Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Historická trolejbusová fotogalerie

... 1  2  3  4 ...

Vozidla a traťová zařízení ... po čem a s čím se jezdilo?

Jak vypadaly trolejbusy brázdící pražské ulice, trolejová vedení, křížení, výhybky, obloukové svorky, trolejové závěsy a převěsy, ale i zastávkové sloupky, úpravy křižovatek, atd., to se ovšem dochovalo pouze na dobových fotografiích. Některé věci nás svou moderností překvapí i dnes. Jiné byly poněkud těžkopádné a nepraktické. Tady je několik ukázek. Jedná se samozřejmě o fotografie převzaté z literatury nebo z internetu, odkazy na zdroje jsou označeny [x] za textem.

 

 

Smyčka Bořislavka s trolejbusem Praga TOT ještě za levostranného provozu v roce 1938. Trolejová sjezdová výhybka za trolejbusem vypadá prakticky stejně skoro jako ty dnešní rychloprůjezdné od firmy Elektroline. Překvapí jednoduchostí konstrukce, a také tím, že se shora nezavěšovala na nosnou síť (lanka), jako se to dělá dnes. Praha měla zvláštní tahové výhybky s úhlem odbočení 15 stupňů. Podvěsné výhybky švýcarské firmy Kumler a Matter, ani krátké tahové výhybky vyráběné v Kremnici se v Praze patrně nepoužívaly.  [2]

 


 

Trolejbus Praga TOT v levostranném provedení směřuje do podjezdu pod Buštěhradskou dráhou. Jsou patrné obloukové závěsy zvláštního provedení, které se používaly pouze do konce 40. let.  [2]


 

Trať k jinonické Waltrovce. Trolejbusy už je upraven na pravostranný provoz. Zima 1941-42. Pro tehdejší trolejbusové tratě bylo podobně jako u tramvají charakteristické budování vstřícně postavených sloupů, i když ulice byla poměrně úzká. Dnes by to asi každý vyřešil jedním sloupem s oběma trolejovými stopami na výložníku.  [2]


 

Rozjezdová výhybka ve smyčce na Malvazinkách měla elektromagnetické ovládání. Na stožáru za trolejbusem Praga TOT je patrná ovládací skříň výhybky a cosi, co vypadá jako návěstidlo polohy výhybky. Zakryté reflektory trolejbusu prozrazují válečné období.  [2]


 

Praga TOT u nástupního ostrůvku v zastávce Malvazinky v roce 1939. Je patrné charakteristické provedení troleje v oblouku, s velkým množstvím převěsů nebo odtahů a pevnými svorkami s izolátory, dávanými blízko sebe, s malým úhlem lomu troleje. Jsou vidět i obě výhybky. Až do 50. let zde trolejbusy objížděly náměstí a smyčku tvořila vlastně jen spojka mezi oběma stopami.  [2]


 

Trať mezi Farkání a Waltrovkou. Zima 1941-42. A opět Praga TOT. Za pozornost stojí trolejové závěsy v popředí, které poněkud připomínají současné pružné omega-závěsy používané u tramvají. Tyhle byly ovšem montovány napevno.  [2]


 

Tak vypadaly úsekové děliče v 30. letech. Trolejbus TOT je ještě v levostranném provedení.  [6]

 


 

50. léta. Tatra T 400 číslo 372. Zastávkový sloupek se světelnou koulí na nástupním ostrůvku zastávky Jiráskův most.  [2]

 


 

Ozdobný litinový zastávkový sloupek na Václavském náměstí. Tyto "secesní" sloupky byly v Praze velmi rozšířené už od počátku provozu tramvají. [2]


 

Později se používaly i jednodušší sloupky ze svařovaných trubek. Karlovo náměstí někdy v 60. letech s Tatrou T 400 číslo 387. [2]


 

Charakteristický obrázek většiny trolejbusových tratí v Praze v 50. a 60. letech. Dlážděná vozovka, sloupy s ozdobnými hlavicemi po obou stranách, pevné trolejové závěsy, minimum automobilů - a trolejbus Tatra T 400. Ulice Na Václavce na stoupání jinonické tratě. [2]


 

Smyčka Stadion Jih na Strahově. Za trolejbusem je vidět tahové křížení trolejí. Křížení a výhybky se tehdy většinou nezavěšovaly shora na další nosnou síť, jako se to dělá dnes. [2]


 

Křižovatka Štěpánská - Žitná. Trolejbus T 400 má namířeno na Václavské náměstí a projíždí pod hustou sítí oblouků, křížení a výhybek.  [6]


 

Tak vypadalo tříramenné tahové křížení na křižovatce Štěpánská - Žitná v závěru existence trolejbusového provozu v roce 1972. Tehdy již byla snesena stopa na Václavské náměstí. Trolejbus 8 Tr číslo 9489 jede Žitnou ulicí směrem na Orionku  [4]


 

Podjezd ve Svobodově ulici. Trolejbus Tatra T 400. V popředí jsou vidět dlouhé obloukové svorky trolejí. Začaly se používat v 50. letech.  [2]


 

... 1  2  3  4 ...

NAHORU