice u lesoparku Letňany.

 • Linka 57 posiluje linku 86 v oblasti Vysočan, Žižkova a Proseka, je provozována celodenně a celotýdenně a je celá pod trolejí, včetně odbočky na Jiřího z Poděbrad.

 • Linka 85 má zatrolejovaný i koncový úsek na Zahradním Městě, ale i zde je možnost ponechat tento úsek (zde od Centra Zahradní Město) bez troleje a pojíždět ho na trakční baterii.

 • Linka 78 (ex prodloužená a-118) vytváří ze Skalky pokračování tangenty na jih s přechodem do variant P4JM. Podmínkou je vybudování nové spojovací silnice přes Trojmezí na Spořilov.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta ÉTA)

55

Staroměstská A - Nemocnice Na Františku  - Náměstí republiky B - Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Ohrada - Basilejské náměstí - Vackov - Třebešín - Na Palouku - Plaňanská - Sídliště Malešice

(úseky Staroměstská - Florenc a Ohrada - Třebešín jsou pojížděny bez troleje)

56

Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Žižkov, Ohrada

57

Jiřího z Poděbrad A - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Prosek, Lovosická

58

Palmovka B - Kundratka - Kelerka - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Oderská - Čakovice

61

Ďáblice, Žernosecká - Kobyliská střelnice - Poliklinika Čumpelíkova - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Krakov - Zhořelecká - Staré Bohnice - Sídliště Bohnice

(úseky Na Pazderce - Staré Bohnice - Sídliště Bohnice a Žernosecká - Kobylisy jsou pojížděny bez troleje)

62

Českomoravská B - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Podhajská pole - Řepínská - Libeňská - Staré Čimice - Sídliště Čimice

66

Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Krausova - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Náměstí Jiřího Berana - Čakovice - Miškovice

(úsek Ke Stadionu - Miškovice je pojížděn bez troleje)

73

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - ... (dle variant oblasti P4JM)

78

Skalka A - Nádraží Zahradní Město - Centrum Zahradní Město - Topolová - Záběhlická škola - Spořilov - ... (dle variant oblasti P4JM)

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Lesopark Letňany

86

(dle variant oblasti P4JM) ... Orionka - Flora - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Čakovický zámek - Sídliště Čakovice

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Bohnice, Mazurská

88

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

55

SD bat

5/10/6/15-20//15/15

56

SD

5/10/6/15-20//15/15

57

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

58

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

61

SD bat

6/12/7,5/15-20//15/15;
do Starých Bohnic 12/12/15/15-20//30/30;
úsek Kobylisy - Žernosecká 12/24/15/30-40//30/30

62

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

66

SD bat

12/24/15/30-40//30/30

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

88

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta THÉTA

 


 

 • Varianta předpokládající v oblasti Miškovic obsluhu linkou 66 ve stejném režimu jako ve variantě ÉTA. V Miškovicích navržena nová smyčka v lokalitě Na Kačence, je však možné i ukončení na stávající smyčce. 

 • Základní obsluhu starých Letňan zajišťuje linka 85, vedená přes Staré Letňany a ukončená opět v prostoru plánovaného kruhového objezdu na prodloužení Veselské ulice u lesoparku Letňany.

 • Linka 66 nekončí v Letňanech, ale jede až na Českomoravskou a posiluje tak linku 85. Toto řešení je vhodné, pokud by došlo díky bytové výstavbě v oblasti Nových Letňan ke vzniku větší poptávky po spojení do Vysočan.

 • U linky 61 je vyznačena možnost ukončení až ve smyčce Sídliště Ďáblice, zejména kvůli lepší možnosti zřízení dobíjecího bodu v prostoru smyčky. Vzhledem k tomu, že linka na druhém konci má konečnou na návsi ve Starých Bohnicích (prohození konečné ve srovnání s předchozími variantami), kde je zřízení dobíjecí troleje problematické, bude lepší ukončení právě ve smyčce Sídliště Ďáblice, kde jsou pro dobíjecí trolej rozhodně vhodnější podmínky.

 • Linka 55 vedena na Staroměstskou, má dva úseky pojížděné bez troleje. Trolej přes Třebešín je v této variantě delší - je prodloužena přes most nad Nákladovým nádražím k zastávce Vackov.

 • Linka 78 nahrazuje v oblasti Malešic linku 88 a dále pokračuje na jih po tangentě přes Skalku na Zahradní Město a Spořilov, podobně jako ve variantě ÉTA. Je ve srovnání s předešlými variantami posílena.

 • Linka 77 nahrazuje v této variantě od jihu linku 73 - viz varianty P4JM.

 • Linka 57 posiluje linku 86 v oblasti Vysočan, Žižkova a Proseka, je provozována celodenně a celotýdenně a je celá pod trolejí, včetně odbočky na Jiřího z Poděbrad.

Linkové vedení trolejbusů

 

linka trasa (varianta THÉTA)

55

Staroměstská A - Nemocnice Na Františku  - Náměstí republiky B - Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Ohrada - Basilejské náměstí - Vackov - Třebešín - Na Palouku - Plaňanská - Sídliště Malešice

(úseky Staroměstská - Florenc a Ohrada - Třebešín jsou pojížděny bez troleje)

56

Florenc B C - Tachovské náměstí - Černínova - Žižkov, Ohrada

57

Jiřího z Poděbrad A - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Prosek, Lovosická

58

Palmovka B - Kundratka - Kelerka - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Oderská - Čakovice

61

Sídliště Ďáblice - Žernosecká - Kobyliská střelnice - Poliklinika Čumpelíkova - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Krakov - Zhořelecká - Sídliště Bohnice - Staré Bohnice

(úseky Na Pazderce - Sídliště Bohnice - Staré Bohnice a Sídliště Ďáblice - Kobylisy jsou pojížděny bez troleje)

62

Českomoravská B - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Podhajská pole - Řepínská - Libeňská - Staré Čimice - Sídliště Čimice

66

Českomoravská B - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Krausova - OC Čakovice - Nádraží Čakovice - Ke Stadionu - Náměstí Jiřího Berana - Čakovice - Miškovice

(úsek Ke Stadionu - Miškovice je pojížděn bez troleje)

77

Želivského A - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - ... (dle variant oblasti P4JM)

78

Želivského A - Pod Třebešínem - Na Palouku - Hostýnská - Plaňanská - Sídliště Malešice - Limuzská - Skalka A - Nádraží Zahradní Město - Centrum Zahradní Město - Topolová - Záběhlická škola - Spořilov - ... (dle variant oblasti P4JM)

85

Zahradní Město, Jesenická - Centrum Zahradní Město - Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Boletická - Rychnovská - Staré Letňany - Lesopark Letňany

86

(dle variant oblasti P4JM) ... Orionka - Flora - Olšanské náměstí - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Krejcárek - Novovysočanská - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Nový Prosek - Letňany C - Tupolevova - Trutnovská - OC Čakovice - Čakovický zámek - Sídliště Čakovice

87

Nádraží Zahradní Město - Skalka A - Limuzská - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Balkán - K Žižkovu - Nádraží Libeň - Vysočanská B - Prosek C - Střížkov C - Ládví C - Kobylisy C - Písečná - Velká skála - Dunajecká - Na Pazderce - Bohnice, Mazurská

 

Parametry linek

 

linka

vozy

intervaly min (R/S/O/V//So/Ne)

55

SD bat

5/10/6/15-20//15/15

56

SD

5/10/6/15-20//15/15

57

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

58

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

61

SD bat

6/12/7,5/15-20//15/15;
do Starých Bohnic 12/12/15/15-20//30/30;
úsek Kobylisy - Sídliště Ďáblice 12/24/15/30-40//30/30

62

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

66

SD bat

12/24/15/30-40//30/30

73

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

77

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

78

KB

5/10/6/15-20//15/15

85

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

86

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

87

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 

Poslední aktualizace variant 23. 04. 2017

 

NAHORU