Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Vinohrady, Vršovice a Strašnice


Zrušená trať Orionka - Strašnice, Průběžná

Úsek Orionka - Zdravotní ústav byl jako součást tratě Žitná - Zdravotní ústav dán do provozu v roce 1949, v roce 1950 trať prodloužena až do Průběžné. Trať zrušena v roce 1972 (usek Průběžná - Zdravotní ústav v roce 1968). Trať vedena od smyčky na Orionce ulicemi Benešovská, Ruská a Pod Rapidem.

Linky 54, 60, 62, 51.

Vozovna Orionka, bývalá vozovna Křižíkových tramvají a poté středisko vrchního vedení, byla využívána trolejbusy v letech 1949-1955. Pak se trolejbusy přestěhovaly do nové vozovny na vršovický Bohdalec. V roce 2010 byla přilehlá smyčka zrekonstruována do podoby trolejbusového pomníku. Připomíná ukončení provozu poslední trolejbusové linky v Praze v roce 1972.


Celkový pohled na vozovnu od smyčky, ze které se také do vozovny vjíždělo. Dlouho sloužila vozovna jako středisko a dílny trakčního vedení (od 70. let samozřejmě pouze tramvajového). 4.3.2006, 18.11.2006, 18.11.2006
Tramvajový vjezd do vozovny už byl v roce 2008 také minulostí. 24.5.2008


Před několika lety byla vozovna Dopravním podnikem definitivně opuštěna, dílny trakčního vedení se přesunuly do Hostivaře. Čeká se na její další využití. Nebo zbourání... Pohled na nádvoří. Sloupy kdysi patrně nesly i trolejbusovou trolej. 13.8.2013


Smyčka Orionka ve stavu před rekonstrukcí. Zde byla ukončena poslední trolejbusová linka v Praze - 51. Dlažba vozovky je ještě původní. Na smyčku byly napojeny manipulační stopy do vozovny. 4.2.2007, 18.11.2006, 18.11.2006
V roce 2010 se na Orionce rozběhla výstavba druhého trolejbusového pomníku v Praze. Dva záběry ze stavby pořízené mobilem - pravý je zajímavý tím, že jde asi o poslední snímek starých trolejbusových sloupů v prostoru Orionky před odstraněním. 19.5.2010


Stav rozestavěného pomníku v červnu 2010. Jsou již namontovány i trolejové převěsy a svorky, ovšem zatím bez trolejových vodičů. 27.6.2010


Detaily použitých trolejových armatur. I tady, stejně jako u Matěje, byly použity trolejové svorky ze 60. a 70. let, které se zde, na této smyčce, nevyskytovaly. 27.6.2010, 26.7.2014


Izolátory vejčitého tvaru ovšem už jsou "dobově správné". 27.6.2010


Pohled na nové nástupiště ve smyčce. V budoucnu sem půjde umístit např. historický trolejbus pro výstavní nebo předváděcí účely. 27.6.2010


Sloupy pomníku mají i své speciální číslování - "p" zamená památník, sloupy 001 a 002 jsou v Šárecké ulici na první trati ke Svatému Matěji. Vinohradské Orionce patří sloupy 003 až 007. 27.6.2010


Hotový trolejbusový pomník. Záběry s historickým trolejbusem Škoda 8 Tr pořízené před uvedením pomníku "do provozu". 8.10.2010


Pomník byl vybudován v rámci parkových úprav v souvislosti se stavbou obytného komplexu v pozadí. Celé náměstí na Orionce výrazně změnilo svoji podobu. Trolejbusové sloupy pocházejí ze zrušené tratě na Malvazinkách (viz trať Smíchov - Jinonice), odkud byly odstraněny až v roce 2009 a následně zrenovovány. 8.10.2010
Součástí pomníku je krátký, asi 20 m úsek troleje - dvě trolejová pole. Vidíme, že k ukotvení k okolním sloupům bylo podle možností použito dobových armatur. 8.10.2010


Pěkně provedený napájecí sloup s historickými odpojovači. 8.10.2010


Detail skříněk odpojovače. I vnitřek je původní, včetně cedulek s číselným označením. 8.10.2010


Celkový pohled na trolejové vedení ve smyčce - i s trolejbusem. 8.10. 2010


První zastávkový sloupek se ovšem příliš nepovedl - byl z hranatého železa, což neodpovídalo dobové realitě. Takže byl po skončení akce sejmut a následně byl vyroben označník nový.  8.10. 2010 NX, 24.3.2012, 24.3.2012


V místě jízdního řádu byla zprvu bronzová pamětní deska. Protože ji za nějaký čas někdo ukradl, byla nahrazena plastovou. I ta zmizela (nepomohl ani nápis "tato deska není z kovu" v dolním rohu desky), takže dnes je tam jen červená plechová deska na jízdní řády bez textu. 8.10. 2010 NX, 26.7.2014 NX
Přibyla i tabulka s QR kódem a logem Wikipedie a Městské části Praha 10. Pravý snímek ukazuje dnešní stav označníku s červenou deskou na jízdní řád. 26.7.2014, 29.5.2016


Po čtyřech letech od vybudování pomník "chytá patinu" a vozovka zarůstá trávou, čímž je ještě umocněna nostalgická atmosféra místa... 26.7.2014


Dnes již neexistující původní trolejové sloupy u Orionky na křižovatce Říčanská - Benešovská. V pozadí vpravo se nachází trolejbusová smyčka Orionka s vozovnou. 4.2.2007 NX


Pohled z prostoru smyčky. Sloup s lampou byl v oblouku trolejí ukotven ještě do zdi blízké budovy, kotevní lano patrné na pravém snímku existovalo až někdy do května 2008, kdy byla budova někdejší Orionky a Ústavu sér a očkovacích látek zbourána. 4.3.2006 NX


Pohled na sloupy po zbourání továrních budov. V době pořízení snímku zde vzniká obytný a administrativní komplex. V červnu roku 2010 byly oba sloupy odstraněny. 15.6.2008 NX


Ještě jeden snímek obou sloupů - s rozestavěnými novými budovami. 12.7.2009 NX


Detail napínáku kotevního lana a závěsného prstence na dochovaném sloupu (lampě). Visící lano bylo nové a souviselo s probíhající stavbou na místě bývalé továrny Orionka. 12.7.2009 NX


Benešovská ulice pod vozovnou Orionka. Jsou patrné trolejové sloupy využívané patrně jak pro trať v Benešovské ulici, tak pro síť v areálu vozovny.  4.3.2006, 15.6.2008


Trolejové sloupy na Orionce. Jeden z dochovaných závěsných třmenů je stále otočen do Benešovské ulice, ostatní jsou užívány pro jiná vedení. 12.7.2009
Na zdi nad bočním vchodem do vozovny v Benešovské ulici najdeme mezi větvemi stromů zřetelný otisk po trolejové růžici - pokud ovšem víte, kde ho máte hledat. 29.5.2016


Zadní stěna vozovny na Orionce. 4.3.2006


Ve štítu vozovní haly pod ozdobnou římsou jsou patrné kotvy trolejbusových trolejových stop - vodorovné pásky oceli se šrouby na koncích. Vzdálenost šroubů 60 cm odpovídá přesně rozteči trolejbusových drátů. Je patrné, že jen v této hale byly tři trolejové stopy. Hala byla neprůjezdná, při zatahování se couvalo. 4.3.2006, 29.5.2016, 4.3.2006
Benešovská ulice pod vozovnou Orionka. V době provozu trolejbusů byla dlážděná. Pohled směrem k Bělocerkevské.  4.2.2007


Benešovská ulice o něco níže. Pohled od zastávky Vlašimská k Bělocerkevské. Mezi stromy zde byly železné trolejové sloupy, po nich se ovšem nedochovaly žádné stopy. 19.7.2009


Křižovatka Benešovská - Ruská. Prostor někdejší smyčky Zdravotní ústav. Smyčka byla v provozu pouze v letech 1949-1950 a s prodloužením tratě do Strašnic zanikla. 16.2.2008, 27.6.2010
V Benešovské ulici v prostoru bývalé smyčky se dodnes nachází betonová plošina někdejší zastávky Zdravotní ústav (směr do centra). Na první pohled není příliš patrné, že jde o trolejbusovou zastávku. Byla opatřena zábradlím, a dost možná i přístřeškem. 16.2.2008
Detail zastávky Zdravotní ústav. Jsou patrné schody a základy železného zábradlí. 16.2.2008


Trolejový sloup poblíž křižovatky Ruská - Bělocerkevská, již bez směrových šipek. Viz také trať na Bohdalec, která zde začínala. 27.6.2010


Tato vila na křižovatce Ruská - Bělocerkevská nese na rohu fasády dnes již málo znatelné stopy po trolejových růžicích. Zde se dříve nacházel dvoustopý trolejový trojúhelník. Stopy mezi konečnou Průběžná a Bělocerkevskou většinu své existence nebyly vybaveny rozjezdovými výhybkami a překládaly se zde sběrače. A v závěru provozu trolejbusů byla manipulační stopa ve směru od Průběžné do Bělocerkevské dokonce snesena a trojúhelník tak zjednodušen. 29.5.2016
Na tomto sloupu najdeme dochované dvojí charakteristické upevnění převěsů troleje - prstencem a třmenem. Třmen mohl být ovšem využit pro nějaké jiné vedení, případně instalován i dodatečně po zrušení trolejbusů. 29.5.2009
Ruská ulice za křižovatkou s Bělocerkevskou směrem do Strašnic. Prakticky všechny silné lampy jsou původními sloupy trolejí z 50. let. 19.7.2009
I tady, v Ruské ulici, mají lampy charakteristické zúžení a závěsné prstence pro trolej. 29.5.2016, 19.7.2009


Mnohé lampy v Ruské mají dodnes charakteristické vroubkované pojistkové skříňky. Jsou umístěny střídavě, mezi nimi tedy byly buď vložené sloupy (na fotografiích jsou doložené i železobetonové sloupy), nebo bylo užito šikmých převěsů. , 19.7.2009


Zimní snímek Ruské ulice pod Vinohradskou nemocnicí. 4.3.2006


I když zde byly většinou sloupy, můžeme také tu a tam v Ruské ulici najít závěsná oka trolejí na budovách. Tohle je na domě poblíž křižovatky s Litevskou ulicí.  29.8.2006, 19.7.2009


Další oko je jen o pár metrů dál, nad hospodou. 19.7.2009


Závěsných ok je tady v Ruské ulici ovšem více. 8.10.2006


Ruská ulice dále za ohybem pod Vinohradskou nemocnicí. Závěrečná fáze tratě. 29.5.2016

 


Na tomto sloupu poblíž křižovatky s Murmanskou ulicí je zachován trolejový úchyt. Po zrušení trolejbusů byl patrně využit pro nějaké jiné vedení. 19.7.2009


Pohled do Ruské ulice od Průběžné směrem do centra. 19.7.2009


Smyčka Strašnice, Průběžná, v ulici Pod Rapidem. Konec tratě. Zde, v tomto zálivu, byla výstupní stanice.  4.3.2006


Dochované trolejové závěsy nebo stopy po nich na domech v prostoru výstupní zastávky. 19.7.2009


V místě, kde je dnes ukončen záhon na středním dělicím pásu, byla spojovací vozovka (oblouk) smyčky mezi oběma směry. Jeho polohu ještě před několika lety vymezovaly dva zapomenuté trolejové sloupy na jeho vnější straně. Ještě v roce 1980 byla Průběžná konečnou stanicí autobusových linek nahrazujících trolejbusy - 137, 176 a dalších. Pak bylo postaveno přes Vinohrady metro A, jehož stanice Strašnická je jen pár desítek metrů odtud.  4.3.2006
Čtverec v asfaltu chodníku vymezuje místo, kde dříve stál jeden z trolejbusových sloupů. Sloupy byly odstraněny někdy kolem roku 2005 při rekonstrukci tramvajové troleje ve Vršovické ulici. 19.7.2009


Prostor nástupní stanice Průběžná. Na zastávkových zálivech se dnes parkuje, na domech najdeme dodnes stopy po závěsech trolejí.  4.3.2006, 19.7.2009


Dochované trolejové závěsy na domech na straně nástupní zastávky Průběžná. 19.7.2009


Celkový pohled na ulici Pod Rapidem s někdejší trolejbusovou smyčkou Průběžná. 19.7.2009


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie