Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusy ve filmu

Další filmy


Chlap jak hora

1960, režie Miloš Makovec

Dnes již téměř zapomenutá komedie, která je jinak typickou budovatelskou agitkou na téma socialistické soutěžení, ve které najdeme zajímavou trolejbusovou scénu z pražských Vršovic. Jedná se o místo, které snad ani nebylo zachyceno na fotografiích (aspoň to není známo) - manipulační trolejbusová trať Bělocerkevská - Vozovna Vršovice, přesněji její úsek Eden - Bohdalec. Ve filmu je ovšem trať brána jako provozní a jezdí na ní filmová linka 68.

Sekvence začíná pohledem na trolejbusovou zastávku, speciálně zřízenou pro potřeby filmařů. Jedná se o ulici U Vršovického hřbitova, trolejbus Škoda 8 Tr číslo 501 přijíždí od Bohdalce.


Filmaři tehdy k natáčení použili nejnovější trolejbusy 8 Tr, dodané v témže roce. Byly to poslední nové trolejbusy pro DP, dodané do Prahy v počtu 35 kusů. V pozadí vidíme zatáčku trolejbusové tratě směrem k vozovně.


Hlavnímu hrdinovi Janu Přádovi (František Peterka) první trolejbus ujede, což má za následek seznámení s Alenou Vránovou.


Po krátkém rozhovoru mezi cestujícími na zastávce se dívka představovaná Alenou Vránovou vmáčkne do dalšího vozu. Jan Přáda (František Peterka) se ovšem opět do trolejbusu nevejde. Vpravo vidíme detailně provedení boční linkové orientace linky 68. Je bez názvů stanic, a je nepochybné, že byla použita spartakiádní orientace - posilové linky 64-68 byly provozovány pouze v období celostátních spartakiád v letech 1960 a 1965.


Pohled na záď trolejbusu, tentokrát evidenčního čísla 500, a trolejové vedení. V ulici U Vršovického hřbitova bylo zavěšeno jednostranně, na příhradových výložnících. Podobné byly použity na trati do Vysočan (přes Krejcárek) a v Letňanech.


Trolejbus se vzdaluje...


A Jan Přáda se ho rozhodne dohonit. Pořídit takový záběr bez aut by dnes díky hustému provozu v této lokalitě bylo prakticky nemožné.


...Samozřejmě mocně povzbuzován cestujícími v trolejbusu, takže můžeme vidět nový vůz v detailu.


V tomto místě bylo nejprudší klesání trolejbusové tratě v Praze. Sklon zde dosahoval až 12,3 promile. Opět vidíme příhradové trolejové výložníky. Ulice byla  v době pořízení snímku široká 7-7,5 m, dlažba je patrně ze 30. let. Dnes je o jeden pruh širší, po roce 1985 byla rozšířena a stará dlažba nahrazena asfaltem. Zeď vpravo existuje dodnes, pod ní je však ještě jedna opěrná betonová, protože pravý svah byl částečně odtěžen.


Podjezd pod železniční tratí ve vršovickém Edenu. V té době po něm vedla nejen železniční trať na Benešov a České Budějovice, ale bylo zde v provozu i frekventované seřaďovací nádraží. Nádraží bylo zrušeno až po útlumu nákladní železniční dopravy v 90. letech. Vpravo nahoře je tabulka s výškou vrchního vedení trolejbusů.


Trolejbus 8 Tr číslo 500 přijíždí do další zastávky těsně za podjezdem. František Peterka ho sice stihne, objekt jeho zájmu Alena Vránová však vystoupí. Podjezd je do dnešních dnů víceméně zachován v původním stavu, bude však nahrazen novým v rámci modernizace železničního koridoru a výstavby stanice Praha Eden.


Táž zastávka při pohledu ve směru jízdy. Také byla zřízena pouze pro účely filmařů. Vpravo za Alenou Vránovou je plot areálu fotbalového stadionu Slávie, vlevo v pozadí Vršovická třída (tehdy třída SNB) a křižovatka s Bělocerkevskou ulicí. Vidíme, že zde byly na troleji použity pružné závěsy. Uspořádání komunikace (rozdvojení) zůstávalo v této podobě velmi dlouho a bylo částečně přebudováno až v první dekádě nového tisíciletí v souvislosti s výstavbou nového stadionu Slávie a nákupního centra Eden. Domy v pozadí se ovšem příliš nezměnily, jen přibyla zeleň.


Další trolejbus, jedoucí v závěsu za tím předchozím (vidíme ho v pozadí).


Ještě jeden pohled na zastávku a odjíždějící trolejbus směrem k Bělocerkevské. Typické provedení zastávek tehdejší doby. Vlevo je dnes nákupní centrum Eden.


Průhled mezi hlavami cestujících nám ukazuje další trolejbus stojící v protisměru, odstavený právě pro potřeby natáčení. Zřejmě nezamýšlená momentka.


Bláznivá honička končí, v tomto voze se oba aktéři setkají. Zde je částečně vidět interiér trolejbusu 8 Tr. Přeplněné spoje a krátké intervaly na linkách byly tehdy i ve skutečnosti dosti častým jevem.


 

Celá sekvence (soubor .avi - 42,8 MB)

Další filmy

 

NAHORU