Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Historická trolejbusová fotogalerie

... 1  2  3  4 ...

Vozidla a traťová zařízení ... po čem a s čím se jezdilo?

Jak vypadaly trolejbusy brázdící pražské ulice, trolejová vedení, křížení, výhybky, obloukové svorky, trolejové závěsy a převěsy, ale i zastávkové sloupky, úpravy křižovatek, atd., to se ovšem dochovalo pouze na dobových fotografiích. Některé věci nás svou moderností překvapí i dnes. Jiné byly poněkud těžkopádné a nepraktické. Tady je několik ukázek. Jedná se samozřejmě o fotografie převzaté z literatury nebo z internetu, odkazy na zdroje jsou označeny [x] za textem.

 

 

T 400 ve vozovně Vršovice.  [4]


 

8 Tr na Strahově v závěru existence trolejbusového provozu.  [9]


 

Tarta T 400 na Orionce.  [9]


 

Křížení tramvají a trolejbusů u Botanické zahrady. Vůz 8 Tr stojí v zastávce v Benátské ulici. [2]


 

Trolejbus T 401 vjíždí do vyšehradského tunelu. Za povšimnutí stojí řešení souběhu tramvajových a trolejbusových trolejí ve stísněném prostoru tunelové trouby. Dnes by to bylo patrně nemožné nebo přinejmenším velmi obtížné - koleje v tunelu jsou dále od sebe a tramvaje mají pantografové sběrače, které kolem sebe potřebují více místa. [2]


 

Trolejbus T 401 ve smyčce Pankrác. Na troleji jsou patrné dlouhé obloukové svorky. [2]


 

V poválečných letech se až do konce trolejbusového provozu používaly výhybky prakticky shodné konstrukce jako ve 30. letech. Záběr ze smyčky Bělocerkevská s tahovou sjezdovou výhybkou. Tady se dělaly pokusy s pružnými trolejovými závěsy. Pružně jsou zavěšeny i obloukové svorky smyčkové stopy. [2]


 

Karlovo náměstí v 50. letech. Nad trolejbusem Tatra T 400 je částečně vidět konstrukce tahové výhybky. [2]


 

T 401 ve vozovně Vršovice. Kromě zajímavě řešené karosérie trolejbusu můžeme vidět i trolejový oblouk nad trolejbusem a tahovou sjezdovou výhybku v pozadí. [6]


 

Zkušební jízdy prototypu Škoda 9 Tr na Strakonické ulici. Zde byla trolej zavěšena na pružných párových závěsech na výložnících. Stožáry byly umístěny na středním dělícím pásu. Klasické pružné závěsy, jak je známe z jiných našich "trolejbusových" měst, byly ovšem v Praze výjimkou. Jinak Praha poněkud nepochopitelně trvala na závěsech pevných, které ovšem znamenaly kratší životnost troleje a její rychlejší opotřebení. Tato trať byla vybudována na předpokládanou životnost 30 let, paradoxně fungovala jen 6 let a za další dva roky byla snesena. [2]
 

Na některých tratích byly použity tyto "příhradové" výložníky. Bylo tomu tak u vršovické vozovny, na Krejcárku, na trati do Letňan a dost možná i někde v okolí vozovny Libeň. Snímek patrně pořízený teleobjektivem je z Novovysočanské ulice. Zdání klame, skutečná vzdálenost sloupů byla 20-30 metrů. [4]


 

Turistická ulice na Strahově v roce 1958 s trolejbusem Tatra T 401, netypicky stojícím pod protisměrnou trolejí. Trolej je zde ještě v původním provedení ze 40. let. [10]


 

Od padesátých letech se používají dlouhé obloukové svorky trolejí pro úhel odbočení 10 - 30 stupňů, což znamená redukci počtu příčných převěsů. Nebylo výjimkou, že byly používány i jen 3-4 převěsy na jedno pravoúhlé odbočení, zvláště v zatáčkách o malém poloměru. Přítlaky sběračů tedy musely být značně velké. Snímek je ze zkušební jízdy trolejbusu 9 Tr v Klikaté (dříve Lukavského) ulici v Jinonicích. Za ním jede 8 Tr.[2]
 

Od 60. let se používaly i poněkud odlišné pevné obloukové svorky, které měly tu výhodu, že se mohly uchytit kdekoliv na převěsný drát. Tento snímek je z Vodní ulice na Smíchově, kde byla manipulační smyčka a spojovací trať. V době pořízení snímku je vůz T 400 číslo 9431 využíván už jen jako dílenské vozidlo, proto ten pruhovaný přední nárazník. [2]


 

Zkušební "devítka" na smyčkové stopě na Malvazinkách, po "hlavní trati" přijíždí Tatra T 400. [2]


 

Tahové křížení u Dienzenhofferových sadů. V pozadí budova KNV, trolejbus 8 Tr směřuje na Jiráskův most. 1972 [2]


 

Dokud se používaly pro tramvaje pouze tyčové sběrače, bylo křížení s trolejbusovou trolejí poměrně jednoduché. Karlovo náměstí někdy kolem roku 1949 s Tatrou T 400. [2]


 

Po nástupu pantografových sběračů musela být tato křížení náležitě upravena - a stala se hodně nevzhlednými a těžkopádnými monstry. Údajně také dosti poruchovými. Karlovo náměstí 1972. Tatry už nejezdí, vládu převzaly Škody 8 Tr, ale těm už se to taky krátí... [2]


 

Jiráskovo náměstí v roce 1972 po rekonstrukci vozovky na Jiráskově mostě. Opět je vidět křížení tramvajové a trolejbusové troleje. Škoda 8 Tr a Karosa ŠM 11. [15]


 

Trolejbus Škoda 8 Tr ve smyčce na Orionce v závěru trolejbusového provozu v Praze.  [10]


 

Tatra T 400 v Boleslavské ulici vyjíždí ke smyčce Orionka.  [10]


 

Zastávka Orionka v Boleslavské ulici, ještě bez zálivu. Ten byl zbudován až v autobusové éře. [10]


 

Po výstupu cestujících v Boleslavské ulici se 8 Tr na lince 51 jede otočit na smyčku Orionka. Na snímku vidíme, že až do konce trolejbusového provozu byla přilehlá trať tvořena krátkými obloukovými svorkami a velkým počtem převěsů. [10]


 

Jeden z pražských trolejbusů, který přežil do dnešních dnů. Některé vozy se dochovaly jako muzejní exponáty... Vůz 8 Tr číslo 494 v Pardubicích na trati do Bohdanče - v provozním stavu. [9]


 

... 1  2  3  4 ...

NAHORU