Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Realizované pražské trolejbusové tratě


 

Trolejbusová trať Prosecká

 

Technické řešení

 

Dvoustopá trolejbusová trať v délce zhruba 1 km mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Stopa do svahu je o něco delší než stopa protisměrná. Vybavena napínáním a natrolejovacími stříškami. Počítá se s jejím prosloužením na Prosek v rámci kompletní konverze autobusové linky 140 na parciálně trolejbusovou linku 58.

Tato dvoustopá trolejbusová trať je první novou trolejbusovou tratí (nepočítáme-li funkční trolejovou stopu v Muzeu MHD Střešovice) v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě ve Vodní ulici na Smíchově (1967).

Trať byla dokončena 10. 10. 2017, kdy také byla provedena pantografová zkouška a zkušební jízda. 15. 10. 2017 na ní byl slavnostně zahájen provoz. Zkušební provoz probíhá se zapůjčeným vozidlem, kterým je prototypový standardní 12 m dlouhý parciální trolejbus SOR TNB 12, vyvinutý výrobcem SOR Libchavy, vybavený elektrickou výzbrojí Rail Electronics CZ, známý pod názvem ACUMARIO.   

Výstavba trolejbusové tratě v Prosecké ulici začala 10. 8. 2017. Přibližně 1 km dvoustopé trolejbusové tratě potřebuje zhruba 40 sloupů, z nichž některé mají základ kopaný nebo vrtaný a další jsou mobilní, tj. osazeny na betonových kvádrech jako dočasné stavby. Měnírna a napájecí stanice, fungující podobně jako "dobudka", je umístěna na prostranství přiléhající k ulicím Prosecká a Hejtmánkova, poblíž někdejší konečné klasických trolejbusů. Trolej je zavěšena většinou na výložnících. Zastávky Kundratka ve směru Prosek a Kelerka ve směru Palmovka jsou vybaveny natrolejovacími stříškami pro samočinné nasazování trolejbusových sběračů v době pobytu v zastávce. Další natrolejovací stříška je hned na začátku trolejové stopy v Prosecké ulici.

 

Dokumenty ke stažení

 

 Opatření obecné povahy, vydané MHMP, s plánky záborů a schématem trolejového vedení v prostoru Prosecké ulice. Soubor .pdf, velikost 5 MB.

 

Fotogalerie

 

Následující záběry jsou z 29. 9. 2017, tedy ještě z doby výstavby tratě.

 


Tentokrát začneme dole na Kundratce. Od napínacího sloupu Proseckou vzhůru. Trať je v podstatě dokončena. Zbývá osadit jen napájecí vedení z měnírny.

 

Napájecí bod na mobilním sloupu.
Moderní plastové závěsy rovinné (výložníková verze tzv. deskového izolátoru) i obloukové (zde na zdvojeném výložníku).
Zastávka Kundratka a napínací HEB sloup. Chybí už jen natrolejovací stříšky, pokud zde budou.
Jednoúchytové (pro úhel do 7 stupňů) a dvojúchytové (7-10 stupňů) obloukové svorky na plastových izolátorech, které má v nabídce např. firma Esko. Zde v šedém provedení, existují i černé. Trojúchytové svorky (10-30 stupňů) nejsou na trati použity - tak ostré zatáčky tu nejsou.
Příčné převěsy.
Vlevo obloukový závěs, který vyrábí firma Elektroline.  Vpravo párový výkyvný závěs na převěsu. Takovou sestavu známe např. ze Zlína nebo z Budějovic.
Dvojúchytový oblouk Elektroline na tlačném výložníku na Kundratce.
Sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy. Záběry ze stavby. Ještě v jejím průběhu se ukázalo, že se poněkud kroutí, takže byly některé výložníky nahrazeny silnějšími o průměru 76 mm.

 


Sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy.

 


Silnější výložníky průměru 76 mm s obloukovými svorkami v ohybu tratě a s delta závěsy v rovině. Záběry ze stavby tratě.

 

Delta závěsy. Pokud je v sestavě použita jen jedna izolační rozpěrka mezi trolejemi opačných polarit, v mnoha městech můžeme u delta závěsů vysledovat zajímavé pravidlo - rozpěrka se umísťuje vždy za uchycení přídavného lanka k nosnému prvku (převěs, výložník) po směru jízdy. U jednostopých tratí se podle toho mj. dá poznat směr, kterým je stopa pojížděna. Je to uplatněno i zde.


Jednoúchytové obloukové sestavy dvousegmentové a čtyřsegmentové od firmy Elektroline.
Pevný bod na výložníku kotvený do okolních sloupů.


Pozinkované výložníky s párovými výkyvnými závěsy Kummler-Matter. Klasika
A pohled proti slunci se zářícími měděnými trolejemi nad vozovkou...
Vedení trolejové stopy v zastávce Kelerka směrem dolů.
Stopa vede v ose vozidla - jen tak lze zajistit bezpečné natrolejení. Také zde ještě patrně zbývá osadit natrolejovací stříšky.
Klasika Kummler-Matter pod Kelerkou.


Jednoúchytová a dvojúchytová oblouková sestava systému Kummler-Matter.


Příjezd k zastávce Kelerka směr Prosek. Vlevo ukončení stopy do centra.


Detail ukončení stopy. Je patrná nezbytná dvojitá izolace.
Výložník na napínacím sloupu stopy dolů do centra, zastávka Kelerka ve směru z centra a konec tratě - kotvení do napínacího sloupu. Závaží má 22 segmentů - to je 550 kg - a při použití kladkostroje s poměrem 1:3 je to síla 16 kN (pro každý trolejový drát ve stopě tedy 8 kN).
A opět klasika Kummler-Matter na výložnících. Tentokrát v detailu. Tento systém lze samozřejmě také dát na lanový převěs, toto řešení však není na trati použito.


 

 

Poslední aktualizace 16. 04. 2018

 

NAHORU