Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Možnosti rozvoje sítě metra


Úvod

Zde se zamyslíme nad tím, zda je ještě pražské metro nějak rozumně rozšířit, vybudovat nové stanice a trasy nad rámec toho, co již je v územním plánu nebo co je již součástí dopravní politiky města. V Praze již mnoho možností a prostoru není. Metro je velmi nákladný dopravní prostředek nejen stavebně, ale i provozně. Takže do nových linek metra asi město mít moc chuti nebude, pokud nebude skutečně prokazatelná jeho potřebnost a výhodnost. Doba, kdy se metro projektovalo "kvůli něčím zájmům", je doufejme již pryč. Ale podíváme se na některé možnosti, o kterých se buď nikdy nemluvilo, anebo které časem upadly v zapomnění.
 

Tohle je již dostatečně známo z médií i z prohlášení zástupců města. V přípravě je tolik diskutovaná trasa D, jejíž stavba se již několik let odkládá, mj. i kvůli nevyjasněnému financování. Proti této mapě doznal projekt trasy metra D v průběhu let jistých změn. Ovšem před touto potřebnou tratí metra dostala v roce 2008 přednost zcela nepochopitelně další, kontroverzní část trasy A - kontroverzní Chalupoida do Motola.
 

Pokud chceme najít nějaké nové možnosti, kam do budoucna metro vést, musíme se podívat do územního plánu, jakým směrem se chce Praha dále rozvíjet, a zda nové trasy metra budou za to stát. Za úvahu stojí např. budoucí rozvojová oblast Štěrboholy - Dubeč - Běchovice, zanesená i v územním plánu, kde možná v blízké či vzdálené budoucnosti vznikne celá nová městská část navazující na trasu A. Další možností jsou některá velká sídliště dosud kapacitní dopravou neobsloužená.

 

Rozcestník na náměty nových tras a úseků metra

Linka

Úsek trasy

Charakteristika

C

Háje - Petrovická

Prodloužení trasy C do Petrovic, nový terminál MHD a PID.

A

Skalka - Průmyslová

Prodloužení (příp. větvení) trasy A do prostoru Štěrbohol, s možností dalšího pokračování.

D

Hlavní nádraží - Čimice

Severní pokračování zamýšlené trasy D (variantně k uvažovanému pokračování na Žižkov)

 

Je však třeba vzít do úvahy, že to jsou jenom náměty a vždy bude záležet na důkladné analýze ekonomiky a potřebnosti.  Leckde zjistíme, že je možné lokality obsloužit i jinak a třeba i levněji a úsporněji. Vždy záleží na tom, co tam nakonec bude, kolik tam bude žít obyvatel, jaké tam budou aktivity atd.

 

NAHORU