Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Možnosti rozvoje sítě metra


Prodloužení metra A ze Skalky na Průmyslovou, příp. dál

Tato myšlenka také není nová a dosud figuruje v územním plánu přinejmenším jako územní rezerva. V jistém smyslu je alternativou prodloužení metra C do Petrovic, ale větší význam má nebo bude mít v souvislosti s rozvojem lokality Štěrboholy - Dubeč - Běchovice, kde se výhledově předpokládá vznik nového sídelního celku. Je to ovšem otázka vzdálenější budoucnosti.


 

Základní myšlenkou je ukončení metra A v terminálu Průmyslová, náhradou (nebo variantně) k dnešní nepříliš vhodné stanici Depo Hostivař. Tam by vznikl nový dopravní terminál pro městskou a příměstskou dopravu, který by obsloužil navazujícími povrchovými linkami MHD zejména přilehlou průmyslovou zónu, a dále Hostivař, Měcholupy, příp. Petrovice. Navíc by vznikla vazba metra na severojižní tangentu povrchové MHD, vedenou dnes po Průmyslové ulici (a která dnes metro Depo Hostivař míjí).

Tato varianta ponechává trase metra A možnost dalšího prodloužení v budoucnu. Jsou dvě možnosti:

  • Buď ukončit metro A definitivně na Průmyslové, a budoucí sídelní celek Štěrboholy - Dubeč - Běchovice obsluhovat návaznou povrchovou dopravou - tramvajemi (prodlouženými sem z Černokostelecké ulice), trolejbusy, autobusy. To je vhodné tehdy, pokud tam bude spíše nižší zástavba a menší koncentrace aktivit a obyvatel.

  • Nebo z Průmyslové metro prodloužit dále do nového zamýšleného obytného celku - pokud tam bude žít více lidí a bude tam vyšší a koncentrovanější zástavba. Tak může v budoucnu metro A dosáhnout až k Nádraží Běchovice, s vazbou na železniční trať 010 Praha - Kolín a železniční linku S1.

Zajímavá by byla situace, kdy by vzniklo jak prodloužení metra C do Petrovic, tak prodloužení metra A na Průmyslovou. Hostivař a Petrovice by pak šly obsluhovat např. kapacitním oboustranným trolejbusovým napáječem v trase Průmyslová - Nádraží Hostivař - Gercenova - Petrovická.

Ke stanici Průmyslová také lze variantně prodloužit tramvaje z Hostivaře atd. Možností je více.

 

NAHORU