Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Trolejbusová trať Prosecká - archív


 

První trolejbusová trať v Praze po 50 letech

18. 08. 2017, aktualizace 25. 09. 2017

 

Zpět na stránku Trolejbusová trať Prosecká

 

Průběh stavby do 27. 08. 2017

 

Stav trati k 12. 08. 2017

Stav trati k 17. 08. 2017

Stav trati k 24. 08. 2017

Stav trati k 27. 08. 2017

 


Stav budované trati k 12. 8. 2017

 

Vyznačení budoucích trakčních sloupů - Kelerka, prostor nad Kundratkou.


Na Prosecké je vykolíkováno, kde budou sloupy...


A tady už se budují první základy pro sloupy na Kundratce.


Vyrovnaný základ pro kontejnerovou měnírnu a napájecí stanici blízko křižovatky ulic Prosecká a Hejtmánkova.


 

 


Stav budované trati k 17. 8. 2017

 


Práce na výstavbě trati v prostoru zastávky Kelerka.

 


Stavební zábor a rozpracované díry pro sloupy na stoupání Prosecké ulice. Zde budou základy sloupů vrtané.

 

Před domem Prosecká 30 bude stát jeden ze sloupů.


Dva nově osazené trolejbusové sloupy v prostoru zastávky linky 140 Kundratka. Jedná se o první nové trolejbusové sloupy po 45 letech od zrušení tohoto dopravního prostředku v Praze.Snímky, na kterých jsou vidět v prostoru zastávky oba sloupy současně.

 

Detail základu trakčního sloupu.


Závěsné třmeny na sloupech. Budou zde patrně výložníky pro trolej, ale i šikmé příčné převěsy.


Třetí sloup je před benzínovou pumpou u křižovatky s ulicí Františka Kadlece.

Který z těch tří sloupů byl asi vztyčen jako první?


A pokračují i práce o kus dál, na základu kontejnerové měnírny. Ty kovové pásky jsou zemnící síť měnírny.


 

 


Stav budované trati k 24. 8. 2017

 

První sloup v prostoru Kelerky.
Tak vypadá vrtná souprava pro vrtání základů trolejbusových sloupů.


Plastová trubka, zapuštěná do železobetonové konstrukce, tvořící základ sloupu. Zde připravená k zabudování do terénu.
A tohle už jsou hotové základy sloupů po betonáži.


Na Kundratce se objevil další sloup, tentokrát v prostoru zastávky a napínací - typu HEB.


Pohled na sloupy na Kundratce.


Také v prostoru budoucí měnírny vznikají výkopy pro sloupy.


Základ měnírny je vyštěrkován, vyrovnán a připraven k instalaci kontejnerových objektů.


 


Stav budované trati k 27. 8. 2017

 

V době pořízení snímku již byla hotova většina základů sloupů ve svahu Prosecké ulice, včetně uvedení okolí sloupů do původního stavu a zásypu zeminou.
Detailní pohled do roury pro sloup. Jsou patrné "husí krky" buď pro přívod kabeláže, nebo pro odvodnění.


A další základy pro sloupy přibývají...
Již osazené sloupy v prostoru zastávky Kundratka byly zbaveny závěsných třmenů a podle všeho opatřeny novým ochranným nátěrem.

 

Ještě jeden záběr na sloup HEB v prostoru Kundratky. Sloup je již také povrchově ošetřen.


V sobotu 26. 8. byla osazena měnírna, sestávající ze dvou kontejnerových bloků. Pohled od Kundratky. V popředí patrné výkopy pro stožáry s napájecím vedením k budoucím trolejím.

Pohled na měnírnu od Hejtmánkovy ulice.


Oba bloky měnírny v detailu.


Zadní stěna měnírny. Zatím ještě není zřízeno napájecí vedení.


 

Zpět na stránku Trolejbusová trať Prosecká

 

Poslední aktualizace 25. 09. 2017.

 

NAHORU