Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejové vedení

Bez drátů to nejde 

Jinak by trolejbus nebyl tím, čím je (i když dnes to kvůli bateriím zase tak úplně neplatí). I tady jsou dnes zajímavé možnosti. Moderní trolejové vedení už dávno není a nemusí být odpudivým prvkem hyzdícím naše města. Naopak, pokud je dobře udělané a pokud jsou použity vhodné armatury, tvoří výrazný architektonický doplněk městského prostředí a dodává mu velkoměstský charakter. Podíváme se tedy, jak to dělají jinde.

Trolej v rovině

Klasické upevnění troleje na párových výkyvných závěsech. Kdysi s tím přišla švýcarská firma Kummler a Matter, a funguje to s úspěchem dodnes. Trolej je podstatně pružnější proti pevnému uchycení a má výrazně delší životnost. Starší těžké porcelánové izolátory jsou nahrazovány plastovými - deskovými izolátory. I příčné převěsy se modernizují, místo plných drátů se používají lana, která byla zpočátku železo-zinková, nyní se používají nerezová. 
 

Rekonstruovaná Dašická ulice, Pardubice.


 

Trolej na převěsných lanech. Ta jsou uchycena buď na růžicích na domovních fasádách, anebo na samostatných sloupech, které je možné za určitých okolností integrovat i s veřejným osvětlením.

Pardubice, Dubina.


Trolejové sloupy (stožáry) bývají obvykle betonové (železobetonové) nebo železné (ocelové). A ty nemusí být dnes jen tradiční se stupňovitě kulatým průřezem.

Designové stožáry trolejového vedení kombinované s veřejným osvětlením. Velmi dobrým dojmem působí zvláště "v integrované podobě", tedy současně jako stožáry veřejného osvětlení. Je možné architektonicky navrhnout úpravu celé ulice nebo náměstí s vhodným uspořádáním všeho včetně trolejového vedení.


 

Trolejbusová trať na sídlišti Dubina spolehlivě likviduje všechny předsudky o "nemodernosti, zastaralosti a neestetičnosti" trolejbusové dopravy ve městech. Trolejbusy do moderního města prostě patří.
 

Pardubice, Dubina.
 

Brněnská ulice, Hradec Králové.


 

Trolej na výložnících. Výložníky se používají, pokud je vozovka užší, anebo v případě, že nechceme nebo někde nemůžeme z nějakého důvodu stavět sloupy po obou stranách ulice (vozovky a chodníky jsou dnes plné různých inženýrských sítí). Vodorovné nosné tyče nebo trubky zavěšené na šikmých lanech lze budovat s délkou 3-12 m. Dříve bývaly železné s průměrem 80 mm a někdy se dělaly i příhradové, dnes se dělají subtilnější sklolaminátové, s průměrem obvykle 55 mm, nebo méně často silnější 76 mm. Pokud je výložník delší než 8 m nebo bývá v oblouku, zdvojuje se (tyče 2x55mm uchycené vedle sebe).

Vlevo a uprostřed Dukelská spojka, vpravo Židov, Pardubice.


 

Chomutov, Beethovenova (vlevo) a Kochova ulice (uprostřed a vpravo).


 

Krátký výložník pro jednu stopu. Brněnská ulice, Hradec Králové.


 

Převěsy nebo výložníky? Sloupy po obou stranách nebo jen po jedné? Stejně široká silnice, dvě města, dva odlišné přístupy. Vlevo Plzeň - "klasicky" zrekonstruovaná Masarykova ulice s tratí na Doubravku, vpravo Hradec Králové - nová trať do Plačic.

 

Vícestopá vedení se budují v úsecích s vysokou intenzitou provozu, kdy jedna trolejová stopa v jednom směru buď kapacitně nestačí, nebo kdy je třeba oddělit různé směry jízdy např. při řazení před křižovatkami. Větší počet trolejových stop se někdy zavěšuje na zdvojené příčné převěsy nad sebou, spojené laníčky - tzv. příčnou řetězovku.

 

 


 


 


Ukázky vedení vícestopých tratí v městském prostředí.

Závěsy s přídavným plastovým (minorokovým) lanem uchyceným na kladkách, tzv. delta závěsy, jsou hitem zhruba od roku 1995.  Dají se použít na převěsech i na výložnících a jejich výhodou je to, že sloupy s převěsy se dají umístit ve větších vzdálenostech od sebe. Prakticky tak 35 - 40 metrů (Pardubice), u kompenzované troleje (napínané pomocí závaží) 45 - 50 metrů (Hradec Králové).


Hradecké a pardubické delta závěsy.
 

Hradec Králové, ulice Slovenského národního povstání.


 

Hradec Králové, Pospíšilova třída.


 

Dopínání trolejí. Trolej napínaná (kompenzovaná) závažím se používá se na rovných, rychlých úsecích zvláště ve spojení s delta závěsy. Brání se tím průvěsu troleje vlivem tepla v letních měsících.

Výměnné pole trolejí na výpadovce v Chomutově.


Napínací závaží lze skrýt do sloupu. Hradec Králové, Pospíšilova třída.


 

Zde vidíme  ukázky pevných bodů. Když napínáte úsek troleje závažím, musíte ji na druhém konci ukotvit napevno - aby se celý systém nedeformoval nebo nerozhýbal a aby se tah nepřenášel jinam. Podobu pevných bodů si každý dopravní podnik většinou řeší po svém

Jednostranné pevné body(zleva Brno, Chomutov, Pardubice).

 

 


 

Trolej v oblouku

Klasické provedení oblouků - ovšem v moderní podobě.

 


Typické dvouúchytové (pro úhel 7-10 stupňů) a tříúchytové (pro 10-30 stupňů) pružné obloukové svorky, které kdysi vymyslela firma Kummler a Matter, jsou moderní dodnes.
I pevné závěsy, tolik rozšířené v šedesátých letech i v Praze, zažívají opět tak trochu svůj návrat. Snímek ukazuje zatrolejování kruhového objezdu Globus v Pardubicích armaturami podle francouzského vzoru. Převěsná lana jsou z parafilu (plast), trolejové vodiče jsou od sebe izolovány sklolaminátovými rozpěrkami.
Z dálky ta síť převěsů vytváří zajímavě působící "střechu" nad kruhovým objezdem. 
Zde vidíme ještě tradiční provedení pevných oblouků v Brně, kde je tento systém stále rozšířen. Na vnitřní stopě v místě dotyku trolejbusových sběračů jsou ještě patrné tětivové svorky - dnes již dosti zastaralý způsob provedení oblouků, prakticky o pevném poloměru.
I takto může vypadat zatrolejování kruhového objezdu.
Zajímavé je, že nikde v Brně nenajdete tříúchytové pružné obloukové svorky v podobě uvedené výše. Nahrazují je něčím, co je na obrázku. Pěkná ukázka toho, že každý dopravní podnik má své vlastní, zažité a neměnné zvyklosti, protože tahle sestava je pro Brno typická a unikátní.
Další brněnská specialita - dlouhé pevné obloukové svorky na zdvojených příčných lanech (převěsech). Za pozornost stojí i poměrně jednoduché provedení podvěsné výhybky. Fotografie náhodně objevená na internetu, pořízená z důvodů testování recenzovaného fotoaparátu.
 

 

Trolejbus a tramvaj

A takhle to vypadá, když se tyto dva dopravní prostředky setkají.

Souběh trolejí tramvajových a trolejbusových. Za pozornost stojí používání trolejbusových závěsů i pro tramvajovou trolej. Dělají to u nás všechna města, kde jsou provozovány oba systémy. Snímek je z Brna.


 

Křížení tramvajové a trolejbusové troleje.  Vlevo jednoduché podvěsné křížení plzeňské (starší provedení, vpravo kolmé tahové křížení z produkce firmy Elektroline [25].
 

Společná zastávka trolejbusů a tramvají v Brně. Snímky pořízené z tramvaje.

 

 

 

 


Poslední aktualizace 03. 02. 2024

NAHORU