Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Plzeň


 

Trať na Borská Pole

 

V září roku 2010 byla v Plzni otevřena po mnoha letech nová trolejbusová trať. Ze stávající sítě odbočuje na kruhovém objezdu v Nové Hospodě, dále je vedena průmyslovou zónou ulicemi Folmavská, U Letiště a Borská k nádraží Plzeň jižní předměstí, kde se opět napojuje na ostatní síť. Z Folmavské ulice odbočuje ulicí U Nové Hospody trať průmyslovou čtvrtí do smyčky Teslova. Na této trati byly uplatněny v plné míře nové trolejové armatury, jako delta závěsy, sklolaminátové výložníky a rychloprůjezdné tahové výhybky a křížení. Trať na Borská Pole je velmi pěknou ukázkou, jak by měla vypadat moderní trolejbusová trať.

Snímky na této stránce byly pořízeny 20. 8. 2010, tedy ještě před zahájením pravidelného provozu trolejbusů na této trati.

 

Začneme na smyčce v Nové Hospodě, která byla také v souvislosti s novou tratí upravena. Zastaralé vedení v této smyčce bylo nahrazeno novou dvojstopou, která je na obou koncích napojena výhybkami. Byly upraveny i povrchy, zastávky dostaly bezbariérové nástupní obrubníky.Rozjezdová výhybka na kruhovém objezdu v Nové Hospodě. Tady vlastně celá trať začíná. Na Borská pole se z tohoto kruhového objezdu lze trolejbusem dostat jak z Nové hospody, tak Domažlickou z centra.

 


Dvojice rychloprůjezdných tahových výhybek v oblouku kruhového objezdu. Bylo použito dvou nesymetrických výhybek s úhly odbočení 2,5 / 7,5° Ve správné poloze je sestava držena lanovým odtahem. Pravá stopa v popředí prvního snímku je nová trať od Borských polí, na rozjezdové výhybce se vpravo odbočuje Domažlickou ulicí do centra, vlevo na konečnou Nová Hospoda.

 

Táž dvojice výhybek, ale z boku.


Za kruhákem je zastávka Folmavská Rondel. Ještě poslední lanový převěs, a pak už je trolej umístěna na výložnících. Samozřejmostí jsou zde sklolaminátové výložníky průměru 55 mm a delta závěsy, v takovém rozsahu v Plzni použité vůbec poprvé. V tomto smyslu je tahle trať pro rozvoj plzeňské MHD přelomová.

 

 


Sloupy jsou umístěny proti sobě, takže by se daly použít i lanové převěsy. Krátké 3-4 m výložníky, integrované s veřejným osvětlením, ovšem působí velmi dobře. Sloupy jsou od sebe vzdáleny 35-40 m a vedení není kompenzované (napínané závažím).


Trať byla doplněna zelení. V jednoduchosti je krása...


Po několika stech metrech se blížíme ke křižovatce. Rozjezdová výhybka odbočky ke konečné Teslova. Samozřejmě tahová, rychloprůjezdná. V Plzni ještě na začátku tisíciletí věc nevídaná, ale časy se mění.  ;-)

 


Jednoduše řešený dvojstopý trojúhelník na křižovatce Folmavská - U Nové Hospody. Všechny výhybky a křížení jsou tahové.

 


Vlevo detail trojice křížů uprostřed křižovatky, vpravo dvojice delta závěsů na předsunutém rozvětvení stop. 

 Ulice U Nové Hospody vede mezi průmyslové podniky a sklady. Obytné domy tady nenajdeme. Trolejové stopy jsou zde na převěsech. I tady jsou sloupy integrované s veřejným osvětlením.

Střídavě umístěné trolejové sloupy. Příčné a šikmé převěsy jsou z nerezových 19žilových lan, delta závěsy jsou plastové - z minoroku. Vzdálenost sloupů 30-35 m.


V době pořízení snímku zde jezdily jen autobusy, ty však byly za pár dní vystřídány trolejbusovou trakcí.


Smyčka Teslova je velkou blokovou smyčkou. Vede jednostopě ulicemi Univerzitní, Teslova a zpět na ulici U Nové Hospody. Na prvním snímku uprostřed vjezd do smyčky, na druhém je velmi pěkně provedené jednostopé vedení na výložnících v Univerzitní ulici.

 


Kvůli drátům vysokého napětí (které se s trolejemi příliš nemají rády) trolej nevede až na konec oblouku spojujícího Teslovu a Univerzitní ulici, ale odbočuje vlevo o něco dříve, na novou spojku vedoucí kolem jakéhosi betonového bunkru (snad nějaké podzemní nádrže).


Výjezd ze spojky "kolem bunkru". Následuje rozjezdová výhybka a odstav s dvoustopým vedením.

 


V odstavu jsou použity moderní deskové izolátory a párové závěsy, sloupy s výložníky jsou po levé straně. Jednoduché, účelné, a pěkně vypadající.


Odbočení doleva a nástupní zastávka Teslova. Sloupy jsou opět vlevo. Přímo se vrátím zpět ke křižovatce s hlavní Folmavskou ulicí.A jsme zpět na Folmavské. Zleva sjezdová výhybka směrem k Jižnímu předměstí, uprostřed rozjezdová výhybka v opačném směru, vpravo ještě jeden pohled na trolejové křížení v křižovatce.

 

Třístopé vedení ve Folmavské ulici, s dlouhou předjízdnou stopou od Jižního předměstí před odbočením do ulice U Nové Hospody.


O kus dál už je trať opět jen dvoustopá.


Další pokračování tratě - opět pěkně udělané ocelové sloupy s lampami a výložníky, daleko od sebe - 35-40 m. Za pozornost stojí i úpravy okolního prostoru, dělané souběžně s tratí - chodník s cyklopruhem a vysázená zeleň.

 


Napájecí bod s úsekovými děliči.


Sloupy umístěné proti sobě. Každý druhý sloup nese těleso pouličního osvětlení. Jednoduchosti napomáhá také to, že výložníky jsou zavěšené pouze na jednom lanku.


Výjezd ze zastávky Nákupní centrum Folmavská je asi relativně nejkritičtějším místem celé tratě. Trolejbus se zde musí dostat ze zálivu na levou stranu, protože na příští křižovatce bude odbočovat vlevo.


Ulice U Letiště. I tady převládá výrobní sféra. Tady už je trasa směrově členitější, takže jsou použity převěsy i výložníky. Na rovinkách ovšem nechybí delta závěsy.

 


Tehdejší zastávka Lodní. Dnes již toto místo vypadá jinak, je zde křižovatka a trolejové napojení na depo Karlov, což je nová základna plzeňského dopravního podniku, vybudovaná v areálu Škodovky, která nahradila dosluhující vozovnu Cukrovarská.


Borská ulice. Za zdí vlevo je tovární areál plzeňské Škody. Nová silnice s trolejovým vedením, doplněná starou alejí, vypadá velmi pěkně.


A tohle je Jižní předměstí. Opouštíme průmysl a vjíždíme do obydlené části města. Na blízké křižovatce nad nádražím Jižní předměstí se trať napojí na trolejbusovou trať vedoucí do centra města.


 

Velmi zdařilá trať, s moderním trakčním vedením, která může být vzorem i pro jiná města, Prahu nevyjímaje. Takto má vypadat infrastruktura, pokud má být trolejbus skutečně moderním a městotvorným dopravním prostředkem. Jen tak dál!

 

Poslední aktualizace 31. 01. 2024

 

NAHORU