Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Historická trolejbusová fotogalerie

... 1  2  3  4 ...

Vozidla a traťová zařízení ... po čem a s čím se jezdilo?

Jak vypadaly trolejbusy brázdící pražské ulice, trolejová vedení, křížení, výhybky, obloukové svorky, trolejové závěsy a převěsy, ale i zastávkové sloupky, úpravy křižovatek, atd., to se ovšem dochovalo pouze na dobových fotografiích. Některé věci nás svou moderností překvapí i dnes. Jiné byly poněkud těžkopádné a nepraktické. Tady je několik ukázek. Jedná se samozřejmě o fotografie převzaté z literatury nebo z internetu, odkazy na zdroje jsou označeny [x] za textem.

 

 

Záběr z Pražského povstání v květnu 1945. Barikáda z nějaké vyřazené vojenské techniky pod tramvajovým a trolejbusovým vedením na Plzeňské ulici na Smíchově, v pozadí tovární hala Ringhofferova závodu. Za pozornost stojí zajímavé samonosné uchycení oblouku trolejbusové stopy linky W ve spojení s tramvajovou trolejí. [29]


Další záběr z května 1945, tentokrát z Hanspaulky. V době Pražského povstání byl provoz trolejbusů, podobně jako tramvají, zastaven. Hlídky bojovníků pod trolejbusovou trolejí v ulici Na Pískách. Vpravo jsou vidět trakční sloupy a příčný převěs. [29]


Dolní vchod do Kinského zahrady v roce 1949. V pozadí Petřín, v popředí trolejové vedení trati na Hřebenky a Strahov (pokračuje vlevo Holečkovou ulicí). [29]


Trolejbusová smyčka Ohrada mezi roky 1960-1965 v těsném sousedství důležité tramvajové křižovatky. Trolejová síť umožňovala kromě přestupů pravidelné obracení posilové linky 56 od Vysočan a manipulační obracení od Vinohrad. Spojení Vinohrad a Vysočan zajišťovala linka 57 a později i 63. [29]


Zahájení provozu na lince 59 do Velké Chuchle. Rok 1954. [29]


Nezvyklý pohled z barrandovských Teras k Vltavě nám ukazuje i Strakonickou ulici s trolejbusovou tratí - ovšem bez trolejbusu. 1957. [29]


Tohle je náměstí Lidových milicí (dnes náměstí OSN) ve Vysočanech v roce 1960. Trolejbus jede po velké blokové jednostopé smyčce. Jednostopá trať přichází po komunikaci mezi stromy zprava a pokračuje směrem ke Kolbenově (tehdy Fučíkově) ulici a ke konečné stanici Vysočany v Nemocniční ulici. [29]


Snímek dnes již neexistující kapličky na Kelerce v Prosecké ulici na lince 58 nám zobrazuje i trolejbusovou trať na Prosek, do Letňan a Čakovic v roce 1957. Ty dva betonové sloupy tam byly až do roku 1985, kdy byla ulice rekonstruována. Kaplička zmizela nejpozději při této rekonstrukci, trolejbusy ovšem dojezdily neplánovaně již v roce 1965 po propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou. [29]


Jednostopá manipulační trať Vozovna Libeň - Krejcárek vedla původně kolem hostince Štrasburk na křižovatce Švábky - Sokolovská, kde křížila tramvajovou trať. V roce 1955 byl již hostinec mimo provoz a určen k demolici.  [29]


Snímek ze stejného místa o pár let později je nám již daleko bližší. Štrasburk je již zbouraný, zbyla z něj jen přízemní obvodová zeď. V pozadí vjezd do vozovny Libeň. [29]


Předlažba Wolkerovy ulice v Bubenči v roce 1958. Zcela určitě souvisela s plánovaným a již rozestavěným prodloužením trolejbusové trati od Matěje přes Bubeneč a Letenským tunelem na Řásnovku (Nové Město). O tomto spojení se uvažovalo ještě v roce 1959, ale nakonec nebylo nikdy realizováno. [29]


Letenský tunel - jižní portál - v roce 1960. Je uzavřen pro dopravu a otevřen pro pěší, což bylo v té době obvyklé při konání různých společenských akcí na Letné. V tunelu jsou patrné příčné převěsy, plánované pro trolejbusovou trať. Nebyly nikdy využity a po čase byly odstraněny. Po zamítnutí stavby této trolejbusové tratě zde byla (od září roku 1959) provozována autobusová linka 125. Ta vydržela v prakticky nezměněné trase až do roku 1994, kdy byla z úsporných důvodů zrušena.  [29]


Záběr ze stavby Letenského tunelu v roce 1953. S provozem trolejbusů v tunelu se počítalo od začátku, záměr byl ovšem neustále odkládán a nakonec opuštěn. V klenbě tunelu jsou již připravená závěsná oka pro příčné převěsy trolejového vedení. Zachovala se zde dodnes, i když tunel v průběhu času prošel rekonstrukcí. [29]


 

 

... 1  2  3  4 ...

NAHORU