Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Žižkov a Vysočany


Zrušená trať Ohrada - Vysočany

Vybudována a dána do provozu v roce 1951. Na úsek Slezská - Ohrada navazovala v ulici Na Ohradě, dále vedena ulicemi Pod Krejcárkem, Novovysočanská, Klímova (Freyova) a blokovou smyčkou ulicemi Fučíkovou (Kolbenovou), Nemocniční a U Vysočanského pivovaru. Provoz ukončen v roce 1966.

Linky 56, 57, 63.

 

Ulice Na Ohradě. Právě to je původní vyústění ulice Pod Krejcárkem a vysočanské trolejbusové tratě do prostoru Ohrady. Smyčka byla v dnešním parku vlevo. 6.7.2012


Záběr z opačného směru od Krejcárku. Tudy přicházela dvoustopá trať, ze které odbočovaly smyčkové troleje na konečnou linky 56. Těsně před Koněvovou ulicí odbočovaly projíždějící trolejbusy vpravo na samostatnou komunikaci. 4.2.2007


Ulice Pod Krejcárkem. Přesně v místě, kde dnes stojí na chodníku reklama, odbočovala ulice Pod Plynojemem s jednostopou manipulační trolejbusovou tratí do vozovny Libeň. Nebyla zde trolejová výhybka, bylo nutno zastavit a sběrače přeložit ručně. Těleso této silnice je sice ještě v terénu patrné, je však přerušeno tramvajovou tratí Palmovka - Ohrada, vybudovanou v letech 1988 - 1989. Za tramvajovou tratí vede v místě bývalé silnice cesta pro pěší.  4.2.2007
Novovysočanská ulice. Poblíž benzínové stanice lze najít základ železobetonového trolejového sloupu. Sloupy byly umístěny po pravé straně vozovky ve směru do Vysočan, troleje zde byly zavěšeny převážně na příhradových výložnících. 12.7.2009


Novovysočanská ulice mezi Krejcárkem a Vysočanským náměstím. Šedá budova v pozadí nesla až do jara 2010 neklamné stopy po trolejbusech. 4.2.2007


Dva ze čtyř závěsů s izolátory na budově v Novovysočanské ulici. Závěsy byly odstraněny patrně na jaře 2010 v souvislosti s rekonstrukcí fasády. 11.3.2006 NX


Detailní pohled na trolejové závěsy. 12.7.2009 NX


Novovysočanská ulice v okolí Vysočanského náměstí. Trolejových růžic zde zůstalo poměrně dost. Některé mezitím zmizely. 11.3.2006, 12.7.2009, 4.2.2007


Růžice s někdejším příčným převěsem číslo 85 - nebo 83 ?... 12.7.2009

 


Trolejové růžice v Novovysočanské.  11.3.2006, 11.3.2006


Trolejové růžice v Novovysočanské. 4.2.2007, 16.2.2008

 


Růžice poblíž místního hráčského doupěte. Jedna z nich, přímo nad vchodem do herny,  přežila i rekonstrukci fasády domu. 12.7.2009


Růžice na budově gymnázia na Vysočanském náměstí. 12.7.2009


Vysočanské náměstí směrem k Žižkovu. 12.7.2009


Pohled od Vysočanského náměstí do dolní, dnes zaslepené části Novovysočanské ulice. 4.2.2007


I v dolní části Novovysočanské ulice se dají najít trolejbusové závěsy. Jsou dochované ještě lépe, některé i s izolátory.  11.3.2006 NX, 16.2.2008, 16.2.2008


Detailní pohledy na provedení závěsů. Ten vlevo, s tlumičem a izolátorem, ovšem zmizel někdy v roce 2015 při zateplování fasády domu. 12.7.2009 NX, 12.7.2009


Byly použity klasické růžice i závěsná oka. 12.7.2009


Na dolním konci Novovysočanské ulice jsou tři trolejové sloupy. Odtud klesala trolejbusová trať k podjezdu (tunýlku) pod libeňským nádražím, které bylo tehdy mnohem menší, než dnes. Při jeho rekonstrukci tato komunikace zanikla a provoz byl převeden do nové ulice K Žižkovu.  11.3.2006


Tytéž sloupy v Novovysočanské v roce 2009. Přestavba nádraží Libeň byla jedním z důvodů zrušení této frekventované trolejbusové tratě, o její případné přeložce do ulice K Žižkovu se snad ani neuvažovalo... Atmosféru opuštěné tratě dokresluje bujná vegetace i nepořádek kolem. 12.7.2009


Pohled zpět k Vysočanskému náměstí. Někdejší důležitost této komunikace podtrhuje (kromě trolejbusových sloupů) i dodnes patrná přerušovaná čára v ose vozovky. 16.2.2008


Na druhé straně ulice se dochovaly už jen více či méně zřetelné díry po sloupech v chodníku. 16.2.2008


Tento nenápadný zbytek trolejového závěsu (patrně oko s třmenem) na tovární budově v dolní části Novovysočanské ulice byl opatřen číslem. Podobná čísla příčných převěsů lze najít např. v Podolí. 16.2.2008


A dál už není nic... 16.2.2008


Snímek pořízený z druhé strany libeňského nádraží. Právě v tomto místě byl pod tratí "tunýlek", stará, šikmo k ostatní (novější) zástavbě situovaná tovární budova prozrazuje původní trasování silnice na Žižkov. Ještě před několika lety byl u její zdi trolejbusový sloup. Dnes je tato budova již zbourána. Katastrální hranice městských částí dodnes kopírují tuto dnes již neexistující komunikaci. 11.3.2006  NX
Trolejové růžice na domech ve Freyově ulici pod Harfou. V roce 2016 už jsou také minulostí, jak se mění fasády domů i celá oblast. 11.3.2006 NX


Na druhé straně Freyovy (tehdy Klímovy) ulice, v prostoru dnešní zastávky Nádraží Libeň (Harfa), je dodnes několik trolejbusových sloupů.  28.3.2007


Jeden je skrytý mezi stromy za zdí průmyslového areálu,... 28.3.2007

 


...další je přímo za přístřeškem zastávky, také za zdí. Dodnes na něm visí nejen závěsný izolátor, ale dolů splývá i příčný převěsný drát. V den pořízení snímků je to na den přesně 41 let, co tudy naposled projel trolejbus. 28.3.2007


Detail izolátoru na sloupu v zastávce nádraží Libeň. 20.8.2009


Most bývalé tovární vlečky ČKD přes Freyovu ulici, s trolejovým sloupem. Původně zde bylo pouze úrovňové křížení se železnicí, kvůli hostnoucímu provozu, a hlavně kvůli střetům s vlečkovými vlaky, které se nevyhnuly ani trolejbusům, zde byl koncem 50. let vybudován most.  Trolejový sloup vpravo dnes nese různé reklamy a je dole částečně natřen na červeno. 7.5.2006,  11.3.2006
Šrouby izolačních desek trolejí na mostovce vlečkového mostu.  11.3.2006


Na křižovatce o pár metrů dál jsou další sloupy, jeden za plotem mezi stromy, druhý, stojící už poněkud nakřivo, těsně u zdi dílenské budovy, byl před několika lety odstraněn. 28.3.2007


Poslední sloup v řadě ve Freyově-Klímově ulici - u mostu přes Rokytku. Na pravém snímku je pokračování tratě do Vysočan.  7.5.2006


Od ulice U Vysočanského pivovaru trať jednostopě pokračovala na tehdejší náměstí Lidových milicí (dnes nám. OSN), kolem dnešní stanice metra Vysočanská a vpravo Fučíkovou (dnes Kolbenovou) ulicí v souběhu s tramvajovou tratí. Na snímku je Kolbenova ulice směrem k Vysočanské. Trolejové růžice na domech, kdysi sdílené tramvajemi i trolejbusy, jsou dnes již opuštěny - moderní tramvajová trolej je nově umístěna na sloupech. 20.8.2009
Odbočení tratě do Nemocniční ulice. Zde byla konečná stanice. Trať zde tvořila velkou jednostopou blokovou smyčku, s předjízdnou stopou právě v prostoru konečných zastávek. Stopy se zde vzájemně křížily, což usnadňovalo předjíždění vozů různých linek. 20.8.2009


Trolejové závěsy nebo aspoň stopy po nich v Nemocniční ulici. 20.8.2009


Nemocniční ulice. Pohled zpět ke Kolbenově ulici.  Zde někde se nacházela konečná stanice Vysočany.  7.5.2006


Přesnější polohu konečné stanice a rozdvojení a křížení trolejových stop by mohly napovědět tyto pozůstatky po zdvojeném převěsu, příp. po šikmých drátech. 20.8.2009


Stopy po závěsech trolejí na domech poněkud jižněji v ulici.   7.5.2006, 20.8.2009


Zarostlé díry po sloupech v chodníku v dolní části Nemocniční ulice. Na domech proti sloupům jsou patrné stopy po růžicích.  7.5.2006

 


Odbočení z Nemocniční ulice do ulice U Vysočanského pivovaru. Úpravy pro trolejbusový provoz - nezvykle velký poloměr zatáčky - jsou zřejmé.  7.5.2006


Roh domu v Nemocniční ulici se zbytky trolejových závěsů a jakéhosi kabelu.  7.5.2006


Totéž nároží v roce 2009, s detailním pohledem na zbytky růžic. 20.8.2009


Zastávka U Vysočanského pivovaru byla zde, ve stejnojmenné ulici, poblíž vyústění do Freyovy (Klímovy). Pohled proti směru jízdy, k Nemocniční ulici. Tady byl konec smyčky, trať se vracela zpět na Freyovu ulici. Sloupy byly ve směru jízdy pouze po pravé straně (na snímku po levé), jednostopá trolej byla zavěšena na výložnících.  7.5.2006


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie