Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrh návazné dopravy k trolejbusům


Praha 4 - Lhotka, Krč, Novodvorská, Libuš, Modřany, Písnice

Jedná se o oblast velkých sídelních celků Prahy 4, hustě osídlených a vybudovaných v 70. a 80. letech 20. století. Enklávy rodinných domků se zde střídají s rozsáhlými bloky panelových domů. Celé dopravní řešení je otázkou delší budoucnosti, až bude vybudováno metro D, takže následující návrh je nutno brát jen jako ideu, orientační přehled možností, a nikoliv jako definitivní řešení. 

 

U všech tří variant tvoří základní obsluhu oblasti tvoří linky metra C a D, a dále tramvajové tratě Braník - Modřany - Libuš a Pankrác - Budějovická - Dvorce. Páteřní síť nekolejové dopravy je zajištěna trolejbusovými linkami 75, 76, 77, 79 a 80. Síť je doplněna autobusovými linkami zajišťujícími doplňkové a místní vztahy. Terminály příměstské dopravy PID jsou přesunuty od dnešních stanic Kačerov a Budějovická ke stanicím Písnice a Depo Písnice na trase metra D.

 

V následujících návrzích jsou v podstatě zachovány tradiční hlavní směry MHD v oblasti, jak je známe dnes, ovšem v poněkud modifikované podobě s ohledem na umístění stanic metra D. Linkové vedení je vytvořené tak, aby většina obyvatel sídlišť Modřany, Krč, Lhotka  a Novodvorská mohla spádovat ke dvěma stanicím metra D (Nemocnice Krč, Nové Dvory). Sídliště Modřany bude asi nejvíce spádovat prodlouženou tramvajovou tratí ke stanici metra Libuš.

Je obnovena smyčka Vavřenova, která je využita pro doplňkové, špičkové a napájecí autobusové linky k metru. Dále se předpokládá vybudování nové komunikace Jalodvorská - Kunratická - Nové Dvory, která je zanesena i v územním plánu, variantně bude asi možné využít ulici V Štíhlách.

 

Linkové vedení návazné dopravy k trolejbusům, tramvajím a metru pak může vypadat třeba takhle:

 

 


 

Varianta L1. Sídliště Libuš je primárně obslouženo metrem a tramvají, k doplňkové obsluze jsou určeny linky a-113, 197. Linka 114 od Kunratic je přesměrována ke stanici metra Nové Dvory a dále jede v souběhu s trolejbusy, nebo jako jejich posila např. ve špiščkách pracovního dne, do Tyršovy čtvrti v Modřanech. Linka a-165 nově navazuje na metro Libuš. Linka a-203 má hlavně charakter místní obsluhy a představuje mj. spojení sídliště Krč s nákupním centrem Novodvorská Plazza. Linka a-148 nahrazuje v oblasti Vídeňské ulice, Thomayerovy nemocnice a IKEMu dnešní spojení příměstskými linkami PID a dnešní linkou 193. Variantně může být k přímému spojení příměstské oblasti s IKEMem a nemocnicí ponechána v souběhu se 148 některá z dosavadních linek PID, třeba 332.

 

 

 


 

Varianta L2. Může se stát, že větší část sídliště Modřany bude spádovat k metru Libuš, a nebude tedy třeba posilovat trolejbusovou trať ve Lhotecké ulici. V takovém případě může linka 114 být oboustranným napáječem k metru D v trase Kunratice - Nové Dvory - Vavřenova (příp. v úseku Nové Dvory - Vavřenova jen ve špičkách pracovního dne).  V této variantě je přes sídliště Libuš po horní Novodvorské vedena jen jedna doplňková autobusová linka - 113.  Linka 197 od Chodova je ukončena na konečné Písnice.

 

 

 


 

Varianta L3. Linka a-114 vedena narozdíl od předchozích dvou variant v tradiční trase na Kačerov. Horní Novodvorská kolem stanice metra Libuš je obsluhována opět jen jednou doplňkovou linkou - 113. Linka a-197 ukončena od Chodova u stanice Písnice. Pro spojení depa Písnice s IKEMem a nemocnicí Krč je tentokrát zachována linka 193 na Budějovickou. 193 může být opět doplněna linkou PID z příměstské oblasti, pokud to bude účelné pro přímé spojení příměsta se zdravotnickými zařízeními. 

Novodvorská a Vavřenova je posílena krátkým špičkovým napáječem 134 ke stanici Nové Dvory, který může být provozován i polookružně.

 

 

Orientační provozní parametry návazných autobusových linek

 

linka vůz intervaly v minutách
R S O V S N
106 SD / KB 6 15 7,5 15 15 15
203 M 10 30 12 30 30 30
121 M 10 30 12 30 30 30
113 SD 10 30 12 30 30 30
114 SD 6 15 7,5 15 15 15
 114 / 134 (špičky PD) SD 6 - 7,5 - - -
165 SD 10 30 12 30 30 30
197 SD 12 30 15 30 30 30
148 / 193 SD 6 15 7,5 15 15 15

 

 

 

Trolejbusové intervaly jsou uvedeny u jednotlivých síťových  variant. Špičkový interval metra D se předpokládá 4-5 minut. U tramvají se předpokládají obvyklé intervaly 7-8 minut ve špičce a 10 minut v sedle. 

 

 

NAHORU