Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Informace, názory, komentáře


Druhý trolejbus v Praze! Škoda 30 Tr SOR

3. 5. 2018, aktualizace 9. 5. 2018

 

Do Prahy před několika dny dorazil další zkušební trolejbus - jedná se o parciální trolejbus Škoda 30 Tr, opět s čtyřdveřovou 12 m dlouhou karosérií SOR, ale tentokrát v bílém nátěru a s výzbrojí od Škody Plzeň. 3. 5. 2018 se poprvé objevil v ulicích v rámci školení řidičů.  A pokračuje se v kontinuálním číslování pražských trolejbusů, takže obdržel číslo 9506.

Tento snímek je od Jana Šurovského z DP Praha. První zkušební jízda. Zastávka Kundratka, dolní část Prosecké ulice.


 

A hned následující víkend byl vůz zařazen do provozu s cestujícími. Dobíjí se opravdu velmi rychle, stačí mu tak 25-30 minut na každé kolo. Takže mohl jezdit na lince 58 v hodinovém intervalu. Na závěrečném prudkém stoupání bez troleje v Prosecké ulici (nad Kelerkou) si také počínal daleko svižněji než Acumario - zřejmě tento vůz nemá žádné softwarové omezení. Snímky jsou ze 6. 5. 2018

Škoda 30 Tr SOR na dobíjecí troleji na Palmovce.

 

 


Pohled na záď trolejbusu. Narozdíl od Acumaria má tento vůz i klasické šňůrové stahováky. Patrně Railtechy. Sběrače jsou opět přitlačovány k troleji kompresorem a ve stažené poloze jsou uvolněny a na liště zajištěny háky, takže se neprohýbají, jako by tomu bylo v případě pružin.

 


Setkání s kloubovými autobusy dávají tušit, že trolejbusy tady brzy převezmou funkci autobusů.

 


Interiér vozu. 


Obrat v Letňanech


A jedeme zpět.


Natrolejení a odjezd z Kelerky dolů na Palmovku.
Sjezd Proseckou ulicí.

 


 

 


 

Návrat trolejbusů definitivně potvrzen! Linka 140 bude plně elektrifikována.

11. 4. 2018 - Tisková zpráva

DPP dal zelenou plné elektrifikaci linky č. 140. Elektrobusy v Praze přibydou

 Praha, 11. dubna 2018 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v rozvoji ekologické elektrobusové dopravy. DPP schválil na základě vyhodnocení zkušebního provozu záměr na plnou elektrifikaci autobusové linky č. 140 na trase Palmovka – Letňany – Čakovice – Miškovice. Elektrobusy s dynamickým dobíjením by na celé lince č. 140 měly vyjet nejpozději v roce 2021.

 V rámci první etapy zkušebního provozu byla ověřena životaschopnost koncepce dynamického nabíjení, zároveň však ze zkoušek vyplynuly připomínky i požadavky na další etapy a vozidla (např. zvýšení nabíjecích proudů, zlepšení parametrů pro jízdu do svahu mimo trolej, možnost nočního nabíjení a balancování baterií na garáži, apod.). Kromě technických zkoušek a měření byly zajištěny kursy řidičů trolejbusů. Součástí zkušebního provozu byly také opakované prezentační jízdy pro cestující. Důležité je, že systém obstál i při silných mrazech v závěru letošní zimy.

 Představenstvo DPP záměr o plné elektrifikaci autobusové linky č. 140 schválilo a následně byla informována i dozorčí rada DPP. Projekt počítá s plně bezemisním provozem kloubových elektrobusů na lince č. 140, které se budou dobíjet zejména prostřednictvím systému tzv. dynamického dobíjení. To znamená, že se elektrobus v určitých úsecích nabíjí za jízdy z trolejového vedení.

 „Ekologickou dopravu jednoznačně podporujeme, volíme cestu postupné elektrifikace autobusové dopravy, kde můžeme využít synergické efekty již vybudované napájecí infrastruktury pro tramvaje. V budoucnu lze tímto způsobem elektrifikovat velkou část páteřních autobusových linek, čímž se výrazně sníží negativní dopady autobusové dopravy na životní prostředí a obyvatele města,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

 „Doprava má v Praze největší podíl na znečištění ovzduší, proto musíme využívat všechny cesty, jak emise snížit. Osobně preferuji kolejovou veřejnou dopravu, ale metrem, tramvajemi či vlakem není možné pokrýt veškerou pražskou dopravní poptávku. Bez autobusů se ještě dlouho neobejdeme, jejich elektrifikace je proto logická cesta. Dynamické dobíjení nám umožňuje elektrifikovat i dlouhé páteřní linky,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

V současné době je instalován cca 1 km trolejového vedení v Prosecké ulici, kde od října 2017 probíhá zkušební ověřovací provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením. Schválený záměr počítá s rozšířením trolejového vedení i na několik dalších úseků linky č. 140. Součástí projektu je rovněž výstavba nabíjecích stop a měnírny v garážích Klíčov. Pro nutné napájení budou využity další dvě měnírny. Stávající, jež napájí zmiňovaný úsek v ul. Prosecké, bude upravena pro trvalý provoz, a další bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech, kterou nově DPP reaktivuje.

 „První přípravné kroky již probíhají, klíčovým krokem bude zejména vypracování a projednání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Souběžně bude probíhat i příprava výběrového řízení na přibližně 15 kloubových elektrobusů, které nahradí současné naftové autobusy,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že záměrem DPP je projekt navázat na Operační program Praha – Pól růstu, čímž by DPP mohl získat dotaci ve výši až 85 procent z uznatelných nákladů.

Princip dynamického dobíjení

Princip dynamického dobíjení má velmi velký potenciál právě tím, že je vhodný především pro páteřní autobusové linky s vysokým denním proběhem a velkou přepravní poptávkou, které jsou obsluhovány převážně kloubovými vozidly (navíc často v obtížných sklonových poměrech). Dynamické dobíjení za jízdy pod trolejí umožňuje významně zkrátit nabíjecí přestávky, a tím minimalizovat negativní dopad do produktivity a ekonomické efektivity provozu. Zároveň vytváří předpoklady pro příznivější provozní ekonomiku, kdy lze v závislosti na rozsahu nabíjecí infrastruktury snižovat potřebu baterií ve vozidlech a zároveň tím prodlužovat i jejich životnost, čímž se snižuje hmotnost, pořizovací cena i provozní náklady vozidla.

 Dopravní podnik také připravuje elektrifikaci linky č. 207 mezi Ohradou a Staroměstskou, kde by měly jezdit elektrobusy se statickým dobíjením.

  

Kontakty pro více informací:

E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz  

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.

 

 


 

Trolejbusová linka 58 - jízda trolejbusu SOR TNB 12 Acumario s cestujícími

5. 11. 2017

Provoz na první novodobé pražské trolejbusové lince 58 v trase Palmovka - Letňany probíhá tak, že se nejezdí každý den, ale pouze v určených dnech. První jízda s cestujícími na lince 58 proběhla 27. a 28. 10. 2017. Další jízdy se konaly 2., 3. a 5. 11. Jízdní řád je vyhlašován vždy s předstihem na stránkách Dopravního podniku. Přeprava je zdarma. Jezdí se obvykle 5 až 6 spojů denně tam a zpět, s přestávkami na dobíjení na Palmovce a krátkým obratem na konečné Letňany. Poloha spojů je zvolena tak, aby nabíjení na Palmovce nekolidovalo s časy nabíjení elektrobusu SOR NS12 nasazeného na lince 109. Označení linky 58 odkazuje na číslo původní trolejbusové linky, provozované v obdobné trase v letech 1952 - 1965.

 

Fotky z 5. 11. 2017, spoj linky 58 s odjezdem 14:00 z Palmovky, 14:20 z Letňan.

 

Nabíjení na Palmovce.


Pěkně je vidět boční a čelní orientace. Téměř jako za starých dob, nebýt elektroniky...


A už se blíží...


Počet cestujících ve voze se blížil 30. Pár nadšenců a šotoušů, ale i další zvědavci, mámy s dětmi atd. Na Kundratku jedeme celkem svižně, pod trolejí v Prosecké samozřejmě taky a ještě lépe, následováni pravidelným spojem linky 140 v závěsu. Autobus na Kelerce po vytrolejení pouštíme před sebe, protože v následujícím úseku stoupání bez troleje musíme kvůli technickému omezení jet o dost pomaleji. Už aby tam byla taky trolej... Až na vrcholu Prosecké na rovince za zastávkou nabíráme normální rychlost, tedy pokud nám to krátké mezistaniční vzdálenosti dovolují.


Výstup cestujících v Letňanech. Velká část cestujících se jen přesune na protější  nástupní zastávku na spoj zpět :-)
Obrat v Letňanech.


Trolejbus projede terminálem kolem kukaně dispečinku ROPIDu, chvíli postojí a zadním výjezdem se vrací na hlavní ulici a k nástupní zastávce.


14:20. Příjezd do nástupní zastávky. Zase nějakých 30 lidí, včetně dětí. A cesta zpět, i s natrolejením na Kelerce a jízdou pod trolejí směr Kundratka - i když při minulých jízdách se z kopce zkoušelo jezdit bez troleje.


Natrolejení na nabíjecím stanovišti na Palmovce. Ještě jedno kolo...


 


Trolejbusy se vítají s Prahou, Praha se vítá s trolejbusy!

15. 10. 2017

Čas oponou trhnul - a změněn je svět. Tak jsme se konečně dočkali. Na den přesně 45 let od zrušení trolejbusů v Praze nám tady tento dopravní prostředek opět jezdí. Slavnostní zahájení proběhlo od 9:30 v dolní části Prosecké ulice, a účastnila se ho tři elektrická nekolejová vozidla:

  • prototypový standardní 12 m dlouhý parciální trolejbus SOR TNB 12, vyvinutý výrobcem SOR Libchavy, vybavený elektrickou výzbrojí Rail Electronics CZ, zapůjčený z Brna a známý pod názvem ACUMARIO. Teď již pod pražským číslem 9505, navazujícím na starou číselnou řadu (poslední nový pražský trolejbus 8 Tr dodaný v roce 1960 měl číslo 9504).

  • Historický trolejbus Tatra T 400 evidenčního čísla 9431, který jako poslední v roce 1972 opustil pražské ulice, a dnes plně provozuschopný exponát Muzea MHD ve vozovně Střešovice.

  • Nový pantografový elektrobus SOR NS12.

Zájem veřejnosti o trolejbusy předčil očekávání, následující snímky jsou víc než výmluvné.


Začátek akce. Seřazené trolejbusy před první zahajovací jízdou. Acumario je v řadě první, bude však na první zahajovací jízdě předjet Tatrou.

 


1972: "Trolejbusy se loučí s Prahou, Praha se loučí s trolejbusy".

2017: "Trolejbusy se vítají s Prahou, Praha se vítá s trolejbusy".

Neuvěřitelné...

Na snímku vpravo je v pozadí za davem lidí s diktafony a fotoaparáty, naslouchajícím technickému řediteli Janu Šurovskému, třetí vozidlo dne - elektrobus SOR NS12.

 


Nezbytné projevy a slavnostní přestřižení pásky. Není bez zajímavosti, že ze dveří Tatry T 400 hovoří k lidem Jiří Čermák, dopravní historik, který ještě jako mladý kluk ve stejném voze v roce 1972 otevíral na Strahově malou výstavu k ukončení provozu trolejbusů. Oba momenty dělí 45 let.

Jinak zde byla přítomna řada lidí z Dopravního podniku, z Ropidu, staří pamětníci a zaměstnanci DP, dále osobnosti činné v komunální politice celoměstské i lokální, a také spousta fotografů, šotoušů a nadšenců i běžných lidí, kteří si ze zvědavosti nebo z nostalgie přišli prohlédnout předvedené trolejbusy nebo se s nimi svézt. Primátorka Adriana Krnáčová si mj. zavzpomínala na trolejbusy jezdící v její rodné Bratislavě, technický ředitel DP Jan Šurovský odpovídal na četné otázky novinářů, Ladislav Podivín (Tatra) a Jan Ryšánek  (Acumario) v rolích řidičů trolejbusů se starali o přepravu svezení chtivých cestujících, stejně jako řidič elektrobusu - a všichni si to náležitě užívali. A to měla být podle prvotních informací Tatra T 400 původně náporu cestujících "ušetřena" - prý měla udělat jednu jízdu s politiky a pak stát jako exponát na Palmovce pod dobíjecí trolejí. Okolnosti ovšem rozhodly jinak a díky řidičům a posádkám tahačů se i jízdy Tatrou zvládly včetně nezbytné manipulace s vozidlem v místech bez troleje.


Pohled z vnitřku trolejbusu Tatra na informační panely, a pohled do interiéru vozu.

 


Pražské číslo a logo DP na Acumariu.Manipulace s Tatrou T 400. Po každé jízdě bylo nutné na konci trolejí stáhnout ručně sběrače, připojit ji k tahači, vyjet na Prosek a tam na vhodném místě obrátit, aby se souprava mohla vrátit na Kelerku. A znova natrolejit. Tahač tedy vždy jel napřed, po pár desítkách či stovkách metrů následován trolejbusem. Podobný obrat probíhal dole na Kundratce.

Acumario to mělo jednodušší, protože se obracelo vlastní silou, takže jezdilo o něco častěji než Tatra.
 

Jízdy Tatrou T 400

 Tatra T 400 s panoramatem Prahy v pozadí.
Nástupní zastávka Tatry byla na Kundratce u prvního natrolejovacího bodu. Zastávkou Kundratka ve směru z centra Tatra projížděla, tato zastávka byla vyhrazena pravidelné lince 140, Acumariu a elektrobusu.


Detail boční orientace Tatry T 400 - zde příznačně pro linku 58.


 

 

Jízdy Acumariem SOR TNB 12

Samočinné natrolejení na Kundratce.
Příjezd na Kelerku - s pohledem na Prahu v pozadí.


Manipulace se sběrači probíhá zcela automaticky.


Zastávka Kelerka směr do centra. Je vidět bílá čára, u které musí trolejbus přesně zastavit, aby se trefil sběrači do stříšek.


Jízdy s Acumariem.


Moment dojezdu na Kundratku a stažení sběračů.

Návěst "stáhni sběrače" před příjezdem k zastávce Kundratka do centra.


Obrat Acumaria jízdou na baterie v dolní části Prosecké ulice.


 

 

Jízdy elektrobusem SOR NS12


Také tento elektrobus prokazoval svoje schopnosti, i přesto, že jezdil bez troleje a musel ten kopec zvládnout výhradně na baterie. Je určen pro linky 109 a 239 z Palmovky na Rohožník.

 

Dobíjení na Palmovce

Trolejbus Acumario je zachycen v dobíjecí poloze u dobudky na Palmovce. Zajímavostí je, že se tady může z kapacitních důvodů dobíjet vždy jen jedno vozidlo, takže pro zkušební jízdy je vypracován jízdní řád, aby se tady trolejbus a elektrobus nepotkaly najednou.

Acumario má blok s bateriemi umístěný na střeše. Tento box  se dá sundat a pak vozidlo funguje jako ortodoxní trolejbus (100% pod trolejí).
 

V prvních dnech po 15. 10. se tedy plánují zkušební jízdy, sloužící k měření a výzkumu všeho možného - kapacity baterií, spotřeby energie, atd. Provoz s cestujícími přijde až později. 

Co říci závěrem? Hodně vydařená akce, která, doufejme, přispěje k definitivní porážce předsudků spojených s trolejbusovou dopravou a elektrickou trakcí vůbec. Lidem se to podle všeho líbilo. Bude tento projekt štikou, trojským koněm, inovací, která je předzvěstí vítězné invaze trolejbusů do pražské MHD? Bylo by to jenom dobře.

Cesta je nastoupena. Tak ať nám to jezdí. :-)

 

 

 


Historický moment - zkušební jízda trolejbusu po Praze

10. 10. 2017

 

Dne 10. 10. přesně v 10:10 se trolejbus napojil sběrači na trolejové vedení a rozjel se vlastní silou pod pražskou trolejbusovou trolejí. Zkušební jízdy trolejbusu SOR TNB 12 Acumario v Prosecké ulici tak mohly začít. Byla to vlastně plánovaná pantografová zkouška. Probíhala tak, že jízda začínala na Palmovce, odkud vůz přejel na baterii na začátek trolejové stopy v Prosecké, kde došlo k natrolejení. 

Poté se trolejbus přesunul do zastávky Kundratka, kde bylo rovněž vyzkoušeno automatické natrolejení.


A pak následovala pracovníky DP a ostatními pečlivě sledovaná pomalá jízda vzhůru Proseckou.  Pomalu, do kopce, za zvědavých pohledů gumokolistů, proč se tak vlečeme. Sledoval se kontakt sběračů s trolejí. Zkouška má ovšem pomalou a rychlou část.


Atmosféra v trolejbusu. Jak vidno podle výstroje účastníků, jednalo se o pracovní akci, většina lidí byla z různých útvarů Dopravního podniku, ale i Ropidu apod., ale našlo se i pár šotoušů a pamětníků. 


Míjení s armádním vozem Tatra. Za pár dní tady projede jiná Tatra - historická T 400.


A jsme nahoře na Kelerce. Občas jsme sice trochu překáželi pravidelným autobusům, ale vše se zvládlo. Povede se výměna trakcí?


Vyjet na baterku až za konec stoupání Prosecké, na Proseku otočka a zase dolů. Bylo nutné vyzkoušet i natrolejení na Kelerce ve směru dolů. Správně a přesně zastavit tak, aby se sběrače trefily do stříšek, se ovšem zpočátku nepovede hned napoprvé a je nutné si to vyzkoušet.

 
Následuje opět jízda krokem po druhé trolejové stopě, a dole stažení sběračů a obrat vozu podobně, jako se to dělalo na starých trolejbusech v letech 1952 až 1956, když tu ještě jezdila linka 58, tedy ulicemi Prosecká a Zenklova. Jen do Hejtmánkovy ulice jsme nevjeli, ta nová komunikace hned vedle je pro jízdu prostředků MHD vhodnější.


Interiér trolejbusu Acumario.


Druhé kolo bylo již projeto maximální dovolenou rychlostí do kopce i z kopce. Nejspíš bez závad, žádný problém se nevyskytl. Jízdní doba Kundratka - Kelerka při této svižné jízdě pod trolejí byla asi 1 minuta. Trolejbus je prostě trolejbus. :-)

Na Kelerce proběhlo focení účastníků před trolejbusem. Uprostřed je řidič dnešní jízdy Honza Ryšánek.

 
Po návratu na Palmovku bylo nutné vyzkoušet i dobudku a další zařízení. A tak se zde setkala obě elektrická vozidla, která budou na Palmovce zkoušena - parciální trolejbus SOR TNB 12 Acumario a nový pantografový elektrobus SOR NS12.
Elektrobus SOR NS12. Při bližším zkoumání objevíme na střeše za prostředními dveřmi nenápadnou vodorovnou kontaktní lištu sběrače, který je jinak skrytý ve střeše.


 


 

 

NAHORU