Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2017

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Trolejbusová trať Prosecká


 

První trolejbusová trať v Praze po 50 letech

18.8.2017, aktualizace 23.9.2017

 

Zkoušky vozidel a systémů možné elektrifikace pražské městské nekolejové dopravy zdárně pokračují spuštěním dalšího projektu v režii Dopravního podniku hl. m Prahy. A tentokrát to má k trolejbusům již hodně blízko. Není to sice klasický trolejbus se 100% připojením na trolejovou síť, jak ho známe z jiných měst, ale i z Prahy ze 60. let, ale již je to plně elektrické vozidlo, které aspoň v části trati využívá odběr proudu z trolejbusové troleje. Jedná se o parciální elektrobus s dynamickým dobíjením, který bude provozován na části trati linky 140 Palmovka - Letňany.

Vozidla (jedno standardní o délce 12 m a později další kloubové 18 m) budou vybavena trakční baterií a budou mít dvě možnosti jejího nabíjení za provozu:

  • Při provozních přestávkách v obratišti Palmovka, kde bude zřízena asi 20 m dlouhá trolejbusová trolej, podobná té, jaká je na obratišti Želivského pro provoz elektrobusu SOR s pantografem na lince 163. Obratiště bude vybaveno "dobudkou", zajišťující galvanické oddělení systémů dobíjecí trolejbusové a tramvajové troleje, ze které bude získáváno trakční napětí.

  • Za jízdy v úseku Kundratka - Kelerka, na stoupání Prosecké ulice, kde kdysi jezdila trolejbusová linka 58, bude zřízena dvoustopá trolejbusová trať, ze které bude vozidlo při jízdě do kopce odebírat trakční proud a zároveň i dobíjet baterii v nejstrmějším úseku linky. To je to dynamické (průběžné) dobíjení. Ve směru z kopce bude vedena i druhá trolejová stopa, která má patrně sloužit ke zkouškám rekuperace. Z tohoto důvodu bude pokusné vozidlo vybaveno tyčovými trolejbusovými sběrači, takže se vlastně jedná o trolejbus, byť s velkou trakční baterií, umožňující velkou část (a zde většinu) trasy překonat bez trolejového vedení.

Tato dvoustopá trolejbusová trať je tak první novou trolejbusovou tratí (nepočítáme-li funkční trolejovou stopu v Muzeu MHD Střešovice) v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě ve Vodní ulici na Smíchově (1967).

Trať má být stavebně dokončena někdy v polovině října a poté bude zahájen testovací provoz, jakmile bude k dispozici příslušné testovací vozidlo. Pokud se systém osvědčí, bude podle DP tento princip možné využít např. u elektrifikace souběžných frekventovaných linek nekolejové MHD, pro které se např. v dlouhých úsecích na stoupání vybuduje trolejové vedení a ve zbytku svých tras pojedou na trakční baterii. Jedná se tedy o určitý mezistupeň mezi elektrobusem a trolejbusem.

Výstavba trolejbusové tratě v Prosecké ulici začala 10. 8. 2017. Je třeba zbudovat přibližně 1 km dvoustopé trolejbusové tratě a osadit zhruba 40 sloupů, z nichž některé mají základ kopaný nebo vrtaný a další jsou mobilní, tj. osazeny na betonových kvádrech jako dočasné stavby. Měnírna a napájecí stanice, fungující podobně jako "dobudka", je umístěna na prostranství přiléhající k ulicím Prosecká a Hejtmánkova, poblíž někdejší konečné klasických trolejbusů. Trolej je zavěšena většinou na výložnících. Zastávky Kundratka ve směru Prosek a možná i Kelerka ve směru Palmovka budou patrně vybaveny natrolejovacími stříškami pro samočinné nasazování trolejbusových sběraců v době pobytu v zastávce.

 

Ke stažení: Opatření obecné povahy, vydané MHMP, s plánky záborů a schématem trolejového vedení v prostoru Prosecké ulice. Soubor .pdf, velikost 5 MB.

 

Průběh stavby

 

Archív - stav trati do 27.08.2017

Stav trati k 31. 08. 2017

Stav trati k 08. 09. 2017

Stav trati k 16. 09. 2017

Stav trati k 22. 09. 2017

 


Stav budované trati k 31. 08. 2017

 

Během snad pouhých dvou dnů v Prosecké vyrostl pěkný zástup sloupů - dalších 9 kousků. Postupuje se ulicí do svahu.

Pohled zhruba od poloviny svahu dolů.


Snímky pořízené o něco níže do obou směrů ulice.
Pohled na sloupy z většího odstupu od Prosecké ulice.
Sloupy v okolí prázdného domu číslo 30.
Nový sloup stojí přímo před domem číslo 30. Kdysi na tomto domě byla trolejová růžice, protože na původní trati trolejbusu 58, zrušené v roce 1965, byly příčné drátové převěsy a sloupy byly po obou stranách ulice.

V roce 2017 bylo zvoleno jiné stavební řešení - jen jedna řada sloupů a 7-8 m dlouhé výložníky.  
Soubor sloupů v okolí domu číslo 30, tentokrát podhled od Kundratky - i s autobusem linky 140.
Další sloup, tentokrát natřený na zeleno, přibyl přímo v prostoru zastávky Kundratka ve směru Prosek.


A u měnírny se také cosi děje, pracuje se na elektroinstalaci a kabeláži.


 


Stav budované trati k 8. 9. 2017

 

Na Kelerce přibyl další sloup trakčního vedení.


A sloupy přibývají i směrem od Kundratky do svahu. V kopci již zbývá osadit jen nějakých 5-6 sloupů, aby řada byla úplná.


Většina sloupů má typický stupňovitý vzhled se dvěma zúženími.


Zhruba v polovině svahu jsou sloupy poněkud jiné, o trochu robustnější a jen s jedním zúžením průměru. Ty se používají jako kotvící, pro lana pevného bodu. Dá se tedy usoudit, že trolej bude nejspíš na obou koncích napínaná přes závaží a zde tomto místě tedy bude ukotvena napevno.


Kotvící sloup a hned vedle "standardní" sloup, na kterém bude nejspíš zřízen pevný bod.
Druhý kotvící sloup ve směru od Kundratky.


Na Kundratce také přibývají sloupy, takže už je patrné, kde budou příčné převěsy.


Již dříve osazené sloupy na Kundratce v prostoru zastávky směr Letňany. Původně zelený sloup dostal nový stříbřitě šedý nátěr. A HEB-sloup (vpravo) také doznal změn - už je osazen napínacím kladkostrojem.


A jdeme na samý začátek tratě v Prosecké ulici. Tady jsou sloupy mobilní, osazené na betonové bloky. Tak, jak je to v souladu s projektovou dokumentací. Je to experiment s elektrickou dopravou, zkušební provoz, a stavba je brána jako dočasná.


Tři ze čtyř sloupů jsou již opatřeny výložníky. Ty jsou moderní sklolaminátové, zavěšené na nerezových lanech. Tedy žádné "co dům dal" a co kde zbylo v dílnách. Možná se dočkáme i zcela moderních trolejových armatur - plastových deskových izolátorů, nebo dokonce delta závěsů.


Další pohledy na sloupy s výložníky. Je již osazeno i kabelové napájecí vedení a je připraveno i jeho převedení přes Proseckou ulici k měnírně.

V době historického provozu trolejbusů v 50. a 60. letech tady byla trolej osazena na růžicích na fasádách domů.


V popředí na prvním snímku je patrná díra pro pevný sloup - bude kotevní pro trolejovou stopu, tak musí být osazen do země napevno. Uprostřed pohled na základ mobilního stožáru a vpravo detail upevnění výložníku a kabelové trasy. Vše v moderním provedení.


A u měnírny zvolna mizí hromada vykopané zeminy a využívá se k úpravě okolí.

..


Zato utěšeně přibývají "husí krky" různých barev pro kabelová vedení.


 


 

Stav budované trati k 16. 9. 2017

 

I na Kelerce přibyl napínací HEB sloup. Bude tvořit horní zakončení tratě. Další sloupy jsou již také zde na svých místech.


Sloupy jsou již osazeny závěsnými třmeny a kardany pro instalaci výložníků.


Zasloupování posledního úseku Prosecké ulice.


Na sloupu jsou umístěny v horní části dva kardany - bude zde dlouhý výložník zavěšený na 4 lankách.


Pozinkované (nikoliv nerezové) výložníky o průměru 80 mm v horní části tratě. Je patrné, že to není jejich definitivní délka a že budou ještě nastaveny.


Výložníky budou po nastavení zavěšeny na 3 lankách. Levý snímek ukazuje detail závěsného třmenu a tlumiče - trochu to připomíná troleje budované v 80. letech. Na pravém snímku je vidět princip nastavování výložníku. Jejich délka v tomto místě bude nějakých 8 až 9 metrů.


Pozinkované výložníky v horní části Prosecké ulice.


Tento sloup bude opravdu pevným bodem, jak jsme již avizovali, a jak potvrzuje zelená značka na chodníku v popředí.


Na vozovce jsou již vyznačeny i budoucí průběhy trolejových stop - to jsou ty zelené přerušované čáry. 

 


Závěsná lana na sloupech připravená pro montáž výložníků ve střední části trati, v záhybu Prosecké ulice.


V dolní části tratě je použit jiný typ výložníků - sklolaminátové o průměru 55 mm. Jsou rovněž nastavované a zavěšené na 4 lankách. To sice není příliš estetické - osobně bych na této šířce komunikace preferoval dva vstřícně umístěné sloupy a lanový převěs - nicméně je to funkční i dostatečně ekonomické řešení vzhledem k účelu celé stavby.

 

Výložníky zde překonávají větší příčnou vzdálenost - 3 jízdní pruhy a šířku 10 až 11 metrů. Trolejové stopy budou umístěny v ose stávajících jízdních pruhů.


Dlouhé čtyřzávěsové výložníky v okolí domu číslo 30.


Poněkud kratší výložníky (prakticky jen pro jednu trolejovou stopu) jsou umístěny i na obou sloupech v prostoru zastávky Kundratka ve směru nahoru na Prosek. Druhá stopa (z kopce dolů) bude končit ještě před tímto místem a bude svedena právě do napínacího HEB-sloupu na levém snímku. .


HEB-sloup přibyl i na samém počátku fronty domů Prosecké ulice. Ten bude napínat stopu ve směru nahoru na Prosek. Ještě není zřízeno přívodní napájecí vedení od měnírny přes Proseckou ulici - jsou to poslední sloupy, které ještě zbývá osadit.


Pokračují práce na měnírně a jejím okolí.


 


Stav budované trati k 22. 9. 2017

 

Napínací sloup se závažím na Kelerce - ukončení trolejové stopy ve směru nahoru. Celá trať je již fakticky připravena k natažení trolejí.


Ocelové výložníky o průměru pro stopu směrem nahoru 80 mm na Kelerce.

 


Ukotvení a napínání druhé stopy ve směru dolů na Kundratku. Zde je použito "retro" provedení z 80. let se závažím vně sloupu a v ochranné kleci.


Výložníky v místě dočasné zastávky Kelerka ve směru dolů. Zde bude probíhat natrolejování pro jízdu dolů na Palmovku, proto jsou výložníky tak dlouhé (odhadem 11 m).


Zavětrování výložníku a obloukové úchyty Kummler-Matter v prostoru zastávky Kelerka ve směru dolů.


Pozinkované výložníky v horní části trati s rovinnými armaturami Kummler-Matter. Pohled ve směru dolů do Libně.Pohled Proseckou ulicí ve směru nahoru na Kelerku. Horní část tratě patří pozinkovaným výložníkům.


Pevný bod.


V úseku pod pevným bodem ve střední části tratě jsou použity jiné výložníky, dosud se v Praze nikde nevyskytující, a patrně sklolaminátové - trubky s vnějším průměrem 76 mm a vnitřním 40 mm. Budou zde patrně delta závěsy (viz závěsná oka na výložníku), ale necháme se překvapit.


Armatury v oblouku Prosecké ulice jsou moderního provedení.


Oblouk Prosecké ulice. Kolony automobilů dost ztěžovaly nejen focení, ale hlavně provoz MHD.

 


Další úsek je se sklolaminátovými výložníky o průměru 55 mm.


Také zde jsou použity moderní armatury a v rovinném úseku budou patrně delta závěsy.


Zdánlivě zbytečný výložník při vyústění ulice U Pekařky. Důvod jeho umístění je ovšem jednoduchý - na druhé straně patrně nebylo možno z nějakého důvodu umístit vstřícně sloup, takže je trolejová stopa ve směru nahoru zavěšena na lanech ve tvaru protáhlého Y ukotvených do sousedních poměrně značně vzdálených sloupů. Je tam tedy nevýhodný úhel a poměrně nepříznivé rozložení sil. Stopa ve směru dolů je navíc v oblouku směrem ven od silnice, a tak by převěs s touto stopou ještě více namáhal okolní sloupy. Výložník tak vyrovnává tah troleje do strany a působí jako tlačný.


V prostoru zastávky Kundratka, kde bude probíhat natrolejování vozidel, už jsou lanové převěsy. Tohle je oblouk ve výjezdu ze zastávky. Opačná stopa zde končí a přes kladku bude svedena k napínacímu sloupu.


Obloukové plastové izolátory, které známy např. z Hradce Králové, na výložníku napínacího stožáru na začátku zastávky Kundratka ve směru vzhůru. Tenký provázek místo trolejí je dočasný a má za úkol stabilizovat polohu výložníků při montáži.


Rovinné plastové izolátory na mobilních stožárech na začátku tratě. 


Zdvojený výložník na začátku tratě, přivádějící trolejovou stopu od napínacího sloupu.


Napínací stožár je i zde již dokončen.


Sloupy, které ponesou napájecí vedení od měnírny k trolejovým stopám.


 

Jedná se o poslední snímky stavby trati před natažením trolejí.

 

Archív - stav trati do 27.08.2017

 


Vývoj nadále sledujeme.

 

Poslední aktualizace 23. 09. 2017.

NAHORU