Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Předsudek, že "trolejové vedení hyzdí vzhled města", slyšíme velmi často. V minulosti tomu ovšem bylo trochu jinak. Města se tramvajemi a trolejbusy dokonce chlubila na poštovních pohlednicích. Trolejové vedení bylo naopak bráno jako symbol modernosti a pokroku, podobně jako třeba plynové nebo elektrické osvětlení. I v současnosti vznikají u nás i ve světě nové trolejbusové tratě, a ty již stávající jsou modernizovány, a někdy i zásadně přestavovány. Často to souvisí s územním rozvojem měst, s novými čtvrtěmi průmyslového nebo obytného charakteru, nebo s úpravami již nevyhovujícího a dožilého městského prostředí. Velkou roli tady hraje i okolí, úpravy komunikací, zeleň atd. Trolejbusové tratě se tak stávají součástí architektury města a dotvářejí jeho celkovou atmosféru. Jak se jejich stavitelům v případě trolejbusů daří sladit dopravní a estetickou funkci, můžeme posoudit v následujících fotoreportážích.

Podíváme se do některých měst. Budeme si všímat jak pozitivních, tak i negativních stránek uvedených řešení.  Někdy se stavba i s vynaložením relativně malých finančních prostředků povede na výbornou, jindy jsou před jednoduchostí a účelností upřednostněna řešení na pohled možná až zbytečně efektní, a také velmi nákladná. Často zjistíme, že i přes nesporný přínos ke zlepšení kvality městského prostředí se dala spousta věcí udělat jinak nebo lépe. A mnohdy také poznáme, že méně znamená více.
 


Pardubice

 


Hradec Králové

 


Plzeň


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHORU