Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Plzeň


 

Americká třída a kruhový objezd u Mrakodrapu

 

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce Americké třídy, jejíž součástí byl i nový kruhový objezd na křižovatce u Mrakodrapu (Goethova - Americká - Prokopova). Tady byla a je nejsložitější plzeňská trolejová křižovatka. Kruhový objezd byl po svém dokončení jednostopý, s dvojicemi výhybek vestavěných přímo do kruhu, tedy bez trolejových rozvětvení. Z provozních důvodů byl později dodatečně upraven přidáním vnitřní nouzové stopy. Snímky na této stránce byly pořízeny 20.8.2010.

 


Celkové pohledy na kruhový objezd. Vidíme dvojice výhybek - sjezdová a rozjezdová, umožňující jízdu do všech směrů, a tedy i nouzové otočení v centru města v případě výpadku části sítě. Tato možnost u starého uspořádání křižovatky na hlavní trolejbusové diametrále chyběla. Na prostředním snímku je pohled směrem k mostu přes řeku Radbuzu, trolejbus na pravém snímku směřuje Americkou ke Klatovské třídě.

 

Oblouková armatura vložená mezi dvě tahové výhybky před odbočkou do Prokopovy ulice. Ovládací skříně výhybek jsou umístěny standardně na spojnicích mezi výměnovými tělesy. Výhybky jsou řízeny rádiem z jedoucího trolejbusu a podle některých informací umožňují automatické stavění jízdní cesty podle čísla linky.



Detailní pohled na dvojice trolejových výhybek a na dodatečně zřízenou vnitřní stopu. Ta není nikde napojena na hlavní kruh, je propojena jen napájecími kabely, a používá se jen v případě nuceného zastavení trolejbusu na kruhovém objezdu. Stávalo se totiž, že trolejbus zůstal stát na "mrtvém bodě" výhybky, tedy v místě izolovaném od proudu, a bylo nutné přeložit sběrače na živou trolej, ovšem do jiného směru, kousek popojet, zastavit, přendat sběrače zpět atd. Na té vnitřní stopě se tyhle manipulace dělají lépe.

 

Průjezdy trolejbusů kruhovým objezdem.

 


Vnitřní stopa ovšem působí trochu jako provizorium, protože není zcela souběžná s hlavní stopou. Při instalaci pomocné stopy se totiž nesmělo zasáhnout do již vyúhlované a silově vyrovnané konstrukce, takže byly použito menší množství převěsů a pevné francouzské armatury s větším úhlem lomu, a byly dány pouze na kolmé převěsy.

Ovšem otázkou je, zda ta vnitřní stopa nebude do budoucna zase snesena. Někdy kolem roku 2018 byly totiž výhybky upraveny na automatické přepínání polarity kříže podle toho, z jaké strany na něj vjede sběrač trolejbusu. Zastavování na "mrtvých" místech vedení se tak stává minulostí a tím také vnitřní stopa pozbývá smyslu.

 

Americká ulice od Radbuzy až po Klatovskou získala nový asfaltový povrch, čímž se snížila hlučnost, vozovky se mírně zúžily, rozšířily se chodníky, vznikla odstavná stání pro automobily, zastávkové zálivy, nová trolej, bezbariérové přechody atd.
Plochy různého určení byly opět barevně a texturově odlišeny. Celé dílo bylo doplněno výsadbou stromů.


 

Pěkně provedená rekonstrukce, která výrazně vylepšila léta zanedbaný městský prostor, rozšířila operativní možnosti trolejbusů v Plzni a hezky začlenila trolejbusy do městského prostoru. Za pozornost stojí použití tahových výhybek, což je v případě Plzně zlom ve vývoji - prosazení tahových trolejových armatur v Dopravním podniku totiž trvalo dosti dlouho. Nouzová stopa je jistě účelná, ale kruhák tím přece jen ztratil něco ze své jednoduchosti a elegance. U Americké ulice je trochu škoda, že se nakonec nepodařilo prosadit původně zvažované větší omezení automobilové dopravy a povolení vjezdu jen pro dopravní obsluhu a MHD. Možná někdy v budoucnu...

 

 

Poslední aktualizace 31. 01. 2024

 

NAHORU