Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Trolejbusová trať Prosecká


 

První trolejbusová trať v Praze po 50 letech

18. 08. 2017, aktualizace 22. 10. 2017

 

Zkoušky vozidel a systémů možné elektrifikace pražské městské nekolejové dopravy zdárně pokračují spuštěním dalšího projektu v režii Dopravního podniku hl. m Prahy. A tentokrát to má k trolejbusům již hodně blízko. Není to sice klasický trolejbus se 100% připojením na trolejovou síť, jak ho známe z jiných měst, ale i z Prahy ze 30. až 70. let, ale již je to plně elektrické vozidlo, které aspoň v části trati využívá odběr proudu z trolejbusové troleje. Jedná se o parciální trolejbus s dynamickým dobíjením, který bude provozován na části trati linky 140 Palmovka - Letňany.

Vozidla (zatím jedno standardní o délce 12 m a později přibyde další kloubové 18 m) jsou vybavena trakční baterií a mají dvě možnosti jejího nabíjení za provozu:

  • Při provozních přestávkách v obratišti Palmovka, kde je zřízena asi 20 m dlouhá trolejbusová trolej, podobná té, jaká byla na obratišti Želivského pro provoz elektrobusu SOR s pantografem na lince 163. Elektrobus s pantografem bude provozován současně s trolejbusem, ale bude jezdit na lince 109 a 239 na Rohožník. Obratiště bude vybaveno "dobudkou", zajišťující galvanické oddělení systémů dobíjecí trolejbusové a tramvajové troleje, ze které bude získáváno trakční napětí.

  • Za jízdy v úseku Kundratka - Kelerka, na stoupání Prosecké ulice, kde kdysi jezdila trolejbusová linka 58. Tam byla zřízena dvoustopá trolejbusová trať, ze které vozidlo při jízdě do kopce odebírá trakční proud a zároveň i dobíjí baterii v nejstrmějším úseku linky. To je to dynamické (průběžné) dobíjení. Ve směru z kopce bude vedena i druhá trolejová stopa, která má mj. sloužit ke zkouškám rekuperace. Z tohoto důvodu je pokusné vozidlo vybaveno tyčovými trolejbusovými sběrači, takže se jedná o trolejbus, byť s velkou trakční baterií, umožňující velkou část (a zde většinu) trasy překonat bez trolejového vedení.

Tato dvoustopá trolejbusová trať je tak první novou trolejbusovou tratí (nepočítáme-li funkční trolejovou stopu v Muzeu MHD Střešovice) v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě ve Vodní ulici na Smíchově (1967).

Trať byla dokončena 10. 10. 2017, kdy také byla provedena pantografová zkouška a zkušební jízda. 15. 10. na ní byl slavnostně zahájen provoz. Pokud se systém osvědčí, bude podle DP tento princip možné využít např. u elektrifikace souběžných frekventovaných linek nekolejové MHD, pro které se např. v dlouhých úsecích na stoupání vybuduje trolejové vedení a ve zbytku svých tras pojedou na trakční baterii. Jedná se tedy o určitý mezistupeň mezi elektrobusem a trolejbusem.

Výstavba trolejbusové tratě v Prosecké ulici začala 10. 8. 2017. Přibližně 1 km dvoustopé trolejbusové tratě potřebuje zhruba 40 sloupů, z nichž některé mají základ kopaný nebo vrtaný a další jsou mobilní, tj. osazeny na betonových kvádrech jako dočasné stavby. Měnírna a napájecí stanice, fungující podobně jako "dobudka", je umístěna na prostranství přiléhající k ulicím Prosecká a Hejtmánkova, poblíž někdejší konečné klasických trolejbusů. Trolej je zavěšena většinou na výložnících. Zastávky Kundratka ve směru Prosek a Kelerka ve směru Palmovka jsou patrně vybaveny natrolejovacími stříškami pro samočinné nasazování trolejbusových sběračů v době pobytu v zastávce. Další natrolejovací stříška je hned na začátku trolejové stopy v Prosecké ulici.

 

Ke stažení: Opatření obecné povahy, vydané MHMP, s plánky záborů a schématem trolejového vedení v prostoru Prosecké ulice. Soubor .pdf, velikost 5 MB.

 

Průběh stavby

 

Archív - stav trati do 27.08.2017

Stav trati k 31. 08. 2017

Stav trati k 08. 09. 2017

Stav trati k 16. 09. 2017

Stav trati k 22. 09. 2017

Stav trati k 24. 09. 2017

Stav trati k 29. 09. 2017 - hotové troleje Prosecká, stavba dobíjení na Palmovce

Stav trati k 08. 10. 2017 - dokončení trolejí, hotová dobíjecí stanice Plamovka.

 


Stav budované trati k 31. 08. 2017

 

Během snad pouhých dvou dnů v Prosecké vyrostl pěkný zástup sloupů - dalších 9 kousků. Postupuje se ulicí do svahu.

Pohled zhruba od poloviny svahu dolů.


Snímky pořízené o něco níže do obou směrů ulice.
Pohled na sloupy z většího odstupu od Prosecké ulice.
Sloupy v okolí prázdného domu číslo 30.
Nový sloup stojí přímo před domem číslo 30. Kdysi na tomto domě byla trolejová růžice, protože na původní trati trolejbusu 58, zrušené v roce 1965, byly příčné drátové převěsy a sloupy byly po obou stranách ulice.

V roce 2017 bylo zvoleno jiné stavební řešení - jen jedna řada sloupů a 7-8 m dlouhé výložníky.  
Soubor sloupů v okolí domu číslo 30, tentokrát podhled od Kundratky - i s autobusem linky 140.
Další sloup, tentokrát natřený na zeleno, přibyl přímo v prostoru zastávky Kundratka ve směru Prosek.


A u měnírny se také cosi děje, pracuje se na elektroinstalaci a kabeláži.


 


Stav budované trati k 8. 9. 2017

 

Na Kelerce přibyl další sloup trakčního vedení.


A sloupy přibývají i směrem od Kundratky do svahu. V kopci již zbývá osadit jen nějakých 5-6 sloupů, aby řada byla úplná.


Většina sloupů má typický stupňovitý vzhled se dvěma zúženími.


Zhruba v polovině svahu jsou sloupy poněkud jiné, o trochu robustnější a jen s jedním zúžením průměru. Ty se používají jako kotvící, pro lana pevného bodu. Dá se tedy usoudit, že trolej bude nejspíš na obou koncích napínaná přes závaží a zde tomto místě tedy bude ukotvena napevno.


Kotvící sloup a hned vedle "standardní" sloup, na kterém bude nejspíš zřízen pevný bod.
Druhý kotvící sloup ve směru od Kundratky.


Na Kundratce také přibývají sloupy, takže už je patrné, kde budou příčné převěsy.


Již dříve osazené sloupy na Kundratce v prostoru zastávky směr Letňany. Původně zelený sloup dostal nový stříbřitě šedý nátěr. A HEB-sloup (vpravo) také doznal změn - už je osazen napínacím kladkostrojem.


A jdeme na samý začátek tratě v Prosecké ulici. Tady jsou sloupy mobilní, osazené na betonové bloky. Tak, jak je to v souladu s projektovou dokumentací. Je to experiment s elektrickou dopravou, zkušební provoz, a stavba je brána jako dočasná.


Tři ze čtyř sloupů jsou již opatřeny výložníky. Ty jsou moderní sklolaminátové, zavěšené na nerezových lanech. Tedy žádné "co dům dal" a co kde zbylo v dílnách. Možná se dočkáme i zcela moderních trolejových armatur - plastových deskových izolátorů, nebo dokonce delta závěsů.


Další pohledy na sloupy s výložníky. Je již osazeno i kabelové napájecí vedení a je připraveno i jeho převedení přes Proseckou ulici k měnírně.

V době historického provozu trolejbusů v 50. a 60. letech tady byla trolej osazena na růžicích na fasádách domů.


V popředí na prvním snímku je patrná díra pro pevný sloup - bude kotevní pro trolejovou stopu, tak musí být osazen do země napevno. Uprostřed pohled na základ mobilního stožáru a vpravo detail upevnění výložníku a kabelové trasy. Vše v moderním provedení.


A u měnírny zvolna mizí hromada vykopané zeminy a využívá se k úpravě okolí.

..


Zato utěšeně přibývají "husí krky" různých barev pro kabelová vedení.


 


 

Stav budované trati k 16. 9. 2017

 

I na Kelerce přibyl napínací HEB sloup. Bude tvořit horní zakončení tratě. Další sloupy jsou již také zde na svých místech.


Sloupy jsou již osazeny závěsnými třmeny a kardany pro instalaci výložníků.


Zasloupování posledního úseku Prosecké ulice.


Na sloupu jsou umístěny v horní části dva kardany - bude zde dlouhý výložník zavěšený na 4 lankách.


Pozinkované (nikoliv nerezové) výložníky o průměru 80 mm v horní části tratě. Je patrné, že to není jejich definitivní délka a že budou ještě nastaveny.


Výložníky budou po nastavení zavěšeny na 3 lankách. Levý snímek ukazuje detail závěsného třmenu a tlumiče - trochu to připomíná troleje budované v 80. letech. Na pravém snímku je vidět princip nastavování výložníku. Jejich délka v tomto místě bude nějakých 8 až 9 metrů.


Pozinkované výložníky v horní části Prosecké ulice.


Tento sloup bude opravdu pevným bodem, jak jsme již avizovali, a jak potvrzuje zelená značka na chodníku v popředí.


Na vozovce jsou již vyznačeny i budoucí průběhy trolejových stop - to jsou ty zelené přerušované čáry. 

 


Závěsná lana na sloupech připravená pro montáž výložníků ve střední části trati, v záhybu Prosecké ulice.


V dolní části tratě je použit jiný typ výložníků - sklolaminátové o průměru 55 mm. Jsou rovněž nastavované a zavěšené na 4 lankách. To sice není příliš estetické - osobně bych na této šířce komunikace preferoval dva vstřícně umístěné sloupy a lanový převěs - nicméně je to funkční i dostatečně ekonomické řešení vzhledem k účelu celé stavby.

 

Výložníky zde překonávají větší příčnou vzdálenost - 3 jízdní pruhy a šířku 10 až 11 metrů. Trolejové stopy budou umístěny v ose stávajících jízdních pruhů.


Dlouhé čtyřzávěsové výložníky v okolí domu číslo 30.


Poněkud kratší výložníky (prakticky jen pro jednu trolejovou stopu) jsou umístěny i na obou sloupech v prostoru zastávky Kundratka ve směru nahoru na Prosek. Druhá stopa (z kopce dolů) bude končit ještě před tímto místem a bude svedena právě do napínacího HEB-sloupu na levém snímku. .


HEB-sloup přibyl i na samém počátku fronty domů Prosecké ulice. Ten bude napínat stopu ve směru nahoru na Prosek. Ještě není zřízeno přívodní napájecí vedení od měnírny přes Proseckou ulici - jsou to poslední sloupy, které ještě zbývá osadit.


Pokračují práce na měnírně a jejím okolí.


 


Stav budované trati k 22. 9. 2017

 

Napínací sloup se závažím na Kelerce - ukončení trolejové stopy ve směru nahoru. Celá trať je již fakticky připravena k natažení trolejí.


Ocelové výložníky o průměru pro stopu směrem nahoru 80 mm na Kelerce.

 


Ukotvení a napínání druhé stopy ve směru dolů na Kundratku. Zde je použito "retro" provedení z 80. let se závažím vně sloupu a v ochranné kleci.


Výložníky v místě dočasné zastávky Kelerka ve směru dolů. Zde bude probíhat natrolejování pro jízdu dolů na Palmovku, proto jsou výložníky tak dlouhé (odhadem 11 m).


Zavětrování výložníku a obloukové úchyty Kummler-Matter v prostoru zastávky Kelerka ve směru dolů.


Pozinkované výložníky v horní části trati s rovinnými armaturami Kummler-Matter. Pohled ve směru dolů do Libně.Pohled Proseckou ulicí ve směru nahoru na Kelerku. Horní část tratě patří pozinkovaným výložníkům.


Pevný bod.


V úseku pod pevným bodem ve střední části tratě jsou použity jiné výložníky, dosud se v Praze nikde nevyskytující, a patrně sklolaminátové - trubky s vnějším průměrem 76 mm a vnitřním 40 mm. Budou zde patrně delta závěsy (viz závěsná oka na výložníku), ale necháme se překvapit.


Armatury v oblouku Prosecké ulice jsou moderního provedení.


Oblouk Prosecké ulice. Kolony automobilů dost ztěžovaly nejen focení, ale hlavně provoz MHD.

 


Další úsek je se sklolaminátovými výložníky o průměru 55 mm.


Také zde jsou použity moderní armatury a v rovinném úseku budou patrně delta závěsy.


Zdánlivě zbytečný výložník při vyústění ulice U Pekařky. Důvod jeho umístění je ovšem jednoduchý - na druhé straně patrně nebylo možno z nějakého důvodu umístit vstřícně sloup, takže je trolejová stopa ve směru nahoru zavěšena na lanech ve tvaru protáhlého Y ukotvených do sousedních poměrně značně vzdálených sloupů. Je tam tedy nevýhodný úhel a poměrně nepříznivé rozložení sil. Stopa ve směru dolů je navíc v oblouku směrem ven od silnice, a tak by převěs s touto stopou ještě více namáhal okolní sloupy. Výložník tak vyrovnává tah troleje do strany a působí jako tlačný.


V prostoru zastávky Kundratka, kde bude probíhat natrolejování vozidel, už jsou lanové převěsy. Tohle je oblouk ve výjezdu ze zastávky. Opačná stopa zde končí a přes kladku bude svedena k napínacímu sloupu.


Obloukové plastové izolátory, které známy např. z Hradce Králové, na výložníku napínacího stožáru na začátku zastávky Kundratka ve směru vzhůru. Tenký provázek místo trolejí je dočasný a má za úkol stabilizovat polohu výložníků při montáži.


Rovinné plastové izolátory na mobilních stožárech na začátku tratě. 


Zdvojený výložník na začátku tratě, přivádějící trolejovou stopu od napínacího sloupu.


Napínací stožár je i zde již dokončen.


Sloupy, které ponesou napájecí vedení od měnírny k trolejovým stopám.


 


Stav budované trati k 24. 9. 2017

 

Stavba nových trolejí na Kelerce.
Trolejbusové troleje a Praha v pozadí. To Pražané neviděli několik desítek let.


Troleje v dočasné zastávce Kelerka směr dolů na dlouhých výložnících. Natrolejovací místo pro směr dolů.


Klasické závěsy Kummler-Matter před dokončením.

 


Různé fáze montáže výkyvných párových závěsů Kummler-Matter.

Dopravní režim v ulici se v průběhu stavby mění, jezdí se vždy ve dvou pruzích ze tří, podle toho, kde se zrovna nacházejí montážní věže.
Nová trolej se dobře fotí... :-)


Hotový pevný bod, v době focení zatím jen na trolejové stopě směrem nahoru.


Tmavé, byť o chlup silnější, výložníky s delta závěsy ve střední části trati působí velmi pěkně. Až budou hotové obě stopy, tohle bude asi nejhezčí úsek.


Delta závěs v detailu. Ještě zbývá mj. upravit závěsná lanka výložníku.
Stačí si domyslet sběrače - a máme trolejbus.


Obloukové svorky v ohybu Prosecké ulice. Zatím ještě nedokončené - nejsou upevněna druhá závěsná lanka v sestavě.


Výložník s obloukovými závěsy a svorkami.

 


Tenké výložníky a troleje v dolní části trati. Také ještě potřebují trochu srovnat a upravit v závěsech. Patrně i zde budou delta závěsy.


Prostor Kundratky s tlačným výložníkem a ukončením trolejové stopy ve směru dolů. Vedení stopy prozrazuje, že se zjevně počítá se snesením provizorního dřevěného nástupiště a návratem MHD do zastávkového pruhu.


A pohled o 180 stupňů opačným směrem, zachycující trolejovou věž při přesunu někam nahoru.


Zastávka Kundratka ve směru nahoru, s "natrolejovací" trolejí.

 


Napájecí bod na mobilním stožáru je také před dokončením. Ještě zbývá vytáhnout vedení z měnírny a překonat jím Proseckou ulici.


Pohled k začátku trati (vlevo) a opačným směrem (vpravo).


 


Stav budované trati k 29. 9. 2017

 

Prosecká

 


Tentokrát začneme dole na Kundratce. Od napínacího sloupu Proseckou vzhůru. Trať je v podstatě dokončena. Zbývá osadit jen napájecí vedení z měnírny.

 

Napájecí bod na mobilním sloupu.
Moderní plastové závěsy rovinné (výložníková verze tzv. deskového izolátoru) i obloukové (zde na zdvojeném výložníku).
Zastávka Kundratka a napínací HEB sloup. Chybí už jen natrolejovací stříšky, pokud zde budou.
Jednoúchytové (pro úhel do 7 stupňů) a dvojúchytové (7-10 stupňů) obloukové svorky na plastových izolátorech, které má v nabídce např. firma Esko. Zde v šedém provedení, existují i černé. Trojúchytové svorky (10-30 stupňů) nejsou na trati použity - tak ostré zatáčky tu nejsou.
Příčné převěsy.
Vlevo obloukový závěs, který vyrábí firma Elektroline.  Vpravo párový výkyvný závěs na převěsu. Takovou sestavu známe např. ze Zlína nebo z Budějovic.
Dvojúchytový oblouk Elektroline na tlačném výložníku na Kundratce.


Hodně přiblížený pohled do Prosecké ulice směrem vzhůru. Les sloupů a pavučina výložníků a trolejí...Sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy.

 


Sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy.

 


Silnější výložníky průměru 76 mm s obloukovými svorkami v ohybu tratě a s delta závěsy v rovině.

 

Delta závěsy. Pokud je v sestavě použita jen jedna izolační rozpěrka mezi trolejemi opačných polarit, v mnoha městech můžeme u delta závěsů vysledovat zajímavé pravidlo - rozpěrka se umísťuje vždy za uchycení přídavného lanka k nosnému prvku (převěs, výložník) po směru jízdy. U jednostopých tratí se podle toho mj. dá poznat směr, kterým je stopa pojížděna. Je to uplatněno i zde.


Jednoúchytové obloukové sestavy dvousegmentové a čtyřsegmentové od firmy Elektroline.
Pevný bod na výložníku kotvený do okolních sloupů.


Pozinkované výložníky s párovými výkyvnými závěsy Kummler-Matter. Klasika
A pohled proti slunci se zářícími měděnými trolejemi nad vozovkou...
Vedení trolejové stopy v zastávce Kelerka směrem dolů.
Stopa vede v ose vozidla - jen tak lze zajistit bezpečné natrolejení. Také zde ještě patrně zbývá osadit natrolejovací stříšky.
Klasika Kummler-Matter pod Kelerkou.


Jednoúchytová a dvojúchytová oblouková sestava systému Kummler-Matter.


Příjezd k zastávce Kelerka směr Prosek. Vlevo ukončení stopy do centra.


Detail ukončení stopy. Je patrná nezbytná dvojitá izolace.
Výložník na napínacím sloupu stopy dolů do centra, zastávka Kelerka ve směru z centra a konec tratě - kotvení do napínacího sloupu. Závaží má 22 segmentů - to je 550 kg - a při použití kladkostroje s poměrem 1:3 je to síla 16 kN (pro každý trolejový drát ve stopě tedy 8 kN).
A opět klasika Kummler-Matter na výložnících. Tentokrát v detailu. Tento systém lze samozřejmě také dát na lanový převěs, toto řešení však není na trati použito.


 

 

Palmovka

 

Snímky pořízené 30. 9. 2017.

Základy pro mobilní sloupy na náměstí Bohumila Hrabala v prostoru Palmovky. Nabíjení trolejbusů a elektrobusů bude probíhat v místě výstupní zastávky v autobusovém terminálu.
Na širším základu pravděpodobně bude umístěna dobudka - dobíjecí zařízení přemístěné sem ze Želivského. Bude napájet dobíjecí trolej pro elektrobus na lince 109 a 239 i pro trolejbus na lince 140.


Celková délka troleje bude asi 20 m. Pohled k ulici Na Žertvách.


Tudy povede napájecí kabel. V pozadí před křovím základ pro mobilní sloup a ještě dále za křovím u tramvajové tratě je napájecí tramvajový sloup, ze kterého bude zřízena přípojka.


Napájecí tramvajový sloup v ulici Na Žertvách. Na jeho pravé straně je patrné zařízení pro zřízení přípojky.


 


Stav budované trati k 8. 10. 2017

 

Prosecká

 

Výhled na Prahu z Prosecké ulice. Díky špatnému počasí výhled nic moc, ale poznáte na snímku katedrálu svatého Víta? ;-)


Nové zastávkové sloupky na Kelerce se správnými piktogramy. Tenhle je ve směru z centra.


A sloupek ve směru dolů do centra.
Ještě je nutné osadit kabelové propojky mezi trolejovými stopami.


Poslední práce na trati.


Ve spodní části trati pod obloukem Prosecké ulice došlo k malé konstrukční změně - s tenkými nastavovanými výložníky byly problémy, kroutily se, takže byly nahrazeny silnějšími sklolaminátovýnmi trubkami průměru 76 mm z jednoho kusu. A hned je to lepší.


I tyto původně tenké výložníky byly vyměněny za silnější. 


Zastávka Kundratka z centra. Natrolejovací stříšky jsou již osazeny.

Zastávkový sloupek Kundratky ve směru Palmovka je již také patřičně upraven.
Téměř dokončený napájecí bod.
Další natrolejovací místo - hned na začátku tohoto úseku Prosecké ulice. Pokud provoz dovolí, bude se natrolejovat již zde.
Převěs napájecího vedení přes Proseckou ulici a konečné úpravy okolí měnírny.


 

 

Palmovka


Celkové uspořádání dobíjecího místa je prakticky totožné jako na Želivského, jen je situováno po levé straně vozovky. 
Dobíjecí budka (dobudka), zajišťující galvanické oddělení od tramvajové sítě a napájení, přemístěná sem ze Želivského a natrolejovací stříšky pro trolejbus.
Tyto snímky zachycují ještě první variantu umístění natrolejovacích stříšek na konci stopy. To se ukázalo zjako nepraktické, takže v dalších dnech byly stříšky přemístěny dozadu, na začátek stopy, a trolejbus při natrolejení prostě popojede dopředu. Proti mým původním předpokladům lze nabíjet z troleje v daném okamžiku pouze jedno vozidlo, takže jízdy trolejbusu na lince 58 a elektrobusu na lince 109 jsou organizovány tak, aby se na nabíjecí stopě pokud možno vozidla nesetkala.
Napájecí vedení dobudky napojené na tramvajový sloup.


 


Archív - stav trati do 27.08.2017

 


Vývoj nadále sledujeme.

 

Poslední aktualizace 05. 11. 2017.

NAHORU