Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Hradec Králové


 

Trolejbusová síť byla v roce 2009 rozšířena o trať podél nádraží až do nového autobusového a trolejbusového terminálu, který se nachází na opačné straně než bylo původní nevyhovující autobusové nádraží. Autorem návrhu je Ing. arch. Patrik Kotas. Stavba vlastního terminálu, jinak rovněž velmi pěkná, se neobešla bez problémů, zejména kvůli dosti odvážnému návrhu střešní konstrukce. Také při stavbě trolejového vedení bylo zvoleno dosti kontroverzní řešení - byly mj. použity "tradiční" podvěsné armatury, na kterých DP Hradec Králové z nějakého důvodu stále lpí, čímž byla celá realizace poměrně negativně poznamenána.

 

Nový dopravní terminál MHD

 

Nový trolejbusový a autobusový terminál, využívaný městskou i meziměstskou dopravou, se nachází v sousedství hlavního nádraží ČD na pozemku poblíž ulic Sladkovského a Nádražní. Všechny snímky na této stránce byly pořízeny 18.8.2009.

 

Příjezd k terminálu od hlavního nádraží ulicí Sladkovského se děje přes kruhový objezd bez středového sloupu, jehož funkci plní bílý zavěšený prstenec, do něhož jsou ukotveny trolejové převěsy. Je zavěšen na dvou úrovních lan a obsahuje i pouliční lampu. Střecha má moderní, odvážnou, ale poměrně složitou konstrukci, jejíž realizace se neobešla bez problémů a byla příčinou skluzu výstavby.
Příjezdová trolejová stopa se ještě před křížením s protisměrem rozdvojuje do stop vedoucích k výstupním zastávkám. Byla použita podvěsná křížení, jak je, a patrně ještě dlouho bude, v Hradci zvykem.


 


Výstupní prostory pro trolejbusové linky. Je vidět konstrukce střechy, možná až zbytečně složitá a jistě vyžadující náročné statické výpočty. Architekt Patrik Kotas je známý svými kuželosečkami a konstrukcemi ve tvaru obřích roztažených křídel.  Prosklená stěna je nádražní hala s čekárnou, informacemi, prodejem jízdenek a místenek a dalšími službami. Za pozornost stojí i trolejové výložníky, na můj vkus ovšem příliš masivní (ty tenké sklolaminátové o průměru 55 mm jsou rozhodně lepší). Vozovky v nástupních a výstupních prostorech hromadné dopravy jsou od ostatních komunikací odlišeny jinou barvou povrchu - červenou. Zastávky mají bezbariérové obrubníky. Zajímavostí hradeckého provozu je i to, že tu jednu stanici mezi hlavním nádražím a dopravním terminálem lze v MHD cestovat zdarma.

 

Přímo pokračující trolejové stopy vedou na manipulační odstavy, po stopách odbočující doprava se trolejbusy dostanou přímo do nástupních zastávek. Obloukové stopy jsou uprostřed překříženy křižovatkovou výhybkou, takže se dá přejíždět z jedné stopy na druhou.
 


Detail křižovatkové trolejové výhybky, tentokrát oboustranné. Vše samozřejmě v podvěsných armaturách. Kupodivu to tady nepůsobí tak příšerně zadrátovaně jako o pár ulic dál na kruhovém objezdu na Riegrově náměstí.

 

Oblouková trolejová stopa směřující z výstupu na odstavy. Vidíme střechu terminálu zezadu. Povrch odstavu je opět rozlišen jiným odstínem červené barvy a jinou texturou povrchu.


Vtipné řešení, jak upevnit sbíhající se lana vnější stopy, pokud není instalace nosného sloupu možná.


Ještě jeden pohled na překřížení stop v oblouku mezi výstupní a nástupní částí.


Zajímavé je, že odstav má jen dvě trolejové stopy. Zdálo se mi to málo, ale patrně to postačuje - DP asi nepočítá s nějakými delšími pobyty trolejbusů v tomto zařízení. Odstav využívají jak trolejbusy, tak městské autobusy, jedna stopa je vždy společná pro dva odstavné pruhy. Vozy můžou stát i za sebou, na dva kloubové je to ale krátké.


Odjezdové stání městských linek. Jsou zde čtyři zastávky a nejsou zde žádné předjízdné trolejové stopy. I tady mají zastávky bezbariérové obrubníky.


 

Docela zdařilá stavba, která městu rozhodně prospěla. Přinesla novou kvalitu cestování nekolejovou MHD, ale byla možná zbytečně předražená a komplikovaná. Stejného účinku se jistě dalo dosáhnout jednodušší cestou. Trolejbusům by rozhodně prospělo používání tahových trolejových armatur, případně podle potřeby přidat ještě jednu odstavnou stopu.

 

Poslední aktualizace 03. 02. 2024

 

NAHORU