Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Železniční návrhy a náměty

V Praze se dá na železnici mnohé vylepšit, aby mohla sloužit městské dopravě. A nemusí to být jen Nové spojení a nová trať do Kladna. Nabízejí se třeba nové železniční zastávky, nebo úpravy stávajících železničních stanic.

 

Úpravy Masarykova nádraží

Masarykovo nádraží je nejstarším nádražím v Praze. Je v samém centru města, takže je ideálním zakončením pro řadu příměstských vlaků. Ovšem již několikrát se objevily snahy o jeho zrušení, odsun do Karlína, nebo dokonce jeho "přeložku" do tunelů pod Hlavní nádraží. Tyto úvahy jsou obvykle motivovány tím, že pozemky, na kterých nádraží leží, jsou pro jisté kruhy příliš lukrativní.

V roce 2007 nádraží v souvislosti s budováním Nového spojení prochází rekonstrukcí, takže hrozba zrušení je snad zažehnána. Ale spojení s jinými pražskými nádražími - Holešovice, Hlavní nádraží - je stále problematické, protože:

  • Masarykovo nádraží neleží na téže trase metra C. Je nutný přestup na trasu B, nebo delší pěší pochod z Hlavního nádraží parkem a Opletalovou ulicí.

  • jde o koncové nádraží, takže musíte obejít Hybernskou ulicí téměř celou nádražní budovu, než se dostanete na nástupiště k vlaku. Pokud jdete z Hlavního nádraží, tak je to cesta dlouhá 700-800 metrů.

  • pokud jdete od Florence (metro B, C), jedná se o totéž, tady je to tak 400-500 metrů (přičemž si ještě zajdete, pokud musíte k pokladnám pro jízdenku - jsou na straně k Hybernské ulici.

Názorná ukázka cest na nádraží od metra C. Pokud máte předplatní jízdenku, ušetříte si cestu k pokladnám, ale stejně je to dlouhé, protože obcházíte celé nádraží.

 


 

Co s tím? Podchod s tunelem!

Řešení se nabízelo odjakživa, ale nikdy se o něm neuvažovalo. Základem je podchod pod Masarykovým nádražím, který by vlastně propojoval ulice Opletalova a Na Florenci. (Mimochodem požadavek radních na propojení těchto dvou ulic byl také motivem k návrhu na zrušení nádraží, nebo aspoň k jeho odsunu do nevýhodné a nefunkční polohy na Hrabovku.) Z tohoto podchodu by vedly schodiště a bezbariérové napojení na všechna nástupiště.

Na podchod by navazovala pěší cesta přímo ke stanici Florenc, vedená pod mostem magistrály, zhruba v místě dnešního tržiště, nejkratší cestou k metru C, do něhož by ústila novým vestibulem. Na druhé straně je navržen přibližně 450 metrů dlouhý tunel s pohyblivým chodníkem pod Opletalovou ulicí a parkem přímo až do odbavovací haly stanice Praha hlavní nádraží.

Celkové řešení by vypadalo zhruba takto:


 

Technické provedení tunelu

  • Tunel je tvořen dvěma rourami, o průměru přibližně 5,5 m, v každém je jeden nebo dva pohyblivé chodníky přibližně 1,5 metru široké. Šířka musí umožňovat jízdu zavazadlových vozíků, jaké známe z letišť.

  • Pokud si naložíte na peroně hlavního nádraží zavazadla na vozík, musíte mít možnost s nimi dojet halou a tunelem až na nástupiště Masaryčky. Vjezd a výjezd z tunelu a přístup na všechna nástupiště je proto řešen pomocí eskalátorů bez schodů, s mírným sklonem (jako to mají např. v hypermarketech), příp. výtahů (aby to bylo bezbariérové).

  • Tunel s chodníky je pod křižovatkou Bolzanova-Opletalova přerušen podchodem, s výstupy ke stanicím tramvají.

  • Nad podchodem v ulicích Na Florenci a Hybernské budou zřízeny menší odbavovací budovy s 1-2 pokladnami a dalšími službami (pokladny jsou v úrovni podchodu), další pokladny budou zřízeny u vstupu z Havlíčkovy ulice (od metra B a tramvají). Stará historická budova Masarykova nádraží bude samozřejmě rekonstruována a využita jinak, třeba pro obchodní nebo ubytovací účely, na místo dosavadních pokladen se může přesunout třeba pošta atd.

  • Pěší cesta na Florenc vede pod úrovní terénu přímo do vestibulu stanice metra C Florenc, s možností výstupu do uliční úrovně a na autobusové nádraží Florenc.

Celkově lze říci, že celé Masarykovo nádraží i jeho okolí, zvláště směrem k Florenci, může touto stavbou jenom získat. Ale hlavně se zkrátí doba potřebná k přestupu cestujících a Masarykovo nádraží se tak stane součástí přestupního uzlu v centru města. Je to možnost nové kvality cestování získané podstatně levněji, a bez nákladných přesunů a odsunů Masaryčky a podkopávání hlavního nádraží další monstrózní stavbou. Co vy na to?

 

NAHORU