Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti SM

Severní Město, Východní tangenta nekolejové MHD

Čakovice, Prosek, Letňany, Kobylisy, Bohnice, Čimice

Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Zahradní Město


 

Terminál MHD Palmovka

 

Tak by vypadalo zatrolejování stávajícího terminálu Palmovka. Odstav pro trolejbusy se přesouvá na druhou stranu terminálu, za výstupní zastávku. Autobusové odstavy zůstanou tak, jak jsou teď. Tento způsob připadá do úvahy, pokud nebude realizována výstavba velké multifunkční budovy, navržené na místě terminálu (díky ekonomické krizi to lze víceméně předpokládat). I v této podobě lze terminál částečně zastavět něčím menším - třeba v místě současného parkoviště. Je to starší návrh, čísla linek nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.
 

Pokud stavba multifunkční megabudovy realizována bude, počítá se s odstavnou plochou pro MHD v přízemí této budovy. Takové řešení bude ovšem mnohem stísněnější a pro provoz MHD mnohem méně vhodné. Stavbu také bude nutné případně koordinovat s navrženým automobilovým tunelem od ulice Na Žertvách k Libeňskému mostu, pokud by byl realizován.

 


 

Vedení trolejových stop v uzlu Prosek

 

Uspořádání trolejí v křižovatce u stanice metra Prosek. Trolejbusovou zastávku Prosek směr Palmovka a Vysočanská by bylo vhodné rozdělit na dvě podle příslušných směrů jízdy, aby bylo možné zřídit předjížděcí křížení trolejových stop.

 

Snímek je z roku 2007, stavba metra a obchodní budovy je ještě v plném proudu, ovšem křižovatka na něm již odpovídá dnešnímu stavu. Jde o starší návrh, čísla linek nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.


 


 

Trať Palmovka - Prosek - Tupolevova - Čakovice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Horní část Prosecké ulice s obnovenou trolejbusovou tratí. Je patrné prudké stoupání. Pro tramvaje je to nevhodné, ale trolejbusy si s ním velmi dobře poradí.

 


Tak by mohla vypadat Tupolevova ulice poblíž obchodního centra. Pohled směrem do Čakovic.


Trolejbus linky 81 jedoucí od Palmovky směřuje ulicí Ke Stadionu na druhý konec Čakovic. V pozadí za trolejbusem areál čakovického zámku.

 

 


 

 


 

Křižovatka K Žižkovu - Spojovací

 

Trolejová síť může být redukována jen na trolejové oblouky směrem do ulice K Žižkovu, manipulační stopy slouží především ke spojení s vozovnou a dílnami Hostivař a budou zřízeny podle potřeby.


 


 

Manipulační trať do vozovny Klíčov

 

Odbočení manipulační tratě k vozovně Klíčov z hlavní provozní tratě Palmovka - Čakovice.  Dvoustopý trojúhelník zajišťuje spojení s vozovnou z obou směrů - od Proseka i od Letňan.


 


 

Smyčka Sídliště Čakovice

 

Uspořádání trolejových stop ve smyčce Sídliště Čakovice. Konečná je pro jednu linku, druhá stopa umožňuje předjíždění vozů.

 

Jde o starší návrh, čísla linek nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

 


 

 

 

Poslední aktualizace 27. 04. 2017

NAHORU