Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Realizované pražské trolejbusové tratě


 

Trolejbusová trať Prosecká

 

Tato dvoustopá trolejbusová trať je první novou trolejbusovou tratí (nepočítáme-li funkční trolejovou stopu v Muzeu MHD Střešovice) v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě ve Vodní ulici na Smíchově (1967).

 

Vybudována v období srpen - říjen 2017.


 

Jedná se o pokusnou trať pro provoz parciálních trolejbusů s dynamickým dobíjením, provozovaných na části trati linky 140 Palmovka - Letňany. Dvoustopá trolejbusová trať je vybudovaná převážně ve svažitém úseku Prosecké ulice podél lesa v délce zhruba 1 km mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Stopa do svahu je o něco delší než stopa protisměrná. Stoupání zde dosahuje 6 %. Trať je vybavena napínáním a natrolejovacími stříškami. Počítá se s jejím prodloužením na Prosek v rámci kompletní konverze autobusové linky 140 na parciálně trolejbusovou linku 58.

Výstavba trolejbusové tratě v Prosecké ulici začala 10. 8. 2017. Přibližně 1 km dvoustopé trolejbusové tratě potřebuje zhruba 40 sloupů, z nichž některé mají základ kopaný nebo vrtaný a další jsou mobilní, tj. osazeny na betonových kvádrech jako dočasné stavby. Měnírna a napájecí stanice je umístěna na prostranství přiléhající k ulicím Prosecká a Hejtmánkova, poblíž někdejší konečné klasických trolejbusů v 60. letech. Trolej je zavěšena většinou na výložnících. Na trati jsou použity dva trolejové systémy. V dolní části jsou použity moderní armatury na sklolaminátových výložnících a s delta závěsy, v horní části jsou použity klasické "retro" armatury z 80. let - 80 mm pozinkované výložníky a keramické "zvonkové" izolátory s párovými závěsy systému Kummler-Matter. Zastávky Kundratka ve směru Prosek a Kelerka ve směru Palmovka jsou vybaveny natrolejovacími stříškami pro samočinné nasazování trolejbusových sběračů v době pobytu v zastávce. Další natrolejovací stříška je hned na začátku trolejové stopy v Prosecké ulici.

Trať byla dokončena 10. 10. 2017, kdy také byla provedena pantografová zkouška a zkušební jízda. 15. 10. 2017 na ní byl slavnostně zahájen provoz. Zkušební provoz linky 58 probíhal až do jara 2020 se zapůjčenými vozidly, pak následovalo přerušení provozu spojené mj. s kompletní rekonstrukcí celé ulice v tomto úseku.

 

Ke stažení: Opatření obecné povahy, vydané MHMP, s plánky záborů a schématem trolejového vedení v prostoru Prosecké ulice. Soubor .pdf, velikost 5 MB.

 

Fotogalerie dokončené trati

Není-li u fotek uvedeno něco jiného, jsou pořízeny 21. 04. 2018.

 

Měnírna a transformovna v dolní části tratě, v lokalitě U Kříže. Právě tady, v okolních ulicích Srbova a Hejtmánkova, byla kdysi smyčka staré trolejbusové linky 58 do Čakovic.


Napájecí vedení od měnírny je vedeno kabely na sloupech až k napájecímu bodu. Tady jsou sloupy zatím vybudovány jako dočasné, jedná se přece jen o pokusnou, zkušební trať.
Napínací sloup a výložník trolejové stopy s deskovými izolátory ve směru nahoru.
Napájecí bod. Rovněž je umístěn na mobilním betonovém bloku jako dočasná stavba. S rozvojem trolejbusové trakce a elektrifikací linky 140 patrně dojde k přebudování sloupů do definitivní, pevné podoby.
Moderní plastové závěsy rovinné (výložníková verze tzv. deskového izolátoru) i obloukové (zde na zdvojeném výložníku napájecího sloupu ještě před instalací napájecích kabelů).  29. 9. 2017

,


Natrolejovací stříšky a vedení na začátku tratě mezi měnírnou a napájecím bodem. Natrolejení se využívá za slabšího provozu, kdy to místní podmínky dovolí.


Prostor zastávky Kundratka, sloužící taktéž k natrolejení během pobytu v zastávce. Tady se natrolejuje při větší intenzitě automobilového provozu.


Natrolejovací stříšky a rovinový závěs troleje.


Jednoúchytové (pro úhel do 7 stupňů) a dvojúchytové (7-10 stupňů) obloukové svorky na plastových izolátorech, které má v nabídce např. firma Esko. Zde v šedém provedení, existují i černé. Trojúchytové svorky (10-30 stupňů) nejsou na trati použity - tak ostré zatáčky tu nejsou.  29. 9. 2017
Prostor zastávka Kundratka.


Prostor zastávka Kundratka s trolejovými převěsy v podobě příčných nerezových lan.


Jednoúchytová a dvouúchytová trolejová svorka.


Ukončení stopy od Proseka (Kelerky) s návěstí "stáhni sběrač".


Vlevo obloukový závěs, který vyrábí firma Elektroline.  Vpravo párový výkyvný závěs na převěsu. Takovou sestavu známe např. ze Zlína nebo z Budějovic.  29. 9. 2017
Dvojúchytový oblouk Elektroline na tlačném výložníku na Kundratce.  Výložník na levém obrázku je tam z technickách důvodů - aby nebyly zatěžovány okolní sloupy. Při tomto uspořádání sloupů a převěsných lan by totiž rozložení sil bylo poměrně nepříznivé a zatížení okolních sloupů značně vysoké. 29. 9. 2017


Dlouhé výložníky průměru 76 mm na začátku stoupání tratě, s obloukovými svorkami a s delta závěsy.

 


Provedení tratě v přímém úseku o kus výše.


Výložník s obloukovými svorkami a detail delta závěsu.


Prosecká ulice pod lesem. Pohled směrem na Kundratku.


Střední část trati.


Střední část trati.
Jednoúchytové obloukové sestavy dvousegmentové a čtyřsegmentové od firmy Elektroline.  29. 9. 2017
Záběry ještě ze stavby. Sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy. Ještě v jejím průběhu se ukázalo, že se poněkud kroutí, takže byly některé výložníky nahrazeny silnějšími o průměru 76 mm.

Pokud je v sestavě použita jen jedna izolační rozpěrka mezi trolejemi opačných polarit, v mnoha městech můžeme u delta závěsů vysledovat zajímavé pravidlo - rozpěrka se umísťuje vždy za uchycení přídavného lanka k nosnému prvku (převěs, výložník) po směru jízdy. U jednostopých tratí se podle toho mj. dá poznat směr, kterým je stopa pojížděna. Bylo to zpočátku uplatněno i zde.  29. 9. 2017
 

Po výměně výložníků za silnější byly všechny delta závěsy vybaveny dvěma izolačními rozpěrkami.


Pohled Proseckou od pevného bodu dolů.
Pevný bod. Také byl v průběhu zkušebního provozu konstrukčně zjednodušen, původně do něj byly ještě zakomponovány delta závěsy.


A dostáváme se do klasického úseku ve stylu 80. let a systému Kummler-Matter
Klasické provedení párových závěsů na železném pozinkovaném výložníku o průměru 80 mm.


Prosecká pod zastávkou Kelerka, v retro stylu 80. let.


Pohled směrem ke Kelerce.


Za pozornost stojí natrolejovací stříšky vpravo. Trolejová stopa je z toho důvodu umístěna na dlouhém výložníku. Na vozovce i na chodníku je vyznačeno, kde má zastavit vozidlo standarní zélky.
Jednoúchytová a dvojúchytová oblouková sestava systému Kummler-Matter.  29. 9. 2017
Pohled na trať v Prosecké s výhledem na Prahu.


Zastávka Kelerka. Dočasný konec trolejového úseku.
Zastávka Kelerka. Dočasný konec trolejového úseku.


A opět klasika Kummler-Matter na výložnících. Tentokrát v detailu. Tento systém lze samozřejmě také dát na lanový převěs, toto řešení však není na trati použito.  29. 9. 2017


O opět obloukové svorky na výložnících, které musí navést trolejovou stopu přesně nad osu zastávkového zálivu.


Zastávkový sloupek a napínací HEB sloup.
Návěst "stáhni sběrač"


Detail ukončení stopy. Je patrná nezbytná dvojitá izolace.  29. 9. 2017
Zastávka Kelerka ve směru z centra a konec tratě - kotvení do napínacího sloupu. Závaží má 22 segmentů - to je 550 kg - a při použití kladkostroje s poměrem 1:3 je to síla 16 kN (pro každý trolejový drát ve stopě tedy 8 kN).  29. 9. 2017
 

 

Poslední aktualizace 12. 06. 2022

 

NAHORU