Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie


Co se v Praze dochovalo z někdejšího trolejbusového provozu?

Ačkoliv poslední trolejbusy první epochy projely Prahou v říjnu 1972, stále lze v ulicích Prahy najít poměrně dost různých pozůstatků a památek po tehdejším provozu. Běžnému chodci často zůstávají tyto věci skryty, pokud však víme, kde a co máme hledat, budeme možná překvapeni, co vše se v Praze i po těch letech dá po trolejbusech najít. Jsou dochovány všechny objekty vozoven, některé měnírny, obratiště, podjezdy, zachovaly se i mnohé trolejové sloupy, napáječe, mnohde dosud existují závěsné trolejové růžice nebo jen stopy po nich na fasádách domů. Některé objekty a předměty jsou již zapomenuté a dříve či později podléhají zubu času či novému rozvoji města, jiné jsou dosud využívány k různým účelům dopravním i nedopravním. Udělejme si tedy exkurzi po jednotlivých tratích. Podobně, jako archeologové hledají různé předměty, střepy a zbytky dávných činností lidí, my budeme hledat tyto nenápadné svědky pražské dopravní minulosti.

Exkurze po zrušených trolejbusových tratích

Názvy tratí v následujícím rozcestníku někdy neodpovídají úplně přesně oficiálním názvům stavebních tratí, tak, jak byly uvedeny v projektové dokumentaci. Takový seznam včetně všech spojek, manipulačních stop atd. by byl podstatně delší a komplikovanější. Jako účelnější se ukázalo seskupit tratě do logických provozních celků, které na sebe navazují, přičemž různé spojky a krátké tratě jsou zahrnuty na vhodném místě do popisu "hlavních" tratí. Tmavě modrá čára ___ na mapě značí průběh aktuální trati, azurová barva čáry ___ průběh navazujících tratí. V pláncích nejsou pro zjednodušení rozlišovány tratě jednostopé a vícestopé a přesné provedení trolejových rozvětvení. Podrobnější popisy lze najít v odborné literatuře - viz Odkazy. Můžete si také prohlédnout celkovou přehlednou mapu trolejbusové sítě v Praze.

Fotografie dochovaných památek na trolejbusový provoz zachycují převážně stav v roce 2006 a pozdější, datum pořízení snímku je u každé z nich uvedeno za textem. A ještě malé upozornění - Praha se díky investiční činnosti dosti překotně rozvíjí, takže v době, kdy čtete tento web, už nemusí některá místa nebo objekty na fotografiích existovat. V takovém případě na to bude (podle možností) u fotografií upozorněno značkou NX za datem pořízení fotografie, příp. slovně v textu.

Jak vypadalo trolejové vedení, výhybky, trolejové závěsy, oblouky a převěsy, to se ovšem dochovalo pouze na dobových snímcích. Naleznete je v Historické fotogalerii.

 

 

 

Rozcestník zrušených tratí

 

Kliknutím na plánek se zobrazí větší mapa

Kliknutím na název tratě se zobrazí fotogalerie tratě

Střešovice a Dejvice

Jinonice

Strahov a Hřebenky

Vinohrady, Vršovice a Strašnice

Žižkov a Vysočany

Libeň, Letňany a Čakovice

Václavské náměstí, Podolí a Pankrác

Smíchov a Velká Chuchle

 

 

 

Hertlova přehledná mapa trolejbusové sítě v Praze

 

Tato mapa zachycuje celou trolejbusovou síť první epochy (1936 - 1972) v Praze včetně provizorií a kusých manipulačních stop, i s časovými údaji o existenci jednotlivých tratí. Mapu sítě, stejně jako mnoho jiných map dopravních sítí v dalších městech, vytvořil dopravní odborník, historik, nadšenec a propagátor veřejné dopravy Jiří Hertl. Mapy i další zajímavé informace najdete v [11].

 


 

NAHORU