Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti P4JM

Praha 4 a Jižní Město

Braník, Lhotka, Libuš, Novodvorská

Vršovice, Michle, Kačerov, Spořilov, Háje, Chodov, Roztyly

Hostivař, Petrovice


 

Vícestopá trať v Mariánské ulici

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Návrh úpravy zastávky Lhotka v Mariánské ulici. Jsou odstraněny zastávkové zálivy a rozšířeny chodníky. Po obou směrech komunikace jsou zřízeny vyhrazené BUS pruhy. Na snímku je patrné překřížení trolejových stop čtyřstopé trati. Je možné místo kříže použití i dvojice sjezdové a rozjezdové výhybky ("trolejový angličan") pro větší možnosti linkového vedení.

Provoz na přechodu je řízen světelnými signály. I zde je možné osadit speciální (tramvajová) návěstidla pro výjezd z BUS pruhu a před následující křižovatkou (Novodvorská) tak umožnit trolejbusům přednostně se zařadit do jízdních pruhů před ostatními vozidly. To se týká zejména odbočení vlevo z Mariánské ulice do Novodvorské.
 

Trolejbusy u kostela v Mariánské ulici na čtyřstopém úseku. Střední dělící pás, dnes vyznačený jen dvěma podélnými čarami) je zatrávněn. V každém směru lze zřídit BUS pruh.


 


 

Novodvorská ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Architektonické řešení Novodvorské ulice v prostoru zastávky Sídliště Novodvorská. Jsou odstraněny zbytečné zastávkové zálivy. Vozovky jsou dvoupruhové, oddělené od sebe širokým zeleným pásem. V pravém pruhu mimo zastávky lze buď (jako dnes) parkovat, nebo je možné zde zřídit vyhrazený BUS pruh a zastávky tak budou přímo v něm.  

 

Žebříkovité ozeleněné trolejové sloupy jsou umístěny po 45 m (kompenzované vedení) a slouží zároveň jako lampy veřejného osvětlení.

 


 


 

Ulice Ke Krči, preference MHD

 

V současné době je v Braníku v ulici Ke Krči realizováno poněkud nedotažené preferenční opatření pro autobusy MHD. Je zde zřízen vyhrazený BUS pruh, ale je rozdělen na dva kratší úseky vedené v rozdílných částech komunikace. Úsek je navíc přerušen dvěma přechody pro chodce, ve kterých se BUS pruh sbíhá s ostatní dopravou. To je příčinou jeho zacpávání a vytváření kolon vozidel, ve kterých autobusy občas uvíznou. Jak to napravit, aby byl průjezd MHD plynulý?

 

Stávající stav

Obrázky se doporučuje prohlížet odspodu, ve směru průjezdu tímto úsekem.

 

Severní vyústění ulice Ke Krči (zdola nahoru) do ulice Branické. BUS pruh přichází od jihu po pravé straně komunikace. Vidíme nevhodný ostrůvek se šikanou v místě přechodu pro chodce. Blízká frekventovaná křižovatka způsobuje zejména ve špičkách tvoření delších kolon. Předběžné šipky směřují vozidla IAD do BUS pruhu, takže vozidla IAD se v něm hromadí už dávno před přechodem. Tento přechod je nebezpečný i tím, že chodci a řidič vozidla jedoucího od křižovatky Přístaviště (na snímku zleva) se díky nároží domu a pravému oblouku navzájem nevidí dostatečně včas (osobně mám odzkoušeno - pozn. autora webu).


Křižovatka ulic Ke Krči a Nad Přívozem (zleva doprava) s přechodem pro chodce. Ten je tady hlavně kvůli škole. Konec jednoho BUS pruhu a začátek dalšího. Betonové překážky umístěné v přechodu vytváří zúžení, které sice činí přechod bezpečnějším pro chodce, avšak znemožňuje přímý průběh BUS pruhu, který je v tomto místě přerušen. A navíc přechází z prostředního pruhu na pravou stranu. 

 

Kromě toho to vypadá, že ty betonové nesmysly na přechodu už byly příčinou nejedné, aspoň menší, nehody, soudě podle jejich stavu a umístění...


Za dnešní zastávkou U Staré pošty (dole) ve směru jízdy na Smíchov (na snímku zdola nahoru) následuje křižovatka ulice Ke Krči (hlavní) s ulicí Jiskrovou (příčná) a za ní přechod s improvizovaným ostrůvkem tvořeným betonovou šikanou a šikmými rovnoběžnými čarami. Za ním následuje BUS pruh vedený prostředkem vozovky. IAD jezdí vpravo.


 

 

Navrhovaný stav

Představuje sice poněkud nákladnější, ale pro MHD podstatně výhodnější řešení. Opět je lépe prohlížet obrázky odspodu, ve směru jízdy.

 

_________  trolejbusové trolejové stopy

 

Navrhovaná úprava příjezdu k ulici Branické a úprava zastávkového prostoru v zastávce Branická (Přístaviště) směr Smíchov). BUS pruh je veden po pravé straně, před křižovatkou s Branickou je vozovka mírně rozšířena po obou stranách (místo tam je), aby bylo umožněno bezproblémové projetí oblouku ve třech souběžných pruzích. Autobusy a trolejbusy tak objedou celou stojící kolonu až do zastávky.

Mírně rozšířen je i zastávkový prostor, který je vydlážděn a jsou tak částečně redukovány nevzhledné a stejně pošlapané trávníky. Stromy jsou zachovány.

Výjezd z Branické ulice je zklidněn a zpřehledněn výrazným rozšířením chodníků, které zároveň regulují dosavadní poněkud chaotické a výhled zakrývající parkování v křižovatce.

Místo dvou přechodů pro chodce je v místě přechod jen jeden, v bezpečnějším místě, které umožňuje vzájemný rozhled řidičů i chodců na všechny strany. Na obrázku ještě není provedena úprava trolejových stop směrem k budoucímu Dvoreckému mostu, daný stav odpovídá již opuštěnému vedení trolejí přes Barrandovský most.


Pokud má být přechod v ulici Nad Přívozem bezpečný pro děti, a zároveň má být zaručena plynulost MHD, je nutné na něm zřídit světelnou signalizaci. Může být jen v místě přechodu za křižovatkou, protože obě příčné ulice jsou jednosměrné směrem od ulice Ke Krči, takže z nich na hlavní ulici nic nevyjíždí. Návěstidla jsou řízena poptávkově - volno pro chodce se volí tlačítky.

 

BUS pruh je veden v podstatě průběžně po pravé straně, odbočení vozidel vpravo do vedlejší ulice je umožněno.

 


Na křižovatce Ke Krči - Jiskrova se toho mnoho nezmění, jen se změní vodorovné dopravní značení. BUS pruh je veden ihned za přechodem vpravo, IAD jezdí v prostředním pruhu. Tato úprava je zachována po celé délce dotčeného úseku až k zastávce Přístaviště (Branická).

 

Lze uvažovat o úpravě ostrůvku oddělujícím oba jízdní směry na přechodu pro chodce, jeho výdlažbě nebo jinak odlišném povrchu.

 


 

Návrh je samozřejmě použitelný i bez trolejbusové dopravy.

 


 

Trať Kačerov - Spořilov

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Jednostopá trolejbusová trať na Kačerově v ulici Na Záhonech. Trolejbus jede směrem na Spořilov.

 

Sloupy jsou umístěny na půlkruhových ostrůvcích, které vybíhají z chodníku do vozovky mezi parkovacími místy. Tak lze použít kratší výložníky.

 


Ulice Podle Kačerova ve dvoustopém úseku směrem ke Spořilovu. Trolejbus míří na Kačerov a Smíchov.


 


 

 

Poslední aktualizace 26. 04. 2017

 

NAHORU