Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Oficiální záměr nové trolejbusové sítě - Praha


Po úspěšném testování parciálních trolejbusů na zkušební trati v Prosecké ulici od roku 2017 se konečně "ledy hnuly". V rozmezí let 2019 až 2021 schválila rada hl. m. Prahy v několika etapách oficiální podobu trolejbusového záměru, čímž je vytyčen směr, kterým se bude elektrifikace nekolejové dopravy v dalších letech ubírat. Oficiální záměr je výsledkem spolupráce DP hl.m.Prahy, ROPIDu a dalšich organizací města. Hlavním impulsem byla skutečnost, že Praha se připojila ke klimatickému závazku na snížení emisí z dopravy a využití alternativních paliv a zdrojů energie. V této koncepci se počítá ve větší míře právě s elektřinou a se zapojením parciálních trolejbusů. Doplňkem na dalších trasách mají být elektrobusy a hybridní autobusy. Tím se trolejbusy opět stávají dalším plnohodnotným systémem MHD vedle metra, tramvají, autobusů a železnice, a v Praze začíná tedy jejich II. epocha.

 

Předpokládaný rozvoj pražské trolejbusové sítě II. epochy

 

Etapa

Původní autobusové linky Trolejbusové linky

Pilotní projekt

2022 - 2023

140

119

58

59

1. etapa

 

předpoklad

2023 - 2025

131

137

176

191

201

375 (příměstská)

51

52

53

56

61

375 (příměstská)

2. etapa

 

předpoklad

po roce 2025

112

123, 167

124

136, 150

139

149

157

174

184

225

62

63 (sloučená)

54

57 (sloučená)

67

69

68

64

66

55

 

Pilotní projekt a etapa I


 

Etapa II


 

Označení linek MHD v návrhu

Návrh se tedy vrací k typicky pražské trolejbusové řadě 51 - 69, přičemž u obnovených historických linek bude pokud možno zachováno jejich historické číslování.

 

Poslední aktualizace 11. 10. 2022

 

NAHORU