Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových městských komunikací


I když pro naše návrhy trolejbusových tratí i jiných tras MHD většinou využíváme stávající již existující městské komunikace, přece jen existují možnosti některých spojení, která dnes z různých důvodů ve městě chybí.  Některé tyto komunikace dříve existovaly a časem zanikly, jiné neexistovaly nikdy.  Ani dnes dokonce tato spojení nejsou uvedena v územním plánu. Důvodů může být celá řada - od pozemkových sporů, přes neujasněnou budoucnost lokality a "jiné priority" města až k vysoké nákladnosti takového projektu, pokud by byl realizován. A některé věci se v územním plánu neobjevily prostě proto, že to prostě třeba ještě nikoho nenapadlo.

V této části webu tyto, většinou dosud opomíjené, možnosti najdete v přehledu. A budeme zkoumat, co by město a jeho obyvatelé stavbou spojení získali a jak by se jejich realizací dala zkvalitnit především MHD, kolejová i nekolejová.

Rozcestník navržených městských komunikací

Kliknutím na název lokality v následující tabulce se dostanete na stránky jednotlivých komunikací v dané oblasti Prahy. 

Název lokality

Oblast Prahy

Na Pomezí

Obnova spojení Jinonice - Košíře

Tunel V Holešovičkách - Vychovatelna

Alternativní trasa městského okruhu, Pelc-Tyrolka, Libeň

Dolnolibocká spojka

Spojení Evropská - Vlastina - Libocká, kolem Dědiny a Ruzyně

Spojka Trojmezí

Nové spojení Záběhlic a Spořilova přes lokalitu Trojmezí

 

 

 


 

NAHORU