Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti SM

Severní Město, Východní tangenta nekolejové MHD

Čakovice, Prosek, Letňany, Kobylisy, Bohnice, Čimice

Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Zahradní Město


 

Vedení trolejových stop v uzlu Prosek

 

Uspořádání trolejí v křižovatce u stanice metra Prosek. Trolejbusovou zastávku Prosek směr Palmovka a Vysočanská by bylo vhodné rozdělit na dvě podle příslušných směrů jízdy, aby bylo možné zřídit předjížděcí křížení trolejových stop.

 

Snímek je z roku 2007, stavba metra a obchodní budovy je ještě v plném proudu, ovšem křižovatka na něm již odpovídá dnešnímu stavu. Jde o starší návrh, čísla linek nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.


 


 

Trať Palmovka - Prosek - Tupolevova - Čakovice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Dnes již historická vizualizace horní části Prosecké ulice s obnovenou trolejbusovou tratí. Je patrné prudké stoupání.
V roce 2022 budované trolejové vedení obnovené linky 58 ovšem vypadá poněkud jinak - sloupy jsou převážně jen po jedné straně ulice a jsou převážně použity výložníky.

 


Takto jsme si představovali Tupolevovu ulici poblíž obchodního centra. Pohled směrem do Čakovic.
I to je dnes historie, nová trolejbusová trať má zachováno střídavé umístění stožárů (lampy) a také zde jsou troleje ve větší míře na výložnících.


Trolejbus linky 81 jedoucí od Palmovky směřuje ulicí Ke Stadionu na druhý konec Čakovic. V pozadí za trolejbusem areál čakovického zámku.

 

 


 

 


 

Křižovatka K Žižkovu - Spojovací

 

Trolejová síť může být redukována jen na trolejové oblouky směrem do ulice K Žižkovu, manipulační stopy slouží především ke spojení s vozovnou a dílnami Hostivař a budou zřízeny podle potřeby.


 


 

Manipulační trať do vozovny Klíčov

 

Odbočení manipulační tratě k vozovně Klíčov z hlavní provozní tratě Palmovka - Čakovice.  Dvoustopý trojúhelník zajišťuje spojení s vozovnou z obou směrů - od Proseka i od Letňan. Je to už také historická koncepce, moderní pojetí počítá s parciálními trolejbusy a tedy s provozem na baterie.


 


 

Smyčka Sídliště Čakovice

 

Uspořádání trolejových stop ve smyčce Sídliště Čakovice. Konečná je pro jednu linku, druhá stopa umožňuje předjíždění vozů.

 

Jde o starší návrh, čísla linek nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

 


 

 

 

Poslední aktualizace 9. 10. 2022

NAHORU