Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Postupný fyzický zánik trolejbusových tratí

Při postupném rušení provozu v letech 1965-1972 trolejbusové tratě samozřejmě nezmizely najednou. Po snesení trolejového vedení často zůstávala v ulicích mnohá traťová zařízení, zejména trolejové sloupy a růžice na budovách. Obvykle byla tato zařízení odstraňována příležitostně až mnoho let po skončení provozu. Záminkou k tomu se stávaly zejména rozsáhlé rozvojové projekty a rekonstrukce pražských komunikací realizované v průběhu 80. a 90. let.   

 

Následující dobové snímky jsou většinou ze 2. poloviny 80. let. Můžeme na nich dobře sledovat proměny dopravní sítě v Praze. Autorem snímků je Jaroslav Veselý a jsou to původně diapozitivy, převedené do digitální podoby.

Novovysočanská ulice před příjezdem k odbočení ulice Pod Plynojemem. Po zrušení trolejbusové tratě zde byly betonové trakční sloupy využity k veřejnému osvětlení. Tento stav trval až do vybudování tramvajové trati Ohrada - Palmovka v roce 1988, kdy byla rekonstruována část ulice Novovysočanské a přeložena část ulice Pod Plynojemem.  19.9.1987


Novovysočanská ulice v prostoru Krejcárku. Betonové sloupy nesly příhradové výložníky s trolejí, železné sloupy nesly příčné trolejové převěsy. 19.9.1987

 


Na výřezu předchozího snímku je patrný označník zastávky autobusů, tehdy linek 136 a 140, na jednom z trolejbusových sloupů. 19.9.1987

 


Velmi dlouho po zrušení trolejbusů se na Krejcárku vyskytoval i tento příčný převěs. Jsou na něm patrné typické izolátory. Možná byl určitou dobu dobu využíván pro nějaké jiné vedení. Téměř vše zmizelo při rekonstrukci v roce 1988. Sloup vpravo (se značkou "přechod pro chodce") však přežil i tuto rekonstrukci a odstraněn byl teprve před několika lety. 19.9.1987

 


A ještě několik betonových sloupů - někde poblíž zastávky Tranzitní plynovod (dnes Odlehlá) na Novovysočanské ulici. 19.9.1987

 


 

Horní část ulice Pod Plynojemem s opuštěnými trakčními sloupy manipulační stopy do vozovny Libeň. Vedení komunikací je ještě původní, napřesrok se to tady nenávratně změní. Zatáčka vlevo vede na železniční přejezd. 19.9.1987


Železniční přejezd Krejcárek s někdejším unikátním úrovňovým křížením železniční a trolejbusové troleje. Tramvajový most se ještě nezačal stavět. V roce 2008 toto místo díky výstavbě Nového spojení již prakticky neexistuje. 19.9.1987


Pohled opačným směrem. Ulice Pod Plynojemem tady mostem překonávala železniční trať Praha Libeň horní nádraží - Praha Střed (dnes Masarykovo nádraží). Železobetonový příhradový most byl poměrně úzký.  19.9.1987


 

Tak to vypadalo v místě zrušené trolejbusové smyčky Pankrác v 80. letech. Jsou patrné tři trolejové sloupy. Smyčka se nacházela přibližně v místě, odkud je snímek pořízen, tedy v prostoru dnešní vozovky ulice Na Pankráci. Původní komunikace vedla v místech chodníku (za zábradlím) a byla mnohem užší. Trolejové sloupy na snímku stály na vnějším obvodu smyčky (na výjezdu z ní).  17.8.1987


 

Tak vypadala Liebknechtova - dnes Peroutkova - ulice mezi zastávkami Farkáň a Motorlet na jinonické trati. Snímek pořízený celých 18 let po zrušení trolejbusové tratě, s hlavicovými sloupy z roku 1939. Pohled k Motorletu, autobus ŠM 11 míří na Malvazinky a k Andělu. 24.9.1987

 


Pohled opačným směrem k Farkáni. I v dálce za autobusem je patrná souvislá řada trolejových sloupů. Při pohledu na tuto scenérii není divu, že z myslí pamětníků tady trolejbusy jen tak nevymizely - o pár let později se vážně uvažovalo o jejich návratu. 24.9.1987


 

Původní křižovatka na Bohdalci a odbočením k vozovně Vršovice (Michle). V pozadí ulice u Vršovického hřbitova s betonovými sloupy trolejbusové tratě na Bělocerkevskou, sloup vlevo s hodinami je také trolejbusový a nesl oblouky trolejí k vozovně - do ulice Nad Vršovskou horou (vpravo). Z této křižovatky měla vycházet nikdy nerealizovaná trolejbusová trať do Záběhlic.  4.10.1985


Ulice U Vršovického hřbitova v horní části. Klesání ke Slavii. 4.10.1985

 


Zimní snímek téže ulice dává vyniknout trolejbusovým sloupům někdejší dvoustopé manipulační tratě. Je pravděpodobné, že zde byla trolej na výložnících, podobně jako v Novovysočanské ulici. Dláždění ulice je ještě původní, úzká ulice bude brzy rekonstruována a rozšířena na tři pruhy.  22.12.1985


Pohled opačným směrem, k Bohdalci. Také zde byly sloupy odstraněny až při rekonstrukci komunikace. Dokonce se zde v 80. letech počítalo s budoucím tramvajovým provozem. 4.10.1985


 

Tak vypadala zastávka Kelerka ve stoupání Prosecké ulice. Vpravo za zastávkou jsou patrné dva trolejbusové sloupy. 24.8.1985

 


Prosecká ulice o něco výše, těsně pod historickým jádrem starého Proseka. Tady už byly použity sloupy železné. Ulice byla užší, než dnes. 24.8.1985

 


Na tomto snímku je patrná přeložka Prosecké ulice v blízkosti křižovatky s ulicí Nad Krocínkou. Trolejbusové sloupy na snímku tu původní, zaniklou komunikaci podél domů vymezovaly velmi dlouho a odstraněny byly až někdy po roce 2000.  24.8.1985


Kolem tohoto domku se trolejbusová trať stáčela doprava do ulice Nad Krocínkou. Přeložka Prosecké ulice do dnešní podoby byla patrně provedena koncem 60. nebo v 70. letech. 24.8.1985


V roce 1985 už byla stará Letňanská ulice pouze bezvýznamnou a zarůstající místní komunikací. Trolejbusová trať zde byla v provozu pouhé 4 roky - v letech 1952-1956, trolejové sloupy se zde ovšem zachovaly až do konce 90. let a zanikly až v souvislosti s rozprodejem zdejších pozemků na komerční aktivity. Ze staré Letňanské je dnes obslužná komunikace pro sklady a podniky. V pozadí paneláky sídliště Prosek. 24.8.1985
V roce 1956 byla trolejbusová trať linky 58 přeložena do nové Letňanské ulice. Dnes ulice vypadá prakticky stejně, jen ty trolejbusové sloupy po pravé straně už mezi stromy nestojí... 24.8.1985


 

Zelená ulice v Dejvicích. Trať k vozovně Dejvice. Na domech v úrovni prvního patra jsou patrné trolejové růžice, některé ve dvojicích nad sebou. Tyto růžice už dnes povětšinou neexistují.  31.3.1985


 

NAHORU