Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Archív návrhů opuštěných, zavržených a k ledu uložených

Zde najdete některé návrhy trolejbusových staveb a tratí, které byly časem z různých důvodů (nejčastěji jsou to změněné podmínky ve městě, publikovaná politická rozhodnutí a záměry, ale i osobní změna pohledu na danou věc atd.) opuštěny, zavrženy, případně neurčitě ponechány na pozdější použití. Ale pokud to někoho osloví, tak i zde může čerpat inspiraci.


 

Trolejbusy na Vítězném náměstí, terminál MHD Dejvická.

 

Návrh opuštěn, od roku 2017 dáváme v lokalitě opět přednost tramvajím, a to jak ve směru do ZOO, Bohnic a na Suchdol, tak ve směru na Strahov.

 

Varianta 1


Tohle byla varianta se zachováním tramvajové trati ve Svatovítské ulici (dolní část snímku).

 

 

Varianta 2


A tohle byla varianta 2 s přeložkou tramvajové tratě ze Svatovítské do Dejvické ulice. Ve Svatovítské měly zůstat pouze trolejbusy (dolní část snímku).

 

Trolejbusový terminál je v obou případech umístěn v Šolínově ulici.

 


 

Trolejbusová smyčka Sídliště Spořilov

 

Obratiště bylo navrženo pro dvě trolejbusové linky. Pro zlepšení průjezdu trolejbusů i jiných vozidel je v křižovatce navržen kruhový objezd. Parkoviště pro automobily je přemístěno na střední dělící pás. Pro ukončení jen 1 linky lze obratiště redukovat o 1 stopu, nebo použít v kombinaci s autobusy atd.

 


 

 


 

Vyhrazené trolejbusové pruhy na Jižním Městě

 

Starší návrhy, už neaktuální, v současné době je v lokalitě Türkova - Opatovská navržena tramvajová trať. Zde jsme uvažovali o provozu velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů.

 

Vyhrazené BUS pruhy v Türkově ulici na Jižním Městě. Zastávka Chodovská tvrz. Návrh byl v roce 2007 použit i v prezentaci Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu (SPPTD) na pražském magistrátu.


Řešení Opatovské ulice na Jižním Městě. Zastávka linky 73 Metodějova, pohled z lávky pro pěší. Na křižovatce s Metodějovou ulicí byla navržena světelná signalizace a (nejen tam) v návrhu odstraněn nevhodný kruhový objezd bránící účinné preferenci MHD. Zastávkové pruhy jsou zřizovány přímo v BUS pruzích, nejsou tedy nutné zastávkové zálivy.
 


 

Trať na Barrandovském mostě

 

Tak měla vypadat navržená trolejbusová trať na Barrandovském mostě. Návrh opuštěn v roce 2017, odkdy je dávána přednost plánovanému Dvoreckému mostu pro tramvaje i trolejbusy. Důvodem je zejména  tradične silná individuální doprava a dále pro MHD výhodnější poloha Dvoreckého mostu.

 

Návrh obsahuje preferenční opatření včetně návěstidel a vyhrazených pruhů pro snadnější průjezd vozidel MHD.


 

 


Vizualizace trolejbusů a trolejí na Barrandovském mostě. V návrhu byla použita i speciální návěstidla pro trolejbusy, navržená kolem roku 2008 a odvozená z tehdy navrhovaných návěstidel tramvajových.

 


 

Smyčka Zahradní Město - starší varianty

 

Následující výkresy byly upraveny z dokumentu Výstava Rozvoj kolejové dopravy v Praze 10 z roku 2008.

 

Navržené ukončení trolejbusové tratě v blízkosti plánovaného nádraží Praha Zahradní Město, v prostoru mezi železniční tratí a Jižní spojkou. Je znázorněné i možné zřízení tramvajové smyčky, která však v tomto návrhu původně nebyla. Předpokládal se budoucí přesun automobilové dopravy do druhého podjezdu ve směru spojnice dnešních místních komunikací Ždánická a Dolínecká.

 


 

Řešení smyčky Nádraží Zahradní Město, vzniklé ze staršího návrhu nádraží, jehož součástí byla i tramvajová smyčka. Návrh předpokládal přemístění automobilového provozu do spojnice ulic Dolínecká a Ždánická (komunikace vpravo) a ponechání podjezdu v Průbežné ulici výhradně pro MHD. Do návrhu dokreslený trolejbusový terminál vyšel ovšem menší než v předchozím návrhu.

 


 

V současné době (2017) se v lokalitě Zahradní Město připravuje výstavba smyčky pro tramvaje v poněkud odlišné podobě, místo na trolejbusové obratiště tam ovšem také zůstane.

 


 

Čakovice, Vážská ulice

 

Trolejové vedení ve Vážské ulici před odbočením do ulice Ke Stadionu. Vážská ulice má poněkud vhodnější podmínky pro trolejbusovou dopravu než sousední Oderská, nicméně autobusová linka 140 byla v souvislosti s novou zástavbou a požadavky městské části přesměrována právě do Oderské, takže v návrhu trolejbusových linek je to respektováno.

 

V současnosti ve Vážské ulici uvažujeme pouze o provozu autobusů, nebo nejvýše parciálních trolejbusů bez trolejového vedení na doplňkové lince pro místní obsluhu.


 

 

Poslední aktualizace 27. 04. 2017

 

NAHORU