Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Přeložka tratě Bruska - Dejvická

Jde o vylepšení dopravní obsluhy Dejvic, které se nabízí v souvislosti se zvažovaným umístěním železniční stanice Praha Dejvice pod zem při plánované výstavbě moderní dvoukolejné železnice z Masarykova nádraží do Kladna a na letiště Václava Havla. Podzemní vedení železnice je nutnou podmínkou realizace. Přeložka tramvajové tratě ze Svatovítské ulice do Dejvické bude mít zastávky přímo v obytné čtvrti a na hlavní obchodní ulici Dejvic, čímž se zlepší mj. dostupnost radnice Prahy 6.

Tato myšlenka není nová, v nedávné minulosti byla několikrát zvažována v různých urbanistických studiích.

 


 

Pro realizaci trolejbusových tratí v oblasti je toto řešení výhodné mj. kvůli zjednodušení trolejových konstrukcí v případě, že by byla po Svatovítské ulici vedena trolejbusová trať na Vítězné náměstí. Týká se to zejména křižovatky Prašný Most, kde máme navržené trolejbusové odbočení od vozovny Střešovice do Svatovítské ulice.

V návrhu je naznačena i možnost výstavby druhého vestibulu stanice metra Bruska (Hradčanská) a souvisejících výstupů z metra do Dejvické a Václavkovy ulice, případně k nádraží Dejvice, pokud by zůstalo v dnešní poloze, a jen by jeho kolejiště bylo přemístěno pod zem. V návrhu nejsou pro zjednodušení zakresleny výjezdové rampy z tunelu Blanka a zvažovaný obchvat Vítězného náměstí, vedený nad zamýšleným tunelem Buštěhradské dráhy mezi Svatovítskou a Evropskou, protože tyto stavby v zásadě nejsou s přeložkou v kolizi.

 

 

NAHORU