Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Žižkov a Vysočany


Zrušená trať Slezská - Žižkov - Ohrada

Vybudována 1951, definitivně zprovozněna 1953. Ze Slezské vedla ulicemi Třebízského, Polská (se smyčkou Mánesova - U Kanálky), Ondříčkova, Lupáčova, Rokycanova, Roháčova, Zelenky-Hajského, Koněvova (dnes Hartigova), Na Ohradě (kde byla obousměrná smyčka) a dále do Vysočan. Provoz ukončen v roce 1966.

Linky 56, 57, 63.

 

Pohled do Třebízského ulice od křižovatky se Slezskou ulicí. Vlevo budova Raisovy školy, nejnižší bod je křižovatka s Vinohradskou ulicí a křížení s tramvajovou tratí. 18.11.2006


Trolejové závěsy na křižovatce Slezská - Třebízského. Pozůstatek trolejového odbočení ze slezské ulice. Jinak viz trať Náměstí Míru - Orionka 11.3.2006


Mánesova ulice. Smyčka Vinohrady, Grégrova (též Slavíkova), konečná stanice posilové linky 63. Po zrušení trolejbusů zde jezdila linka a-142. Vyznačení zastávky bylo provedeno kvalitně a tak je díky nízkému provozu dodnes dobře patrné. A to i přesto, že někdy v průběhu roku 2008 byla vodorovná dopravní značka zastávky v rámci zřizování zón placeného parkování přetřena poněkud mizernou černou barvou. 18.11.2006
Mánesova ulice s někdejší jednostopou trolejbusovou tratí. Pohled zpět k Třebízského ulici. 13.8.2013

Dále trolejbusy odbočovaly vlevo do ulice U Kanálky. Na domě se světlou fasádou v protilehlém rohu křižovatky se daly donedávna najít stopy po dvoušroubových růžicích nového typu. Není divu, smyčka byla vybudována až v roce 1961.  13.8.2013
Ulice U Kanálky. V tomto místě byla také nějakou dobu nástupní zastávka linky t-63 a později autobusů. 13.8.2013


Výjezd z ulice U Kanálky vpravo do Polské ulice. Na toto místo se o pár snímků níže ještě vrátíme. 13.8.2013


Jdeme zpět na hlavní trať. Křižovatka Polská - Třebízského a rohový dům. Na žlutém pruhu omítky vlevo od okna, na straně Polské ulice, je vidět zřetelný otisk po trolejové růžici. Další byly na straně Třebízského ulice. Takový obrázek byl vidět až do jara 2012. Pak dům dostal novou fasádu.11.3.2006  NX
Dnes již zaniklé stopy po růžicích ze strany Třebízského ulice. Byly zde ty novější - stojaté dvoušroubové. 6.7.2010 NX


Za rohem v Polské ulici byly klasické čtyřšroubové růžice. Tahle byla na nároží. 6.7.2010 NX


A o kus dál...  6.7.2010 NX


Trafostanice v Polské ulici, v těsném sousedství někdejší trolejbusové tratě, vypadá skoro jako bývalá trolejbusová měnírna. Už tam také není, na jejím místě je dnes oplocený pozemek plynovodu. 11.3.2006 NX


O kus dál na pravé straně Polské ulice je další pozůstatek trolejového převěsu. 7.6.2010


Vyústění smyčky Grégrova (Slavíkova)  do Polské ulice. Jednostopá smyčková trať mířila z ulice z ulice U Kanálky (na snímku) doleva (z pohledu fotografa). Stopy po trolejových závěsech na rohovém domě vlevo jsou již minulostí, na jaře 2008 proběhla rekonstrukce fasády domu. 6.7.2010


Stopy po trolejových závěsech na křižovatce ulic Polská a U Kanálky, v místě zaústění jednostopé smyčky Grégrova (později Slavíkova), jak vypadaly do roku 2008. Vidíme, že pro smyčkovou trať byly použity již novější růžice - podlouhlé dvoušroubové, protože byla zřízena až v roce 1961. 11.3.2006 NX


Na opačné straně proti vyústění ulice U Kanálky můžeme vidět tato světlá místa na fasádě, s největší pravděpodobností místa po trolejových závěsech. Dokonce se dá vyvodit, že závěs vlevo byl nejspíš novějšího provedení a nesl šikmý převěs s obloukovými svorkami smyčkové stopy - má protáhlý obdélníkový tvar. 6.7.2010
V tomto místě v Polské ulici byla zastávka Grégrova (Slavíkova), výstupní stanice linky t-63 a později linky a-142. Pro linku t-57 a později a-140 byla nácestná. 6.7.2010


Zde je ještě trochu vidět vyznačení zastávky na vozovce, zřejmě již z autobusové éry. Obě linky, 140 a 142, byly silně vytíženy dlouho po zrušení trolejbusů a jejich význam poklesl až s vybudováním metra do oblasti Vysočan a s výstavbou tramvajového spojení Ohrada - Palmovka. V pozadí vidíme opuštěný výložník semaforu křižovatky Polská -Slavíkova, ještě z doby, kdy Polská ulice byla obousměrná. 18.11.2006
Ojedinělá a málo zřetelná stopa po trolejovém závěsu v této části Polské ulice. 8.7.2012


Trolejové oko na domě v Ondříčkově ulici za křižovatkou s ulicí Slavíkovou. 8.7.2012


A stopy po trolejové růžici na druhé straně ulice o několik desítek metrů dál. 8.7.2012


Funkcionalistické domy v Ondříčkově ulici naproti žižkovskému vysílači. Je na nich celkem 5 trolejových závěsů.  11.3.2006, 18.11.2006


Některá ze závěsných ok v Ondříčkově ulici. Jedno z nich je dokonce ještě se třmínkem k upevnění drátu. 6.7.2010


Ondříčkova ulice v prostoru bývalé Bezovky se od ukončení provozu trolejbusů změnila k nepoznání. Staré žižkovské domy nahradily paneláky. 18.11.2006


Lupáčova ulice. Je vidět její značná šířka, kolem 8 metrů, dnes po zklidnění využívaná pro parkování. A opět jsou tu ještě pozůstatky uchycení trolejí. 8.7.2012


Díry po růžicích v detailu. 8.7.2012


Oblouk z Lupáčovy do Rokycanovy ulice. Na starších snímcích je patrný velký poloměr odbočení (obrubníku vpravo), který naznačuje, že tudy kdysi vedla hlavní ulice s trolejbusovým provozem. 11.3.2006, 18.11.2006


V roce 2010 byla v souvislosti s výstavbou přilehlých garáží a obytných budov plocha křižovatky zmenšena ve prospěch chodníků a zeleně, takže frekventovanou komunikaci již nic nepřipomíná. Na protějším domě jsou opět stopy po trolejových závěsech.  8.7.2012
Detailní pohled na maltou zamáznuté a později přestříkané díry po růžicích. I tady se v obloucích převěsy zdvojovaly. 8.7.2012

 
Horní část Rokycanovy ulice. 8.7.2012


Rokycanova ulice za křižovatkou s Prokopovou. Také zde ustoupily tradiční žižkovské činžáky panelákům. Trolejbusy by se sem ovšem klidně mohly vrátit - třeba v podobě "elektrifikované" linky 136. V roce 2016 křižovatka prochází rekonstrukcí a změní tvar.  18.11.2006


Odbočení z Rokycanovy do Roháčovy ulice. 6.7.2012


Roháčova ulice v místě nové zástavby a zbouraných starých domů. Prostranství nebylo dodnes zastavěno a zarůstá náletovou zelení. Někdejší důležitost této komunikace je pryč. 8.7.2012


Na rohu Roháčovy a Ostromečské ulice se navzdory rekonstrukci fasády dochovaly tyto nenápadné šrouby po růžici. 8.7.2012


Základ sloupu v asfaltu chodníku Roháčovy ulice. 11.3.2006


Zbytky základů přístřešku zastávky na žižkovském náměstí Barikád. Po mnoha letech byl chodník opraven.  8.7.2012, 11.3.2006 NX


A tohle mohl klidně být základ dalšího trolejbusového sloupu. Místo už ovšem bylo předlážděno. Náměstí Barikád. 17.11.2008 NX


Roháčova ulice ve směru od Ohrady k náměstí Barikád. Dlažba je patrně z roku 1951, kdy byla ulice před zahájením "ostrého" provozu trolejbusů rekonstruována. 17.11.2008


Také této části Roháčovy ulice se tu a tam dochovaly na fasádách stopy po závěsných růžicích trolejí. 8.7.2012
Tyhle otisky růžic jsou ve směru na Ohradu po levé straně ulice. 8.7.2012


A něco na pravé straně. 8.7.2012


Ulice Zelenky-Hajského od Ohrady. Roháčova ulice a "hlavní trať" odbočuje vpravo. Přímo vedla jen manipulační stopa, která po pár metrech končila. 8.7.2012


V ulici Zelenky-Hajského i dnes najdeme na budově Červeného kříže jednu z mála stop po trolejové růžici. Vše ostatní už tady odvál čas. 5.5.2019


V ulici Zelenky-Hajského bylo někdy do roku 2011 nebo 2012 patrné, kde byla ukotvena kusá manipulační stopa trolejbusového obratiště. Dům už má dnes novou fasádu. 17.11.2008 NX


Výjezd z ulice Zelenky-Hajského na Hartigovu (dříve Koněvovu) ulici. V tomto místě trolejbusy dvoustopě křížily tramvajovou trať, aby se dostaly za ni na zvláštní komunikaci (na snímku je to parkoviště vpravo). Při předlažbě Roháčovy ulice v roce 1951 byla v souběžné Koněvově ulici zřízena paralelní manipulační trolejbusová trať s jediným záporným vodičem mezi tramvajovými trolejemi, kdy trolejbus využíval jedním sběračem tramvajové vedení. Proto i v Hartigově ulici dodnes najdeme otisky po trolejových růžicích na fasádách domů. Podle některých snímků zůstal trolejbusový vodič na určitou dobu i po zprovoznění sousední Roháčovy ulice zavěšen v ose trati a byl případně využíván k upevnění jiných vedení. 8.7.2012


V protilehlém rohu křižovatky ulic Zelenky-Hajského a Hartigova (dříve Koněvova) je dochován tento základ železného trolejbusového sloupu, který nejspíš nesl konstrukci křížení trolejí. Je trochu dále od hranice křižovatky, většinou tak trochu zakryt parkujícími vozy, a tak snadno unikal pozornosti.  24.3.2018
Dnešní parkoviště na Ohradě je pozůstatkem bývalého přestupního uzlu mezi tramvajemi a trolejbusy. Trolejbusy zde byly vedeny po vlastním betonovém tělese, mimo tramvajovou křižovatku. 8.7.2012, 11.3.2006
Z původní trolejbusové silnice se dochovala jenom část. Zbytek zanikl při několika přestavbách území, naposled při budování tramvajové tratě na palmovku v roce 1988, kdy dostala křižovatka dnešní podobu. 6.7.2012


Za křižovatkou v místě dnešního parčíku (snímek vpravo) byla trolejbusová smyčka. 17.11.2008,  8.7.2012
Zbytek sloupu v prostoru bývalých trolejbusových zastávek na Ohradě. 11.3.2006


Sloupy, které se dnes nacházejí v prostoru dnešní autobusové zastávky Ohrada směrem do centra, byly pravděpodobně využity jak pro tramvaje (prostor vlevo), tak pro trolejbusy (parkoviště vpravo). 17.11.2008


Pohled z prostoru bývalé smyčky Ohrada směrem do Hartigovy (Koněvovy) ulice. Snímek je pořízený z místa, kudy vedla samostatná trolejbusová komunikace paralelně s Koněvovou ulicí. "Trolejbusové" parkoviště je na snímku vpravo. 4.2.2007


V místě někdejší frekventované trolejbusové smyčky je dnes park. A blok domů v pozadí se také změnil - dostal sedlovou střechu s půdní vestavbou. Podle tohoto bloku domů pokračovala další trať do Vysočan. 4.2.2007
 

Poslední aktualizace 02. 10. 2023.

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie