Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti P4JM

Praha 4 a Jižní Město

Braník, Lhotka, Libuš, Novodvorská

Vršovice, Michle, Kačerov, Spořilov, Háje, Chodov, Roztyly

Hostivař, Petrovice


 

Vícestopá trať v Mariánské ulici

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Návrh úpravy zastávky Lhotka v Mariánské ulici. Jsou odstraněny zastávkové zálivy a rozšířeny chodníky. Po obou směrech komunikace jsou zřízeny vyhrazené BUS pruhy. Na snímku je patrné překřížení trolejových stop čtyřstopé trati. Je možné místo kříže použití i dvojice sjezdové a rozjezdové výhybky ("trolejový angličan") pro větší možnosti linkového vedení.

Provoz na přechodu je řízen světelnými signály. I zde je možné osadit speciální (tramvajová) návěstidla pro výjezd z BUS pruhu a před následující křižovatkou (Novodvorská) tak umožnit trolejbusům přednostně se zařadit do jízdních pruhů před ostatními vozidly. To se týká zejména odbočení vlevo z Mariánské ulice do Novodvorské.
 

Trolejbusy u kostela v Mariánské ulici na čtyřstopém úseku. Střední dělící pás, dnes vyznačený jen dvěma podélnými čarami) je zatrávněn. V každém směru lze zřídit BUS pruh.


 


 

Novodvorská ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Architektonické řešení Novodvorské ulice v prostoru zastávky Sídliště Novodvorská. Jsou odstraněny zbytečné zastávkové zálivy. Vozovky jsou dvoupruhové, oddělené od sebe širokým zeleným pásem. V pravém pruhu mimo zastávky lze buď (jako dnes) parkovat, nebo je možné zde zřídit vyhrazený BUS pruh a zastávky tak budou přímo v něm.  

 

Žebříkovité ozeleněné trolejové sloupy jsou umístěny po 45 m (kompenzované vedení) a slouží zároveň jako lampy veřejného osvětlení.

 


 


 

Trať Kačerov - Spořilov

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Jednostopá trolejbusová trať na Kačerově v ulici Na Záhonech. Trolejbus jede směrem na Spořilov.

 

Sloupy jsou umístěny na půlkruhových ostrůvcích, které vybíhají z chodníku do vozovky mezi parkovacími místy. Tak lze použít kratší výložníky.

 


Ulice Podle Kačerova ve dvoustopém úseku směrem ke Spořilovu. Trolejbus míří na Kačerov a Smíchov.


 


 

Trolejbusová smyčka Sídliště Spořilov

 

Obratiště bylo navrženo pro dvě trolejbusové linky. Pro zlepšení průjezdu trolejbusů i jiných vozidel je v křižovatce navržen kruhový objezd. Parkoviště pro automobily je přemístěno na střední dělící pás. Pro ukončení jen 1 linky lze obratiště redukovat o 1 stopu, nebo použít v kombinaci s autobusy atd.

 


 

 

 

Poslední aktualizace 21. 11. 2019

 

NAHORU