Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Mimopražská trolejbusová archeologie

Nejen Praha zrušila v 70. letech trolejbusový provoz, a nejen Praha usilovala na přelomu 80. a 90. let o jeho obnovení. Podobný osud postihl i města České Budějovice a Děčín. A zatímco Budějovice po letech svůj elektrický provoz MHD obnovily, Děčín zatím nikoliv. Zavést trolejbusy se pokoušela i Třebíč, i tady to však přes slibný počátek skončilo nezdarem. Ve všech jmenovaných městech ovšem trolejbusy zanechaly svoje stopy, dodnes v terénu zřetelně patrné. Zařazujeme sem i zaniklé tratě zkušební, které byly součástí výrobních závodů a nesloužily pro přepravu cestujících.

V této části webu se věnujeme především tratím kdysi existujícím, které byly zrušeny a dosud neobnoveny, případně tratím, které byly rozestavěny a nedokončeny. Tratě dnes provozované předmětem našeho zájmu nebudou, a když ano, tak jen okrajově.