Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Aktualizace webu

Datum Co je nového

02. 07. 2024

Stránka Realizované trolejbusové tratě se mění na Trolejbusové tratě II. epochy. Je dělená na jednotlivé linky a stavební tratě, a doplněna o oficiální mapy linek II. epochy zveřejněné Ropidem. Doplněny existující tratě linky 58, včetně archeologie II. epochy, tedy toho, co bylo dočasné a zaniklo.

14. 06. 2024

Trolejbusová historie byla rozdělena na I. a II. epochu.

29. 02. 2024

Do Pozoruhodných trolejbusových tratí přidány další dvě pardubické tratě - terminál u nádraží a trať k Zámečku.

05. 02. 2024

Do Pozoruhodných trolejbusových tratí přidány další dvě pardubické tratě.

03. 02. 2024

Do seznamu trolejbusových událostí doplněno dění posledních měsíců (podrobnosti viz Facebook).
V sekci Trolejbusy jinde byla stránka Recenze trolejbusových tratí přejmenována na Pozoruhodné trolejbusové tratě, přidány nové vzorové tratě v Pardubicích a Hradci Králové, aktualizovány některé tratě již publikované.
Zahájena přestavba stránek Trolejové vedení a Trolejové výhybky a křížení.

25. 10. 2023

Mírně upraveny webové návrhy variant trolejbusové sítě na levém břehu a výrazně rozšířeny varianty trolejbusové sítě na pravém břehu. Linkové parametry pravobřežních variant budou ještě doplněny.

02. 10. 2023

V souvislosti se změnou názvu Koněvovy ulice na Hartigovu byla provedena menší úprava stránek Trolejbusové hiistorie a Trolejbusové archeologie.

26. 06. 2023

Úprava stránky Návrhy nových tramvajových tratí. Odstraněny pro neaktuálnost původní návrhy tramvajových tratí Podbaba - ZOO Jih, Divoká Šárka - Dědina - Letiště a Spořilov - Sídliště Košík.

Upraven a aktualizován původní návrh tramvajové trati Dvorce - Pankrác, transformován do návrhu Dvorce - Budějovická - Spořilov, jako alternativa k trolejbusové lince 78 ex 118.

03. 06. 2023

Úprava všech variant webového návrhu linkového vedení trolejbusů - aby odpovídaly změnám v návazné dopravě při zprovoznění nové tramvajové trati Modřany - Libuš.

A průběžně se pokračuje a bude pokračovat v drobných aktualizacích stránek, zejména Trolejbusové archeologie a Trolejbusů u nás a ve světě. Tyto drobné změny nejsou v aktualizacích uváděny zvlášť.

07. 02. 2023

Doplněny linkové parametry trolejbusů levobřežních variant.

27. 11. 2022

Aktualizovány varianty webového návrhu trolejbusové sítě, aby byl v souladu s návrhem oficiálním (HMP), včetně čísel linek a linkového vedení pilotního projektu a 1. etapy II. epochy. Odteď jsou jen dva sektory - pravý a levý břeh Vltavy. Varianty jsou zatím bez popisů tras a parametrů linek.

23. 10. 2022

Aktualizována Trolejbusová historie - doplnění aktuálního dění v souvislosti s nedávným uvedením trolejbusové tratě v Letňanech do provozu.

12. 10. 2022

Publikován oficiální návrh (záměr) návratu trolejbusů do Prahy tak, jak ho schválila Rada hl. m. Prahy. V souvislosti s tím byly trochu upraveny stránky našeho vlastního (webového) návrhu sítě trolejbusů, který bude s tím oficiálním časem sladěn.

Založena nová stránka Archív starších návrhů sítě, kde je možné sledovat historii a vývoj našeho návrhu trolejbusové sítě.

Probíhá revize stránek Trolejbusové archeologie - úprava komentářů, označování již neexistujících objektů, případně někde se objeví ještě něco nového, co ještě nebylo zveřejněno.

Odstraněny některé již neaktuální a zastaralé informace na stránce Trolejbusy a Praha - stránka přizpůsobena aktuálnímu dění.

28. 06. 2022

Úprava Trolejbusové archeologie jinonické trati - zejména napravena jedna letitá nepřesnost ohledně měnírny Jinonice.

12. 06. 2022

Úprava stránek v souvislosti s novou facebookovou stránkou. Na tomto webu budou odteď umísťovány jen nadčasové věci s víceméně trvalou platností, nikoliv např. reportáže, novinové zprávy atd.
Odstranění některých dalších věcí pro jejich neaktuálnost a zastaralost.

09. 06. 2022

Založení nové informační facebookové stránky Trolejbusy v Praze - II. epocha

18. 02. 2022

Do Trolejbusových událostí přidána informace o další skončené soutěži - na trolejbusy na letiště.

16. 01. 2022

Do Trolejbusových událostí přidána informace o vítězi soutěže na trolejbusy pro linku 58.

12. 01. 2022

Do Trolejbusové archeologie přidány snímky měnírny Letňany, zejména jejího dochovaného interiéru před rekonstrukcí, a nějaké další drobnosti v Prosecké.

10. 01. 2022

Do Trolejbusových událostí přidána informace o slavnostním zahájení stavby tratě linky 58 z Palmovky do Čakovic.

29. 12. 2021

Do Návrhů trolejbusových linek přidána základní varianta Omikron, která koresponduje se schváleným záměrem hl. m Prahy na elektrifikaci levobřežních autobusových linek.

03. 10. 2021

Doplněna Trolejbusová archeologie - nově objevené artefakty v Prosecké ulici během její rekonstrukce. A další fotky z Letňan a Čakovic.

11. 05. 2021

Upraveny varianty levobřežního systému - sloučení oblastí P56 a ZB do jedné oblasti nově nazvané Levý břeh (LB). Označení P56 a ZB budou ještě nějakou dobu zachována. Úprava linkového vedení, zejména v oblasti Smíchova, Dědiny a Zbraslavi. Návrat trolejí na Barrandovský most.

17. 03. 2021

Do Trolejbusových událostí přidán Prahou schválený záměr zavedení trolejbusů z Prahy do Polabí elektrifikací linek PID 375 a 377

04. 03. 2021

Do Trolejbusových událostí přidána inrormace o udělení stavební povolení pro pokračování výstavby trolejbusové linky 58.

08. 06. 2020

Radou hl. m. Prahy byl schválen záměr elektrifikace linek na levém břehu Vltavy 131, 137, 176, 191. Více v Trolejbusových událostech.

30. 12. 2019

Aktualizovány varianty linkového vedení trolejbusů oblasti P56. Jsou teď čtyři a reagují na aktuální dění kolem zamýšlených trolejbusů na Letiště Václava Havla, a taky na rozvojové aktivity v prostoru Smíchova. Nejsou to ovšem zcela jistě varianty poslední, vývoj je dnes poněkud překotný.

Z důvodů změn v poskytovaných službách hostingu byla zrušena Návštěvní kniha. Pište na mail. 

21. 11. 2019

Aktualizace a čištění webu - odstranění všeho neaktuálního a neperspektivního, zejména u návrhů trolejbusových staveb. Vývoj města pokročil, stejně tak stavební a rozvojové záměry, které se nevratně dávají do pohybu, takže některé věci, např. navržené uspořádání terminálů na Smíchově i jinde, se stávají anachronismem.

Ze stejného důvodu zrušeny ideové návrhy příměstských trolejbusových linek a některé již neaktuální návrhy městských komunikací a návrhy tramvajových tratí.

Zrušen i Archív zavržených a k ledu uložených tratí a staveb - zejména pro malý zájem čtenářů.

05. 10. 2019

Do Trolejbusových událostí přidána reportáž z provozu trolejbusu EKOVA ELECTRON na lince 58.

16. 09. 2019

Do Trolejbusových událostí přidána informace o provozu trolejbusu EKOVA na lince 58 a informace o schválení záměru vést na letiště parciální trolejbusy (RHMP).

19. 05. 2019

Doplněna Trolejbusová archeologie - nové fotky dochovaných artefaktů zejména v oblasti Vysočan.

06. 04. 2019

Do Trolejbusových událostí přidána reportáž z provozu kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris na lince 58.

05. 03. 2019

Do Mimopražské trolejbusové archeologie přidána zrušená tovární a zkušební trať Ostrov - Jáchymov.

25. 11. 2018

Do Návrhů nových tramvajových tratí přidán návrh druhého, alternativního tramvajového spojení Brusky (Hradčanské) a Dejvické. Odstraněn starý a neaktuální návrh přeložky TT do Dejvické ulice.

15. 10. 2018

Proběhla oslava 1. výročí znovuobnovení provozu trolejbusů v Praze. Reportáž ze 14. 10. je v Trolejbusových událostech.

09. 06. 2018

Znovu píšeme dějiny. Do Trolejbusových událostí přidán dokument Trvalá změna dopravy, kterým se oficiálně zavádí pravidelná trolejbusová linka 58 od 1. 7. 2018.

04. 06. 2018

Přidána reportáž z derniéry trolejbusu SOR TNB 12 - 26. a 27. 5.

Aktualizována trolejbusová trať v Prosecké ulici, doplněny komentáře k fotkám.

31. 05. 2018

Změněna struktura stránek, které se zabývají současným děním kolem trolejbusů v Praze.

Vytvořena stránka Trolejbusové události v Praze, s přehledem (rozcestníkem) všech trolejbusových událostí od podzimu 2017. Ze stránky Názorů a komentářů přesunuty všechny události na samostatné podstránky.

Trolejbusová trať v Prosecké (aktuální stav) bude mít odteď jiné umístění, které se stane základem pro stránky dalších budovaných trolejbusových tratí.

09. 05. 2018

Aktualizována informace o 30 Tr SOR - přidány nové komentáře a fotky z jízdy s cestujícími.

03. 05. 2018

Přidána informace o dalším trolejbusu v Praze - Škoda 30 Tr SOR.

16. 04. 2018

Aktualizovány varianty linkového vedení trolejbusů oblasti P4JM. Odteď budou mapy návrhů linkového vedení trolejbusů vytvářeny včetně návazné dopravy, tj. s linkovým vedením autobusů, příp. další návazné dopravy - tramvají, metra, železnice. Oprášení některých starých návrhů a myšlenek a některé nové věci.

V souvislosti s tím byly pro neaktuálnost odstraněny stránky Varianty návazné dopravy.

11. 04. 2018

Přidána tisková zpráva DP hl. m. Prahy a.s. z 11.4.2018 - Plná elektrifikace linky 140.

25. 03. 2018

Doplněna trolejbusová archeologie o nové snímky a objevy u vozovny Libeň, v Letňanech a Čakovicích  v okolí Avie a na Prosecké ulici.

18. 03. 2018

Trochu zrevidovány a aktualizovány stránky Možnosti trolejbusů v okolí Prahy - odstraněny některé anachronismy a zmíněny nové možnosti parciálních trolejbusů a ukončení linek na území Prahy. 

05. 11. 2017

Do Názorů a komentářů přidány fotky z jízdy trolejbusu na lince 58 s cestujícími z 5.11.2017

17. 10. 2017

Aktualizace stránek Trolejbusová historie a Trolejbusy a Praha.

16. 10. 2017

Píšeme dějiny. Do Názorů a komentářů přidána fotoreportáž ze zahájení provozu trolejbusů v Praze v den 45. výročí zrušení trolejbusů - 15. 10. 2017.

10. 10. 2017

Do Názorů a komentářů přidán článek o první zkušební jízdě trolejbusu v Praze.

09. 10. 2017

Poslední aktualizace Trolejbusové trati Prosecká před zahájením zkušebních jízd. Definitivní podoba trolejí a dokončení dobíjecího zařízení na Palmovce.

04. 10. 2017

Do Názorů a komentářů přidán článek o blížícím se zahájení trolejbusového provozu v Praze.

01. 10. 2017

Další aktualizace Trolejbusové trati Prosecká - troleje jsou téměř kompletní. Přidány fotky ze stavby dobíjecího zařízení na Palmovce.

25. 09. 2017

Další aktualizace Trolejbusové trati Prosecká - troleje.

23. 09. 2017

Další aktualizace Trolejbusové trati Prosecká - výložníky, převěsy atd. Poslední snímky před natažením trolejí. Starší snímky ze stavby trati přesunuty do archívu.

17. 09. 2017

Aktualizována stránka Trolejbusová trať Prosecká - další sloupy a hlavně výložníky.

09. 09. 2017

Aktualizována stránka Trolejbusová trať Prosecká - další sloupy pevné i mobilní, napájení.

01. 09. 2017

Aktualizována stránka Trolejbusová trať Prosecká, přidány fotky z dalších fází stavby (sloupy).

28. 08. 2017

Aktualizována stránka Trolejbusová trať Prosecká, přidány fotky z dalších fází stavby (hlavně měnírna).

18. 08. 2017

Do sekce Dění v Praze a okolí přidána nová stránka Trolejbusová trať Prosecká. Trať je budována pro další připravovaný testovací projekt nekolejové elektrické trakce - elektrobus s průběžným dobíjením, který bude v podstatě již trolejbusem, byť ve většině trasy napájeným z trakční baterie.

29. 04. 2017

Do sekce Dění v Praze a okolí přidána nová stránka Elektrobusy v pražské MHD, čímž reagujeme na aktuální vývoj situace kolem nekolejové elektrické trakce.

Pro zastaralost a neaktuálnost zrušeny stránky Blbosti v pražské MHD, i se všemi odkazy a archivními soubory.

27. 04. 2017

Výrazná změna na stránkách trolejbusových tratí a staveb.

Odstraněny všechny stránky s mapami stavebních trolejbusových tratí. Opouštíme poněkud formální členění návrhu sítě na jednotlivé stavební tratě s pevně daným začátkem a koncem a schematickou mapou, protože se to mj. dost obtížně upravuje při změnách návrhů linkového vedení, kdy každá změna vyvolá následnou sérii dalších změn a předělávek starších návrhů.  

Odteď jsou stránky trolejbusových tratí, nebo přesněji řečeno jednotlivých staveb a lokalit, přejmenovány, poněkud redukovány a sloučeny, změněna jejich struktura a byly na ně přemístěny všechny zajímavé věci, obrázky, některé mapy, plánky a vizualizace ze stránek trolejbusových tratí. Bude to tedy volnější a tvořivější.

Pro zájemce o starší, již neaktuální návrhy byla zřízena archivní stránka trolejbusových staveb, kde jsou zajímavější věci, které stálo za to uchovat. Věci zastaralé a neaktuální byly odstraněny a smazány.

Časem budou na web doplněny plánky navržených trolejbusových sítí v jednotlivých sektorech SM, ZB, P4JM a P56, které budou korespondovat s aktuálním sektorovým návrhem linkového vedení trolejbusů, a podle kterých budu vytvářet konkrétní schémata trolejového vedení na výsecích sítě, řešení křižovatek, ulic, zastávek a terminálů.

24. 04. 2017

Změna variant linkového vedení trolejbusů. Trochu měním přístup k zamýšleným tramvajovým tratím a je vhodné taky přizpůsobit návrh novému označování (číslování) linek platnému od 29. 4. 2017, takže odteď trolejbusy zaujímají řadu 51-89. Jsou přepracovány téměř všechny varanty linkového vedení trolejbusů. Některé tratě rušíme, jiné se objevují buď v obnovené trolejové podobě, nebo jako tratě parciální pojížděné bez trolejového vedení.

Vedení trolejbusů tunelem Blanka je prozatím opuštěno.

Návrh reaguje na proklamované návrhy tramvajových tratí prezentované městem, které vypadají rozumně, např. Podbaba - ZOO - Bohnice - Kobylisy nebo tramvajová trať na Strahov, takže jim nebudeme bránit.

Nově navržena trolejbusová trať (linka 78 ex a-118) v Jeremenkově ulici jako alternativa k občany i městskou částí odmítané tramvajové trati, jinde trolejbusy vyklízejí pozice ve prospěch tramvají - Dejvice, Střešovice, Suchdol, částečně i Bohnice. Využití navrhované komunikace přes Trojmezí k prodloužení východní tangenty nekolejové dopravy až na Smíchov.

Zrušeno vedení trolejbusových linek přes Barrandovský most, počítá se výhradně s vybudováním Dvoreckého mostu.

06. 12. 2016

Doplnění trolejbusové archeologie o nějaké nové fotky, zejména z proměny města v oblasti Jinonic a Waltrovky, ale i některé nově objevené artefakty na Smíchově, Vinohradech, Vršovicích atd.

09. 07. 2016

Přepracování variant návrhů trolejbusových linek v sektoru SM. Odteď jsou jen tři varianty - ZÉTA, ÉTA, THÉTA. Doplnění tras linek a linkových parametrů, takže teď je návrh trolejbusů úplný.

29. 06. 2016

Doplnění tras a parametrů linek u návrhů trolejbusových variant v sektoru P56. Zatím není zpracován sektor SM, který ještě dozná změn.

Odstranění už neaktuálních informací v Názorech a komentářích.

26. 06. 2016

Doplnění tras a parametrů linek u návrhů trolejbusových variant v sektorech P4JM a ZB.

11. 04. 2016

Změna trolejbusových variant v sektoru P56. Je zatrolejována autobusová linka 142 do podoby trolejbusové 82, rozšiřují se možnosti parciálních trolejbusů. Nově jen čtyři varianty - ALFA, BETA, GAMA a DELTA.

29. 03. 2016

Po delší době je tady aktualizace návrhů trolejbusových linek v oblasti Severního Města a Letňan (sektor SM). Přidána nová varianta EPSILON a doplněn soubor s parametry navržených linek, zatím jen v oblasti SM.

A ještě nějaké drobné korekce u staveb trolejbusových tratí v oblasti Dejvic a Brusky.

23. 11. 2015

Do návrhu trolejbusových linek přidány dvě další varianty (PÍ a RÓ) do sektoru P4JM.

16. 11. 2015

Další velká aktualizace návrhu trolejbusových linek je tady. Od zprovoznění metra A do Motola se událo v Praze a v MHD a PID leccos nového, na co je potřeba reagovat. Mimoto začínám používat nový software na kreslení map. A to má za následek vznik sektorového návrhu trolejbusové sítě.

Odteď je Praha nově členěna na 4 sektory (SM, P4JM, P56 a ZB) se samostatnými variantami trolejbusových sítí. Kombinací těchto variant lze vytvořit prakticky jakoukoliv celoměstskou trolejbusovou síť.

A poprvé v historii webu vedeme trolejbusové linky automobilovými tunely. A reagujeme na technický pokrok a rozšiřujeme možnosti pohybu trolejbusů - část úseků linek, zejména koncových a s menším počtem spojů, bude provozována na trakční baterii bez trolejového vedení.

Zatím je to bez popisu a parametrů navržených linek, ty budou doplněny později.

13. 09. 2015

Po delší době je tady aktualizace návrhů stavebních trolejbusových tratí v oblasti Prahy 5 a 6. Smíchov, Strahov, Jihozápadní Město, nově Řeporyje, Strahovský tunel atd. Je to příprava na připravované nové návrhy linkového vedení trolejbusů mj. v souvislosti s aktuálním vývojem ve městě a v PID.

Proto byly také odstraněny některé již neaktuální informace u návrhů nových komunikací a další zjednodušeny a aktualizovány.

10. 06. 2015

Doplněna reportáž z vozovny Vršovice - den otevřených dveří, 60 let vozovny, zejména předvedení trolejbusu Tatra T 400 a elektrobusu SOR EBN 11.

07. 06. 2015

V trolejbusové archeologii doplněny a upřesněny informace o trolejbusové vozovně Michle (Vršovice) -  vytvořena nová stránka a přidány nové snímky nádvoří a interiéru vozovny.

09. 04. 2015

V souvislosti s uvedením Chalupoidy, tedy metra A Dejvická - Motol do provozu byla aktualizována stránka o metru a železnici na Praze 6.

Dále zrušeny již neaktuální informace o alternativním linkovém vedení k metru A.

Pro zastaralost byly také odstraněny informace o turniketech v metru a Opencard a přesunuty do archívu na stránce Blbostí.

27. 03. 2015

Doplněny první varianty návazné dopravy k trolejbusům. Zatím jsou hotové dvě oblasti - Zbraslav a Praha 4 - Lhotka, Krč, Modřany, Libuš.

12. 01. 2015

Ještě jedna varianta linek MHD k metru A - snad už poslední. :-)

11. 01. 2015

Přidána stránka Možnosti rozvoje sítě metra, a některé návrhy - stanice C Petrovická, stanice A Průmyslová a severní prodloužení zamýšlené trasy D.

03. 01. 2015

Přidány další dvě varianty změn MHD k otevření metra A Dejvická - Nemocnice Motol.

29. 12. 2014

Přidána nová stránka Aktuální návrhy změn MHD, a na ní najdete můj vlastní návrh linkového vedení MHD k otevření metra A Dejvická - Nemocnice Motol. S mapami a ve dvou variantách.

14. 12. 2014

Nejen jízdní řád se mění. Je tady velká předvánoční změna variant linkového vedení trolejbusů. Vracíme se k některým dříve opuštěným myšlenkám, měníme rozčlenění jednotlivých variant. A hlavně - reagujeme na změny ve městě v souvislosti s blížícím se otevřením metra A do Motola a dalšími chystanými změnami v městské infrastruktuře a dopravě (plánovaný rozvoj na Dědině atd.).

Opouštíme "obecné" návrhy trolejbusových sítí bez konkrétního linkového vedení (pojmenované po řekách) a rušíme staré oblastní varianty linkového vedení. 16 nových variant je pojmenováno opět názvy řeckých písmen. Návrh se dělí na sítě lokální, oblastní a celoměstské.

Každá navržená varianta trolejbusové sítě odteď obsahuje i konkrétní linkové vedení trolejbusů a parametry linek.

Zjednodušení variant linkového vedení trolejbusů zejména na Praze 5 a 6, na Severním Městě, v Suchdole atd.

Pokud jde o návaznosti na další MHD (tramvaje, autobusy, metro...), budou odteď jednotlivé oblasti řešeny zvlášť, ve variantách, které korespondují s návrhy trolejbusových sítí a linek. Varianty linkového vedení návazné dopravy budou doplňovány postupně v následujících dnech a týdnech, jak bude čas a chuť. Stejně tak u staveb trolejbusových tratí, které budou taky potřebovat pár změn.

15. 11. 2014

Doplněna trolejbusová archeologie o nějaké další, aktualizované nebo dosud nezveřejněné fotky dochovaných nebo i nově objevených artefaktů - Dejvice, Střešovice, Slezská, Orionka, Mánesova, Bělocerkevská, vozovna Vršovice.

12. 11. 2014

Do Návrhů tramvajových tratí doplněny další varianty tramvajové tratě do Petrovic, s vedením tratě Hornoměcholupskou ulicí a kolem nádraží Horní Měcholupy, a návrh tramvajové trati Podbaba - ZOO, vycházející ze studie z roku 2007.

14. 10. 2014

Do Návrhů nových komunikací přidán návrh spojky Záběhlice - Spořilov, vedené přes lokalitu Trojmezí.

02. 10. 2014

Do Návrhů nových komunikací přidán návrh Dolnolibocké spojky na Dědině - tedy komunikace Libocká - U Silnice - Aviatická - Evropská a návrhy podjezdů pod modernizovanou železnicí Praha - Kladno.

29. 07. 2014

Do staveb tratí přidány nové návrhy trolejbusového terminálu Nádraží Smíchov. Tentokrát se jedná o různé varianty úpravy stávajícího autobusového terminálu.

06. 07. 2014

Úprava a rozšíření informací v sekci Trolejbusy jinde - trolejbusová vozidla. Rozdělení na dvě stránky - trolejbusy v Česku a ve světě. Přidány nové fotky moderních vozidel, zejména ze světa.

09. 06. 2014

Odstraněny již neaktuální a přidány nové, příp. upravené návrhy trolejbusových tratí a staveb - terminálu Na Knížecí a vyhrazených BUS-pruhů na Barrandovském mostě.

30. 03. 2014

Doplněna historická trolejbusová fotogalerie o některé méně známé snímky trolejbusových tratí.

23. 02. 2014

Trochu upraveny varianty linkového vedení trolejbusů v oblasti Smíchov - Motol - Jihozápadní Město (Alfa, Beta, Gama, Delta), zejména intervaly a návazná autobusová doprava, aby byla lépe navázána na nové metro A.

19. 02. 2014

Do Návrhů tramvajových tratí přidána další varianta trati Podbaba - ZOO Jih a dále zcela nová trať ZOO - Pelc-Tyrolka - Vychovatelna.

V souvislosti s tím aktualizována stránka o navrhovaném silničním tunelu V Holešovičkách - Vychovatelna. Nově 4 varianty tunelu a tramvajová trať v ulici V Holešovičkách. Stránka zároveň přesunuta do Návrhů nových komunikací.

A ještě přidány nějaké fotky ze zkušebních jízd elektrobusu SOR.

07. 02. 2014

Další elektrobus zkušebně na lince 216 - tentokrát SOR. Viz Informace a komentáře.

26. 01. 2014

Na základě připomínek čtenářů byla trochu aktualizována a doplněna Trolejbusová archeologie - oblast Střešovic, Bořislavky, Dejvic.

23. 01. 2014

Do Informací a komentářů přidány informace ze zkušebního provozu elektrobusu Siemens Rampini na lince 216.

30. 11. 2013

Aktualizována stránka o železnici do Kladna a metru A do Motola a Ruzyně, aby reflektovala nejnovější vývoj - pozitivní k železnici.

15. 11. 2013

Přidána nová část webu - Trolejbusy a elektrobusy. Popisy, hodnocení a porovnání jednotlivých elektrobusových systémů a srovnání s trolejbusem a autobusem.

13. 10. 2013

Úprava variant linkového vedení trolejbusů na Jižním Městě a v oblasti Novodvorské a Krče. Týká se jen návazné autobusové dopravy.

15. 09. 2013

Přidána nová část webu - Návrhy nových městských komunikací. Tady budou zejména návrhy dosud neexistujících silnic a ulic pro nekolejovou MHD. Zatím je zpracována ulice Na Pomezí, spojka na Císařce, ulice v Suchdole a hlavně most Dejvice - Bohnice, tentokrát silniční, pro trolejbusy.

28. 08. 2013

Do Trolejbusů ve filmu přidány další tři filmy.

23. 07. 2013

Přidána nová část webu - Trolejbusy ve filmu. Jsou zpracovány první tři filmy, ve kterých se nacházejí záběry pražských trolejbusů.

24. 03. 2013

Přidány návrhy dvou nových tramvajových tratí. Přeložka Bruska - Dejvická (do Dejvické ulice) a trať z Podbaby do ZOO. Přidány mapy řešení tramvají a trolejbusů v Roztocké ulici, a ještě pár drobností.

11. 03. 2013

Pokračuje se v čištění webu. Odstraněny již neaktuální informace v Názorech a komentářích, pročištěna stránka Překladiště SPPTD.

Do tramvajové architektury přidáno pár fotek tratí s otevřeným svrškem.

10. 03. 2013

Aktualizovány informace o železnici do Kladna a metru A do Motola a Ruzyně. Neaktuální informace odstraněny a doplněny nějaké nové zajímavosti o vývoji stavby.

Aktualizována stránka Blbosti - PID a SID - odstraněny především již neaktuální informace o krizi v dopravě v roce 2011 a ponechána jen nadčasovější fakta.

09. 03. 2013

Dokončeny nové návrhy linkového vedení trolejbusů. A taky trochu pozměněno členění oblastí. Měníme i řecká písmenka coby názvy variant - některé varianty mají odteď jiné označení.

Návrh je částečně přizpůsoben aktuálnímu vývoji v Praze - situaci kolem metra i některým změnám linkového vedení (od.1.9.2012), které se zdají přijatelné. Naopak proti těm kontroverzním se návrh víceméně vymezuje a navrhuje alternativy. Do návrhů je již zahrnuta nová část trasy metra A do Motola (Chalupoida) a navrženo návazné linkové vedení. Naopak některé dřívější záměry (např. trolejbus na Chodov a Košík) jsou opuštěny.

Dokončena oblast Severního Města a Bohnic, sloučená s oblastí Žižkova - v 5 variantách, oblast Lhotky a Libuše v 5 variantách, oblast levého břehu Vltavy ve 4 variantách, oblast Jižního Města ve 4 variantách.

Zbraslav zůstává, jen změna názvu varianty. 

Nově přidána oblast Suchdola ve 3 variantách.

Odstraněny varianty tramvajových tratí z Průmyslové do Horních Měcholup a Petrovic přes vlečky do průmyslového areálu Hostivař. Odteď tedy máme do Petrovic navrženou tramvaj buď ze Skalky, nebo po Průmyslové.

A zmizela také jedna varianta tramvajové tratě Spořilov - Jižní Město, obcházející Spořilov po obvodu sídliště.

25. 01. 2013

Další úpravy, tentokrát návrhu stavebních tratí v oblasti Spořilova a Jižního Města. Zrušeny trolejbusové tratě na Chodov a Koleje Jižní město a přes Šperlovu a Modrou školu na Hájích. Trať Želivského - Jižní Město rozdělena na dvě (dělení na Spořilově), aby byl návrh flexibilní s ohledem na další vývoj kolem zamýšlených tramvajových tratí.

Doplněn návrh trolejbusového obratiště Sidliště Spořilov. A vracíme se k trolejbusové trati Hostivař - Skalka a opouštíme Průmyslovou, protože záměr města postavit stanici metra Průmyslová je, jak se zdá, na dlouhou dobu opuštěn.

22. 01. 2013

Do staveb tratí přidány nové trolejbusové tratě do Suchdola, trať Prašný Most - Dejvická a trolejbusový terminál Dejvická.

Některé stránky byly přejmenovány - odteď převážně budeme místo označení Hradčanská používat pojem Bruska.

20. 01. 2013

Do staveb trolejbusových tratí přidány tratě Kavalírka - Košíře - Jinonice a Klamovka - Strahov - Malovanka.

Přidány vizualizace k trati Karlovo náměstí - Strahov. Přidán nový návrh terminálu na Knížecí.

A také aktualizovány manipulační tratě na Smíchově.

13. 01. 2013

Avizované změny jsou tady.

Byla provedena aktualizace síťových variant návrhů trolejbusů v Praze. Odteď je 12 síťových variant - 4 lokální, 3 levobřežní a 5 celosíťových. Objevují se nové trolejbusové tratě - Suchdol, Košíře - Jinonice, Klamovka - Strahov - Dejvická. A některé dřívější tratě opouštíme.

Následovat bude úprava variant linkového vedení trolejbusů.

28. 11. 2012

Do návrhů tramvajových tratí přidán návrh tramvajové tratě Skalka - Hostivař - Petrovice, s ukončením u metra A na Skalce.

28. 10. 2012

Web opět potřebuje trochu pročistit, kvůli neaktuálním informacím.

Odstraněny některé již neaktuální návrhy a vizualizace v sekci návrhů trolejbusových tratí. A další změny budou následovat, protože návrh trolejbusových tratí (zejména některé síťové varianty) bude v brzké době částečně přepracován a aktualizován s ohledem na vývoj města (zejména výstavbu trasy metra A).

Pro neaktuálnost odstraněn návrh tramvajové tratě Bílá Hora - Sídliště Řepy

14. 10. 2012

Přidány nové dosud nepublikované fotky do Historické fotogalerie - něco z toho, co jsem časem posbíral nebo stáhl na netu. Takže galerie už má 3 strany.

23. 09. 2012

Do Informací a komentářů přidána reportáž o proběhlém 3. Evropském dni trolejbusů ve vozovně Střešovice (akce SPPTD).

31. 07. 2012

Doplněna trolejbusová archeologie o další fotky - trať Smíchov - Chuchle.

24. 07. 2012

Aktualizace trolejbusové archeologie - ještě něco přidáno na stránky Strahova, Žižkova a Vinohrad a doplněny Střešovice.

11. 07. 2012

Další aktualizace Pražské trolejbusové archeologie - hotová je Chuchle, Strahov a úsek Žitná - Nám. Míru.

04. 07. 2012

Probíhají rozsáhlejší doplňky a změny v Trolejbusové archeologii. Doplnění nových snímků dosud nezdokumentovaných pražských artefaktů a míst, nahrazení některých starších fotek většími, novějšími atd. Někde si to vynutilo rozdělení některých traťových úseků na dvě stránky.

Aktualizace se zatím týká oblasti Václavského náměstí, tratí na Pankrác, na Smíchově, v Jinonicích a Letňanech.

20. 06. 2012

Trolejbusové artefakty nám v Praze zase mizí, takže byla opět trochu upravena trolejbusová archeologie, zejména informace o vozovně Smíchov a o napájecím vedení v Libni.

18. 06. 2012

Do Názorů a komentářů přidány aktuální informace o poněkud překvapivé demolici vozovny Smíchov (Na Valentince).

27. 05. 2012

V souvislosti s novým vývojem ve Středočeském kraji byly aktualizovány Blbosti - informace o SID.

12. 05. 2012

Do Informací a komentářů přidána informace o chystané konferenci projektu TROLLEY.

06. 04. 2012

Aktualizována stránka Blbostí o Opencard.

31. 03. 2012

Protože doba se nám v Praze poněkud změnila, byla provedena revize některých stránek, odstraněny některé hodně staré informace, a některé informace byly aktualizovány nebo upraveny do nadčasovější podoby - týká se to hlavně turniketů, metra C do Letňan a A do Motola, pročištění Komentářů atd.

01. 02. 2012

Na základě připomínek čtenářů byla Třebíčská trolejbusová archeologie ještě upřesněna - údaje o nedokončené trati v Modřínové ulici.

05. 01. 2012

Do Mimopražské trolejbusové archeologie přidána nová stránka o druhé nedokončené trolejbusové trati v Třebíči - v Modřínové ulici.

04. 01. 2012

Trochu aktualizovány informace o metru A do Motola.

02. 01. 2012

Doplněna Mimopražská trolejbusová archeologie - přidána stránka o zrušené trati v Děčíně - Rozbělesích.

08. 09. 2011

Přidána nová část webu - Recenze trolejbusových tratí. Fotoreportáže a hodnocení vybraných novějších trolejbusových tratí, vybudovaných v posledních několika letech. Byly zpracovány recenze tratí v Plzni - Borská Pole a rekonstrukce Americké ulice a křižovatky Mrakodrap, a v Hradci Králové - rekonstruovaný přednádražní prostor a nový terminál hromadné dopravy.

Názory a komentáře trochu pročištěny, odstraněny již neaktuální informace.

30. 08. 2011

Aktualizovány stránky Blbostí - informace o Opencard, turniketech a trochu i o metru A do Motola.

12. 07. 2011

Přidány nové fotky do trolejbusové archeologie - vozovna Košíře, okolí garáží Dejvice, Štěpánská, Letenský tunel. Byly upraveny texty u snímků a zpřesněny některé informace.

Trochu upraveny stránky Možností trolejbusů v okolí Prahy.

18. 06. 2011

Do Názorů a komentářů přidána fotoreportáž ze stávky dopraváků 16. 6. 2011

05. 06. 2011

Mírně aktualizována stránka Blbostí o SID a vývoji ve Středočeském kraji.

23. 05. 2011

Na stránku Trolejbusy a Praha, do studií a článků, přidán odkaz na studii Trolejbusy v Praze od Dr. Jaroslava Závady.

21. 05. 2011

Přidána nová sekce webu - Možnosti trolejbusů v okolí Prahy. Jde o rozšíření trolejbusové sítě do příměstské oblasti PID. Přidány stránky lokalit, kde by to mohlo být možné.

Aktualizována stránka o protihlukových opatřeních na železnici.

04. 04. 2011

Do Blbostí přidána stránka o Středočeské integrované dopravě a její srovnání s Pražskou integrovanou dopravou.

13. 02. 2011

Do trolejbusové archeologie přidány nějaké další fotky, především trolejbusového pomníku na Orionce. Trať do Strašnic rozdělena na dvě stránky (Nám. Míru - Orionka a Orionka - Průbežná včetně vozovny a smyčky). Doplněny i přilehlé zrušené tratě tratě.

05. 02. 2011

Do Kolejové dopravy přidány informace o protihlukových stěnách na železnici, a jejich alternativách.

04. 12. 2010

Dokončeny některé resty, které už jsem měl dlouho rozdělané - doplněna mimopražská trolejbusová archeologie o další zrušené tratě v Děčíně. Také trochu aktualizována stránka o Opencard.

10. 10. 2010

Do Informací a komentářů přidána fotoreportáž z otevření trolejbusového pomníku na Orionce 8. 10.

30. 09. 2010

Přidána stránka o sporném úseku metra do Letňan.

Malá reorganizace stránek o rozvoji železnice a metru A.

24. 07. 2010

Z různých praktických důvodů (nevyužívanost atd.) ruším účet ICQ, takže odteď mi pište pouze na mail uvedený v kontaktní informaci.

17. 07. 2010

Reorganizace trolejbusové archeologie. Snímky přibývají, a tak byly některé tratě rozděleny do více úseků (stránek). Nové rozčlenění zrušených tratí po oblastech.

05. 07. 2010

Do trolejbusové archeologie přidány nějaké další snímky trati na Bohdalec a hlavně snímky trolejbusového pomníku na Orionce (a ještě něco z přilehlé oblasti).

03. 07. 2010

Do trolejbusové archeologie přidány další snímky trati na Pankrác.

03. 06. 2010

Do trolejbusové archeologie přidány další snímky vozovny Smíchov - Na Valentince, tentokrát interiéru.

01. 06. 2010

Do trolejbusové archeologie přidány fotky nově objevených artefaktů v okolí vozovny Valentinka (Smíchov) a libeňské trati. U Valentinky to rozhodně nebudou snímky poslední.

Do Komentářů přidána stručná informace o zajímavé revitalizaci smyčky Orionka.

28. 02. 2010

Upravena trolejbusová archeologie. Některé fotky vyměněny za větší a přidány další, dosud nepublikované. Týká se to hlavně Libně, Smíchova a Jinonic.

11. 02. 2010

Přidány mapy odstavné plochy trolejbusového terminálu Nádraží Smíchov.

07. 02. 2010

Doplněny a aktualizovány návrhy tramvajových tratí v Malešicích, na Košíku, v Petrovicích, v Řepích a v oblasti Bohnic (tam včetně napojení na druhý břeh Vltavy - Podbaba, Dejvice).

Doplněna mimopražská trolejbusová archeologie, konečně je zpracována zrušená trať do Bynova (Děčín).

24. 01. 2010

Dokončena velká a převratná změna v návrzích trolejbusové sítě v Praze.

Dochází ke změně číslování trolejbusových linek - vracíme se k původní pražské číselné řadě od 51 výše. Součástí návrhu je proto i návrh na změnu čísel nočních linek. Některým "historickým" trolejbusovým linkám se tak vrací jejich původní čísla ze 60. let.

Opouštíme princip jedné navržené sítě s různými variantami linek. Odteď je vždy více síťových variant, přičemž jsou řešeny i s ohledem na nové návrhy metra a tramvajových tratí.

Do návrhu se výrazně promítl proces schvalování nového územního plánu Prahy, který přináší řadu novinek. I když konečné schválení je ještě v nedohlednu, lze očekávat schválení aspoň podstatné části návrhů v něm obsažených. Leccos se také vyjasnilo (tramvaj do Libuše, vedení metra D atd.), takže linkové vedení trolejbusů bylo v návrhu možno přizpůsobit.

Přepracování variant v oblasti Jižního a Severního Města, redukce variant v oblasti Krče, Lhotky a Libuše. Smíchovská oblast je nově řešena společně s tangentou Dejvice - Jihozápadní Město.

Zatím jsou upraveny jen stránky s variantami linkového vedení, stránky se souvisejícími stavebními tratěmi budou doplněny později. Také v pohledových vizualizacích - snímcích z tratí - budou ještě nějakou dobu na trolejbusových orientacích přetrvávat stará čísla linek.

19. 12. 2009

Aktualizovány informace o Opencard a metru A do Ruzyně a Motola v souvislosti s posledním vývojem v obou kauzách.

22. 11. 2009

Přidání variant stavebních trolejbusových tratí v sídlišti Bohnice, v kombinaci s tramvajovými tratěmi.

Malá změna trolejbusových tratí v oblasti Depa Hostivař a Černokostelecké - zrušení manipulační spojky Dřevčickou ulicí.

Nová mapa navržené trolejbusové sítě, s manipulační trolejbusovou tratí Letenským tunelem. V mapě je návrh již částečně přizpůsoben novému územnímu plánu, zejména vedení metra D. Varianty linek trolejbusů zatím zůstávají tak, jak jsou.

20. 10. 2009

Změna variant trolejbusů v oblasti Severního Města. Přibyla jedna varianta, je zrušena trolejbusová trať Střížkov - Nádraží Holešovice (po magistrále), kterou přenechávám autobusům 186. Trolejbusová linka 86 byla přesměrována do Bohnic.

08. 10. 2009

Malá úprava stránek Blbostí - doplněny ještě nějaké informace o turniketech.

16. 09. 2009

Do Mimopražské trolejbusové archeologie přidány fotky z Děčína - zrušené tratě do Chrochvic.

Úprava stránky Preference MHD a stránek souvisejících - aktualizace informací podle stavu z července 2009, kdy se v Praze rozjel ve větším rozsahu projekt preference autobusů MHD.

04. 09. 2009

Úprava trolejbusové archeologie - zvětšení miniatur.

Do stránky trolejbusových vozidel přidány informace o kapacitorech a o zahraničních naváděných trolejbusových systémech - Nancy, Castello.

24. 08. 2009

Provedena rekonstrukce stránek Trolejbusy jinde. Stránka změněna na samostatnou sekci s podstránkami vozidel a trolejí.

Přidána stránka Mimopražská trolejbusová archeologie - tedy informace o zrušených nebo rozestavěných a nedokončených trolejbusových provozech v jiných městech. Zatím jsou zpracovány České Budějovice (Rudolfov) a Třebíč. Brzy bude následovat Děčín.

10. 08. 2009

Dokončeny vizualizace navržené trolejbusové tratě na Zbraslav. Aktualizovány informace o MÚK Lahovice a navrženy úpravy zastávek na Horní Zbraslavi.

07. 08. 2009

Dokončeny všechny mapy uvažovaných stavebních trolejbusových tratí, včetně délky v km a vyčíslení stavebních nákladů. Doplněny nějaké další vizualizace tratí - Kačerov, Zbraslav.

20. 07. 2009

Do trolejbusové archeologie přidány další fotky Ruské ulice a smyčky Průběžná.

19. 07. 2009

Do staveb tratí přidány mapy jednotlivých stavebních tratí s informací o délce tratí a orientačních stavebních nákladech. Zatím jsou zpracovány oblasti (skupiny tratí) Smíchova a Severního Města. 

12. 07. 2009

Do staveb tratí přidány nákresy trolejbusového terminálu na Zahradním Městě a varianty ukončení v prostoru Skalky.

Do trolejbusové archeologie přidány další snímky okolí Orionky a zrušené tratě v Novovysočanské ulici.

02. 07. 2009

Do trolejbusové archeologie  přidány snímky a informace o trolejbusovém pomníku u Matěje. Zmínka přidána i do Informací, názorů a komentářů

29. 06. 2009

Aktualizovány stránky navržených trolejbusových tratí na Proseku a v Čakovicích. Přidány mapy vedení trolejových stop v křižovatkách.

28. 06. 2009

Doplněna trolejbusová archeologie, přidány nové snímky konečné Svatý Matěj, trati do garáží Dejvice a snímky z rozestavěné a nikdy nedokončené trati přes Bubeneč do centra Prahy.

27. 06. 2009

Aktualizována stránka Železnice a metro, doplněny nové informace kolem metra do Ruzyně (Chalupoidy) a železnice do Kladna.

Do Blbostí doplněny ještě nějaké údaje o Opencard.

23. 06. 2009

Dokončena rekonstrukce webu. Další změna designu - vracíme se k pružné šířce stránky, na všech stránkách je jednotná navigace, rozčlenění webu na barevně odlišené podsekce.

05. 06. 2009

Aktualizován návrh tramvajové tratě na Václavském náměstí, přidány vizualizace vedení tratě kolem pomníku knížete Václava.

03. 06. 2009

Zpřesnění ekonomické analýzy na stránce Turnikety - blbost ekonomická. Dosazena spolehlivější a správnější čísla z výročních zpráv DP.

31. 05. 2009

Do stránek Blbosti v MHD v pražské MHD doplněny rozsáhlejší texty o turniketech v metru. Sekce Blbosti byla pro větší přehlednost rozdělena na podstránky.

27. 05. 2009

Do staveb tratí přidány varianty vedení trolejbusové tratě v oblasti Čechova náměstí ve Vršovicích - trať Bělocerkevská - Michle - Kačerov

18. 05. 2009

Přidána nová stránka Blbosti v pražské MHD.

17. 05. 2009

K dnešnímu dni byly dokončeny některé podstatné úpravy vzhledu stránek.

Dokončeny klikací hlavičky (název webu je současně odkazem na index).

Byla vytvořena mapa stránek. Snad to usnadní orientaci na webu.

Byly redukovány dočasné stránky Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu, informace byly převedeny na nový web Společnosti. Na webu Trolejbusy v Praze bude odteď jen datové překladiště pro větší soubory ke stažení pro členy (tedy to, co se nedá poslat mailem atd.).

13. 04. 2009

Další doplnění trolejbusové archeologie o nové snímky - Strahov, Košíře, Jinonice, vozovna Smíchov

04. 04. 2009

Dokončena rekonstrukce stránek trolejbusových tratí, každá navržená stavební trať má odteď samostatnou stránku. Doplněna trolejbusová archeologie o nějaké nové snímky - Strahov, Smíchov, Ječná, Štěpánská, Ořechovka atd.

01. 04. 2009

Doplnění trolejbusové archeologie - Žitná - a zrušení variant obratiště Hradčanská s blobem pro jejich neaktuálnost a vlastně i nevýhodnost.

29. 03. 2009

Aktualizovány informace v trolejbusové archeologii v souvislosti s likvidací sloupů na Malvazinkách.

01. 03. 2009

Redukce počtu variant v oblasti Severního Města. Odteď je tato oblast řešena jen dvěma variantami - Zéta a Éta. Zrušení trolejbusové linky 89, tj. ponechání linky 183 jako autobusové (včetně úpravy provozních parametrů a linkového vedení u 181 a 183). S tím souvisí zrušení trolejbusových tratí ulicemi Horňátecká a K Ládví (Kobylisy a Čimice)  a úseku Českobrodská - Za Horou - Průmyslová.

30. 12. 2008

Do trolejbusové archeologie přidány nové fotky ze strahovské trati - Holečkova a Zapova ulice.

28. 12. 2008

Do staveb tratí přidán návrh preference MHD v ulicích Patočkova a Milady Horákové v souvislosti s tunelem Blanka. Přidána stránka Preference MHD - alternativní rozcestník.

Do trolejbusové archeologie přidány nové fotky Bělocerkevské ulice.

21. 12. 2008

Do staveb tratí přidán návrh zklidnění ulice V Holešovičkách s preferencí MHD a úpravou přestupního uzlu na Bulovce. Navržen automobilový tunel Vychovatelna.

Přidán návrh preference MHD na Vídeňské ulici a u nemocnice Krč.

07. 12. 2008

Do staveb tratí přidány vizualizace tratě Hradčanská - Nové Butovice, úsek Radimova - Na Větrníku.

26. 11. 2008

Do staveb tratí přidán návrh úpravy preference MHD v Braníku, ulice Ke Krči, aby byla konečně funkční.

17. 11. 2008

Přidány odkazy na články ke stažení do stránky Názory a komentáře.

Doplněna trolejbusová archeologie - přidány nové fotky Anglické a Slezské ulice a tratí na Žižkově.

15. 11. 2008

Rekonstrukce stránek s návrhy variant linkového vedení trolejbusů. Každá varianta navrženého linkového vedení má odteď samostatnou stránku. Snad to bude přehlednější.

Změna návrhů nových tramvajových tratí. Úprava tramvajové tratě v prostoru Malešice - Strašnice. Zrušení varianty tramvaje přes Skalku, přizpůsobení sítě plánované železniční stanici Praha - Zahradní Město.

02. 11. 2008

Mírný redesign celého webu - optimalizace stránek na šířku 1024 px.

19. 10. 2008

Doplněna trolejbusová archeologie - nově objevené sloupy v Avii Letňany, Libeň atd.

05. 10. 2008

Přidána návštěvní kniha.

04. 10. 2008

Přidány další snímky do trolejbusové archeologie, aktualizace komentářů k fotkám (Jinonice, Libeň, Strahov, Vršovice atd.).

10. 09. 2008

Přidány prozatímní stránky Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu, s pilotním projektem linky 73.

06. 09. 2008

Mírně změněny varianty v oblasti Severního Města - zrušení trolejbusové linky 90, obnovení linky 181 ve všech variantách, úprava tratí a linek v Čakovicích a Čimicích.

17. 08. 2008

Změna variant Omega, Psí a Fí - vzájemně zaměněno označení linek 73 a 78, ve variantě Omega přidána možnost ukončení petrovické linky na Depu Hostivař.

02. 08. 2008

Malá úprava linkového vedení variant Zéta, Éta a Théta přes Letňany a Čakovice - zrušena posilová linka 90. Přepracována varianta tramvaje na Košík.

Odstranění již neaktuálních informací na stránce Názory, komentáře.

30. 06. 2008

Přidána nová stránka do trolejbusové archeologie - najdete tam digitalizované archivní snímky z 80. let, zachycující tehdy ještě existující opuštěná traťová zařízení několika historických trolejbusových tratí.

08. 06. 2008

Přidány další vizualizace nových trolejbusových tratí - Lhotka, Letná

04. 06. 2008

Další změna návrhu linkového vedení trolejbusů v oblasti Severního města.

Přizpůsobovat návrh aktuálním změnám MHD k 9.5.2008, jak se ukazuje, nebylo nejlepší rozhodnutí, protože lze ještě jistě očekávat v oblasti řadu změn. Vytvořil jsem proto nové, snad jednodušší a poněkud nadčasovější řešení, relativně nezávislé na dnešním linkovém vedení, ve kterém se vracím k některým věcem osvědčeným s minulosti a které bude snad použitelné i do vzdálenější budoucnosti. Žernosecká a Lovosická zůstává bez trolejbusů, navržené páteřní trolejbusové linky jsou doplněny autobusovými "vymetáky", zajišťujícími "klasická" spojení.

Aktualizace mapy navržené trolejbusové sítě.

15. 04. 2008

Aktualizace varianty Pí. V souvislosti s přesměrováním linky 133 ruším trolejbusovou trať Florenc - Staroměstská a přenechávám ji tramvajím a autobusům.

Odstranění alternativního návrhu linkového vedení autobusů k metru Letňany 9.5.2008, protože už je neaktuální (je ponechán jen ten aktuální Ropidí).

23. 03. 2008

Do staveb tratí přidány popisy tratí Staré Město - Florenc - Žižkov. Varianty v oblasti Prokopova náměstí.

21. 03. 2008

Doplněny provozní parametry návazných autobusových linek k návrhu trolejbusů v Severním Městě.

09. 03. 2008

Velká změna v návrzích linkového vedení trolejbusů.

V souvislosti s již publikovaným zněním připravovaných změn v MHD k otevření metra C na Prosek a Letňany aktualizována a nově navržena celá oblast Severního Města (zatím bez provozních parametrů návazných bus linek).

Aktualizována mapa linkového vedení a tratí trolejbusů.

Zrušena trať a linky (varianta Ró) po Českobrodské na Rohožník a Černý Most. Tuto oblast definitivně přenechávám železnici a autobusům. Označení 89 použito pro novou trolejbusovou tangentu Severní Město - Hostivař (ex bus 183).

Linky 88 a 91 v oblasti Staroměstské, Florence a Žižkova jsou odteď na samostatné stránce (nově varianta Pí).

26. 02. 2008

Na stránce Informace, názory, komentáře publikovány návrhy linkového vedení návazné dopravy k metru C Ládví - Letňany.

16. 02. 2008

Doplněna trolejbusová archeologie - přidány nové fotky k trati Bělocerkevská - Bohdalec, k trati Žitná - Průběžná (na základě upozornění čtenářů) a k trati Vinohrady - Žižkov - Vysočany.

Do staveb tratí přidán návrh preference MHD v úseku Bohdalec - Chodovská.

04. 02. 2008

Doplněna trolejbusová archeologie - přidány nové fotky k trati Bělocerkevská - Bohdalec.

27. 01. 2008

Do staveb tratí přidány popisy tratí a obrázky v oblasti Vršovice - Jižní Město. Úprava varianty smyčky na Hradčanské.

30. 12. 2007

Do staveb tratí přidán návrh tratí a preference MHD na Barrandovském mostě.

27. 12. 2007

Do staveb tratí přidány varianty trolejbusového terminálu Hradčanská.

21. 12. 2007

Do staveb tratí přidán návrh trolejbusového terminálu Na Knížecí.

16. 12. 2007

Přidán článek do Názorů a komentářů.

24. 11. 2007

Na základě připomínek čtenářů byla upřesněna a doplněna trolejbusová archeologie - Garáže Dejvice. Přidány nové snímky.

01. 10. 2007

Web publikován.

 

NAHORU