Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Vinohrady, Vršovice a Strašnice


Zrušená trať Náměstí Míru - Orionka

Jako součást tratě Žitná - Zdravotní ústav byla dána do provozu v roce 1949. Zrušena v roce 1972. Trať vedena z náměstí Míru, ulicemi Slezská a Boleslavská ke smyčce u vozovny Orionka, kde přechází na další úsek.

Linky 54, 60, 62, 51, v části trasy i 56, 57.

Náměstí Míru. Velmi dobře zachovaná trolejová růžice na fasádě kostela svaté Ludmily. Nachází se nad středním opěrným pilířem toho nízkého příčného křídla, vybíhajícího z hlavní chrámové lodi kolmo na její hlavní osu. (Dlouho unikala mojí pozornosti, protože je poměrně daleko od silnice, v místě, kde jsem ji nečekal.) 29.12.2014
Náměstí Míru. Zde odbočovala jednostopá smyčka Náměstí Míru pro linku 57 ze Slezské ulice do Šubrtovy. Dnes je křižovatka po částečné přestavbě, kdy byly redukovány vozovky ve prospěch chodníků a přechodů. Vlevo divadlo na Vinohradech. 18.11.2006


V místě odbočení smyčkové troleje byly před rekonstrukcí fasády dlouho patrné stopy po trolejových závěsech. 18.11.2006, 17.11.2008, 17.11.2008 NX


Tytéž otisky v roce 2012. Nějakou dobu byly překryty plachtovou reklamou - dům je v době pořízení snímku již pravděpodobně prázdný a připraven k rekonstrukci. Ta proběhla v roce 2020. 8.7.2012 NX


Díra po růžici v Šubrtově ulici. Ještě v roce 2005, než byly domy zrekonstruovány, tady byla patrná místa po 3 převěsech. Na druhé straně na budově divadla se ovšem nedochovalo nic. 8.7.2012


Prostor někdejší nástupní zastávky linky 57 (a posléze a-140) v Šubrtově ulici vedle Vinohradského divadla. Lampa v popředí u chodníku vymezuje místo, kde byl zastávkový sloupek. Na starším snímku jsou ještě vlevo nahoře vidět dnes již neexistující stopy po růžicích převěsů trolejového oblouku do Římské.   4.3.2006, 6.7.2010 NX

Zbytky po růžici v Římské ulici. 8.7.2012


Stopa po růžici na nároží Římské ulice. Vyústění smyčky zpět do Slezské. 6.7.2010


Nenápadná a dlouho přehlížená místa po růžicích na pravé straně Slezské ulice ve směru z centra, na rohovém domě s Blanickou ulicí. Jsou patrné jen při vhodném osvětlení.  8.7.2012


Slezská ulice za náměstím Míru. Zde, na prostranství vymezeném budovami Zemědělské akademie (červený dům) a dnešního Krajského soudu (to je ta tmavá budova vpravo) byla od roku 1957 v provozu další manipulační smyčka. Původně to byla náhrada pravidelné smyčky Náměstí Míru pro linku 57 při výluce (předlažbě) Římské ulice, zůstala ovšem až do října 1972.  6.5.2007
Na budově Krajského soudu jsou zřetelně vidět charakteristické "díry" po trolejových růžicích. Nižší růžice byly od manipulační smyčkové stopy (byla blíže k budově), vyšší jsou od hlavní tratě ve Slezské ulici. 19.7.2010, 6.7.2010, 6.7.2010, 6.7.2010
. Některé růžice byly umístěny ve středu kruhových prvků fasády. 6.5.2007, 6.7.2010.

 
Pod vrstvou omítky téměř skrytý zbytek trolejové růžice na nároží ulic Slezská a Sázavská. 6.5.2007


Pohled od soudní budovy Slezskou ulicí směrem k Čechovým sadům. 6.5.2007


Stopa po růžici na nároží u Vinohradské tržnice. 6.7.2010


Pohled Slezskou ulicí zpět k náměstí Míru. Vpravo Vinohradská tržnice. 6.7.2010


Některé díry po růžicích přežívají i opravu fasády. Dům ve Slezské o kus dál za tržnicí. 6.7.2010


Křižovatka slezská - Šumavská - Třebízského, s trolejovými růžicemi odbočení, nebo aspoň stopami po nich. Tady odbočovala trať na Žižkov a do Vysočan. Vozovka křižovatky už je zrekonstruována, již dříve jednosměrné komunikace byly zúženy a zklidněny. 6.7.2010
Slezská ulice u Čechových sadů. Podobně to zde vypadalo i v roce 1972, jen s tím rozdílem, že ulice byla obousměrná, dlážděná, bez parkovišť, a mezi lampami nesoucími příčné převěsy trolejí byly ještě vložené samostatné sloupy s dalšími převěsy. 4.3.2006


V roce 2008 již Slezská ulice částečně mění svou podobu a díky zřizování přechodů, nových parkovacích míst a redukci na jeden jízdní pruh definitivně ztrácí charakter hlavní ulice. 17.11.2008


Zbytek zastávky Šumavská ve Slezské ulici. Betonová deska byla základem přístřešku. 18.11.2006


Charakteristické stopy po trolejových růžicích na omítkách domů ve Slezské ulici. Ještě v roce 2005 bylo možno je najít, a to zejména v úseku od Čechových sadů dále do Vršovic, v úrovni 1. pater téměř na každém domě. Díky omšelosti většiny fasád to nebyl větší problém.  4.3.2006 NX, 19.7.2010 NX, 4.3.2006


Jak je vidět na tom, co ještě zbývalo, růžice byly použity stojaté i ležaté. Vzdálenost převěsů zde byla obvyklých 20-25 m.  17.11.2008 NX
Dnes, kdy se vlastníkům daří nacházet finanční prostředky na rekonstrukce fasád, tyto stopy minulosti postupně mizí...   17.11.2008 NX


Slezská ulice ve směru z centra. 19.7.2010


Otisky po růžicích na budovách poblíž křižovatky s Nitranskou ulicí.


V úseku mezi ulicemi Nitranská a Řipská, po levé straně ve směru z centra, najdeme dochované základy trolejbusových sloupů, patrně napájecích. Jeden je proti domu s číslem 84... 1.12.2012


A druhý o několik desítek metrů dál. 1.12.2012


Pohled opačným směrem do centra. V létě ovšem bývají díry po sloupech zarostlé bujnou vegetací. 26.7.2014


Slezská ulice ve směru z centra o kus dál. Dláždění vozovky je patrně z předlažby z roku 1956 a nese ještě stopy obousměrného provozu. 17.11.2008


Slezská ulice, tentokrát ve směru do centra. V dlažbě v ose komunikace jsou patrné stopy po čáře kdysi oddělující oba jízdní směry. 18.11.2006


Korunní třída. Souběžná ulice o jeden blok vedle. I tady jezdily trolejbusy v pravidelném provozu s cestujícími. Ovšem jen po dobu jednoho roku - v letech 1955-1956 po dobu rekonstrukce Slezské ulice. Byla zde provizorní, ovšem plně dvoustopá trať po obou stranách tramvajové tratě. Když výluka Slezské ulice končila, Korunní třída již nesla název Wilhelma Piecka. 4.2.2007
Trolejová růžice s konzolou a stopami po uchycení kabelu na domě Slezská 112. Zde byla předsunutá výhybka před křižovatkou s Kolínskou ulicí. Bylo na konzole nějaké návěstidlo signalizující polohu výhybky, tak, jak to dnes známe u moderních rychloprůjezdných výhybek? Podobná místa jsou (nebo byla) v Praze ještě tři - jedno ve Zborovské, další v ulici Svornosti. A také v Libni na konečné U Kříže...  4.3.2006 NX

Snímky téhož místa v roce 2010. 27.6.2010 NX


Snímek výhybkové konzoly a růžice z roku 2012. Asi poslední snímek před rekonstrukcí domu. 1.12.2012 NX


I po rekonstrukci fasády jsou stopy po trolejbusech trochu patrné. Zejména vynikne na třetím snímku po ošetření fasády někdejší upevnění ovládací skříňky trolejové výhybky - dva zaplněné otvory nad sebou. 29.5.2016


O pár domů vedle najdeme další stopy po růžicích. Tady i na druhé straně ulice. 6.7.2010


Na rohovém domě na opačné straně ulice najdeme i přes opravenou fasádu zřetelné stopy po růžicích. 27.6.2010


Šest dobře zachovaných trolejových růžic na rohovém domě někdejší trolejbusové křižovatky Slezská - Kolínská. Zde se dvoustopým trojúhelníkem napojovala trať Bořivojovou ulicí na Žižkovo náměstí.  17.11.2008


Čtyři z těchto růžic jsou umístěny v Kolínské ulici...  17.11.2008


Zbylé dvě jsou na druhé stěně v ulici Slezské.  17.11.2008


Detail růžic na nároží Slezská - Kolínská. 29.5.2016


Oblouk chodníkového obrubníku  má při výjezdu z Kolínské do Slezské o poznání větší poloměr než v jiných rozích této křižovatky. Souviselo to s pravidelným provozem linky 57 s cestujícími. Byla tudy vedena pouze ve dvou krátkých obdobích existence tratě Slezská - Žižkovo náměstí (v letech 1953-1954 a pak v roce 1959), jinak sloužila jako manipulační. Druhý oblouk směrem do Vršovic byl využíván jen manipulačně pro jízdy z vozovny a do vozovny.  Dnes má křižovatka asfaltový povrch. 4.3.2006
Za rohem, v Kolínské ulici, jsme ještě někdy v roce 2014 mohli najít tohle nenápadné trolejové oko. Lana od něj směřovala vpravo, šikmo do středu křižovatky a zajišťovala ukotvení trolejového trojúhelníku. Na druhé straně ulice se ovšem nedochovalo nic. 6.7.2010 NX


Ve Slezské ulici dále směrem k Orionce také ještě něco málo zůstalo... 27.6.2010


Křižovatka Slezská - Boleslavská. Pohled zpět do Slezské. Zde se trať stáčela v pravém úhlu k Orionce. Oblouk obrubníku ze Slezské má z toho důvodu opět zvětšený poloměr. Úpravy komunikací byly logické - Tatry T 400 měly velmi ztuha jdoucí řízení a ostré oblouky jim dělaly poněkud problémy. 18.11.2006
Velký rohový dům na křižovatce ulic Boleslavská a Slezská nesl dlouho poslední stopy po trolejových závěsech v tomto úseku. Vše ostatní překryly už dříve opravy fasád. 12.7.2009 NX


Příčné dráty trolejí byly na vnější straně oblouku zdvojené, proto byly vždy dvě růžice nad sebou. Tento způsob zavěšení trolejových oblouků byl v Praze poměrně častý v pozdním období trolejbusů, kdy se užívaly dlouhé pevné obloukové svorky. V roce 2020 nebo 2021 dům taktéž dostal novou fasádu. 12.7.2009 NX


Boleslavská ulice. Trolejbusová trať z centra přicházela zprava. Zde byly trolejbusové zastávky Orionka podobně jako dnes u linky a-136, v době provozu trolejbusů zastávkový záliv vpravo ještě neexistoval.  18.11.2006


V tomto místě byla zastávka trolejbusů ve směru do centra - nácestná pro linky jedoucí od Strašnic a Vršovic a nástupní pro vozy jedoucí z vozovny a později pro linku 51 končící na Orionce. Na domech byly ještě kolem roku 2000 stopy po růžicích, ale město se mění. 24.3.2012
Boleslavská ulice ve směru do centra. Pohled od Orionky. Zcela vlevo v místě nápisu "Plyn servis" byl ještě v 90. letech opuštěný trolejbusový sloup. 18.11.2006
Pohled směrem k bývalé smyčce a trolejbusovému pomníku na Orionce. Viz trať do vozovny Orionka a do Strašnic. 24.3.2012


 

Poslední aktualizace 17. 04. 2023

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie