Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrh návazné dopravy k trolejbusům


Zbraslav

Zbraslav je městská část s asi 8000 obyvateli. Výhledově lze, vzhledem k atraktivitě lokality a nové výstavbě bytů a domků, očekávat nárůst až na 10 000 obyvatel. I když městskou částí procházejí i černé příměstské linky PID z oblasti Mníšku pod Brdy, Dobříše atd., nejdůležitější formou obsluhy zůstane MHD. A vzhledem ke kopcovitému terénu a značným výškovým rozdílům přímo uprostřed zástavby se zde trolejbusy přímo nabízejí.

Pro obsluhu Zbraslavi a její spojení s centrem Prahy a metrem je navržena kapacitní trolejbusová linka 59, s ukončením navrženým na Horní Zbraslavi ve smyčce navržené poblíž dnešní zastávky Na Drahách. To umožní obsloužit celé Žabovřesky a Sídliště Zbraslav, včetně nové zástavby. V návaznosti na linku 59 musíme nějak zajistit zejména spojení do Lipenců, a také do Radotína. Může to vypadat třeba takto:

 

 


 

Varianta ZR1. Protože díky kapacitní trolejbusové lince 59 je navrženo zrušení linky a-241, Lipence přijdou o přímé spojení na Smíchov. Náhradou je do Lipenců protažena linka a-165 z Jižního Města a Sídliště Zbraslav, takže z Lipenců do centra lze cestovat s přestupem buď linkou 59, nebo se nabízí možnost jet linkou 165 do Modřan a pokračovat dále tramvají nebo vlakem, případně v budoucnu z Libuše i metrem D, čímž se rozšíří směrová nabídka.

 

Pro spojení Zbraslavi a Radotína je zachována doplňková linka a-255. V plánku je naznačeno i možné budoucí sloučení linky 172 od Velké Chuchle s linkou 245 místně obsluhující výše položené části Radotína na druhém břehu Berounky.

 

 


 

Varianta ZR2. Zde je linka 241 po místní obsluhu Lipenců a spojení se Zbraslaví zachována, je z ní však vytvořen oboustranný midibusový napáječ Zbraslavské náměstí - Lipence - Horní Zbraslav, jezdící o něco častěji než dnešní linka 241. Tím se obslouží místa dosud MHD neobsloužená, zejména výše položené části Lipenců směrem k Cukráku se zástavbou rodinných domků. Na trolejbus 59 lze přestoupit na obou koncích 241. Linka a-165 je navrácena do své původní trasy do Radotína.

 

 

Je také možné zachovat přímé spojení Lipenců se Smíchovským nádražím. To je možné řešit ponecháním stávající a-241 v souběhu s trolejbusem 59. Ovšem vhodnější by bylo realizovat to další trolejbusovou linkou, i když s nižší frekvencí a označenou např. 64, a tedy vybudováním další odbočné trolejbusové tratě ze sídliště Zbraslav. Ve vnitřní části Lipenců je to ovšem poněkud obtížnější kvůli zúženému profilu a oblouku Černošické ulice. Ale je to jistě proveditelné.

 

Další možností je využít "hybridního" pohonu, a do Lipenců provozovat na lince 64 trolejbusy s pomocným pohonem nebo zdrojem energie, umožňujícím v lipeneckém úseku jízdu bez trolejí. Vzhledem ke značně členitému terénu zejména v oblasti Kostrounku a Peluňku bude vhodné vybudovat trolejové vedení aspoň pod most Strakonické výpadovky - tedy do zastávky Peluněk, ke křižovatce ulic Josefa Houdka, K Peluňku a K Radotínu.

 

NAHORU