Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Vinohrady, Vršovice a Strašnice


Trolejbusová vozovna Michle - též Vršovice, Bohdalec

Tato provozovna, dnes garáž Vršovice, označovaná také (a v dřívějších dobách častěji) jako Michle nebo Bohdalec, byla uvedena do provozu v roce 1955 a byla jedinou pražskou vozovnou vybudovanou speciálně pro trolejbusy. Od roku 1964 sloužila i autobusům. Trolejbusy zde definitivně skončily 30.6.1968 a autobusy jsou tu dodnes. V nedávné době byl vnitřek vozovny rekonstruován, čímž mj. většinou zmizely původní "trolejové" úpravy vjezdových vrat do haly.


Vjezdová brána má dodnes dochovány úpravy pro trolejbusový provoz. 8.10.2006
Detail výřezu pro trolej ve vjezdových vratech. Brána je ještě ve stavu před rekonstrukcí. 8.10.2006
Trolejové růžice na středním pilíři brány. 8.10.2006
Elegantně řešené haly vozovny Vršovice působí moderně i v 21. století. Pohled na zadní část haly. 8.10.2006
6.6.2015 proběhl ve vozovně Den otevřených dveří, jako připomínka 60 let existence vozovny. Při této příležitosti byla mj. vjezdová brána zrenovována a upravena pro dočasné umístění trolejbusu Tatra T 400 coby muzejního exponátu. 6.6.2015
Ve výřezu dochovaných vrat byla umístěna krátká, asi 1,5 m dlouhá trolejová stopa, k čemuž byly použity dobové převěsy s růžicemi a izolátory. Ty dva příčné převěsy tam ovšem kdysi, v době pravidelného provozu trolejbusů, nebyly, zde jsou jen z technických důvodů. 6.6.2015
Možná tak v Praze vznikl třetí trolejbusový pomník. Detailní pohled na použité izolátory a růžice. 6.6.2015
Trolejbus je ovšem z "provozních" a výstavních důvodů umístěn obráceně, než by odpovídalo dobové provozní situaci - tato půlka vrat byla výjezdová. V současné době není využívána, takže se pro připomenutí dopravní historie přímo nabízí. 6.6.2015
Jedna původní (bíle zatřená) a dvě nové trolejové růžice na středním pilíři brány. 6.6.2015
Další dvě původní trolejové růžice jsou na opačné straně pilíře. Z druhého, pravidelně využívaného průjezdu brány byla původní skládací vrata odstraněna. Dnes je nahrazuje závora. 6.6.2015
Pohled od brány směrem k remízním halám. Součástí Dne otevřených dveří byl i bateriový elektrobus SOR (v pozadí vlevo). Jak asi do budoucna dopadne souboj trolejbus x elektrobus? 6.6.2015
Trolejbusová měnírna Vršovice je dodnes funkční součástí areálu vozovny. Budova časem prošla určitými změnami, i když architektonický ráz zůstává stejný. Stále je využívána pro energetiku, nyní ovšem místo trolejbusů napájí tramvajovou trať na Spořilov.  6.6.2015
Pohled na zadní stěnu měnírny s rampou. Tady dříve byla vrata vedoucí k transformátorům. 6.6.2015
Pohled od měnírny na haly I (střed) a II (vpravo). Vlevo vidíme střechu třetí haly, která je menší a kratší. 6.6.2015
První vjezdová vrata zprava v hale II byla v průběhu existence vozovny zrušena a nahrazena dvojími menšími vraty. Paradoxně díky tomu se nám zachovaly další památky na původní využití vozovny. Všechna ostatní vrata byla totiž nedávno zrekonstruována a nahrazena "roletovými" vraty stahovanými shora. 6.6.2015
V místě původních zazděných vrat je patrné, kde byla trolejová stopa. Nad cedulkou "Údržba" najdeme těsně pod ochozem střechy tuto zazděnou dřevěnou izolační desku. 6.6.2015
Zajímavá konstrukce střechy. Klenbová konstrukce je ještě zpevněna vodorovnými betonovými nosníky. Střešní světlíky byly původně z luxferů, což se ukázalo jako nepraktické (mj. pronikající voda), takže při rekonstrukci byly nahrazeny plastovými průhledy. 6.6.2015
Pohled na první zrušená vrata zevnitř haly II. Obloukový železný rám a přilehlé nosníky představují vodící zařízení původních skládacích vrat, která se kvůli trolejím otevírala do stran. 6.6.2015
Dochoval se i dřevem izolovaný výřez pro trolejovou stopu. Je to poslední pozůstatek původní konstrukce vrat ve vozovně. Zazděnou izolační desku z předchozích snímků vidíme tentokrát zevnitř. 6.6.2015
Zbytky trolejových závěsů, i s charakteristickými vejčitými izolátory. 6.6.2015
Pokud přejdeme průchodem do haly I a podíváme se vlevo, uvidíme na jednom z betonových nosníků další trolejový izolátor - dřevěnou izolační desku. 6.6.2015
Dodnes výborně zachovaná a funkční původní betonová podlaha. 6.6.2015


Tu a tam najdeme v hale různá závěsná oka, která mohla sloužit k upevnění trolejí i jiných zařízení. 6.6.2015


Další památku na trolejbusovou éru najdeme ve třetí hale, kde jsou umístěny montážní kanály. Vzadu za nimi vidíme "kráník", dílenský jeřáb, umístěný na dlouhém nosníku, který funguje jako kolejnice.
Za pozornost stojí upevnění přívodního kabelu na kolečkových jezdcích, které pojíždějí stejnou kolejnici (nosník) jako jeřábová kočka. 6.6.2015
Detail jeřábové kočky s motorem a hákem a upevnění kabelu na druhém konci dráhy. Zařízení je stejně staré jako vozovna a funkční. 6.6.2015
A nakonec pohled od haly směrem k výpravní budově a vjezdové bráně. Vpravo vidíme objekt měnírny a v pozadí budovu gumárny. Čerpací stanice zde v době provozu trolejbusů samozřejmě nebyla. 6.6.2015


 

 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie