Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Hradec Králové


 

Prostor před hlavním nádražím

 

V roce 2009 byly v Hradci králové dokončeny dvě významné a dosti povedené dopravní stavby - nové autobusové nádraží a nová úprava prostoru před hlavním vlakovým nádražím, která nahradila starou nevyhovující trolejbusovou smyčku.

Přednádražní prostor tvoří Riegrovo náměstí a křižovatka ulic S.K.Neumanna a Puškinova. Tento prostor prochází i po rekonstrukci svým vývojem a je neustále vylepšován.


Původní stav celé realizace, jak ji zachycují snímky z 19.8.2009.

 

Přednádražní prostor - Riegrovo náměstí - je tvořen 6 zastávkami MHD, uspořádanými do 3 nástupišť, která jsou v polovině rozdělena vyvýšeným bezbariérovým přechodem. Zastávky jsou smíšené pro autobusy a trolejbusy.


Celému prostoru dominuje vysoká nádražní věž. Nové vozovky byla umístěna poněkud šikmo ke stávající nádražní budově. Prostor je vydlážděn kamenem a rozčleněn různobarevnými plochami. Všechny zastávky jsou vybaveny bezbariérovými obrubníky.


V zastávkách jsou (kromě prostředního nástupiště) zřízeny předjízdné trolejové stopy, které se v místě přechodu pro chodce kříží.


Detail původní podoby trolejového křížení z roku 2009. To trochu kazilo dobrý dojem z celého díla. V trolejových konstrukcích byl DP Hradec Králové v té době poněkud rigidní a zkostnatělý, takže se to projevilo i zde - je tu podvěsné křížení s úhlem odbočení 20°. Mnohem lépe a moderněji by ovšem vypadalo rychloprůjezdné tahové křížení s úhlem 10°.
Delta závěsy v kombinaci s náběhovými lištami podvěsných armatur, a s pevnými závěsy.


Zastávky jsou vybaveny orientačním systémem s písmeny a informačními panely s odjezdy a směry nejbližších spojů.

 


Odsunutím zastávek dále od staniční budovy vznikl prostor pro cyklistickou dopravu. Chodníky byly výrazně rozšířeny i na druhé straně (místo zanedbaného parku), čímž vznikl opravdu výstavný městský prostor.

 

Je to první věc, co cestující v Hradci po výstupu z vlaku ve městě uvidí.


Zajímavostí jsou trolejové sloupy integrované s netradičním veřejným osvětlením - reflektor svítí vzhůru proti odrazné stěně. Až potud je realizace velmi zdařilá.


Největší slabinou a vadou celého návrhu byl ovšem tento kruhový objezd, trochu nepochopitelně zatrolejovaný podvěsnými armaturami, a navíc bez středního trolejového stožáru. Obrázek názorně ukazuje nevýhodu podvěsného systému - trolej je vlastně tvořena dvojnásobným počtem drátů (nosný trolejový drát a pod ním pojížděná vodivá trubka, na kterou se montují tělesa výměn a křížů).
Tady jasně vidíme nevýhodu takto malých kruhových objezdů. Trolejbus jede nejprve kousek doleva, ale sběrače má již vychýleny výrazně doprava, takže tam dochází k nepříznivému rozložení sil. Optimální průjezd je, pokud sběrače s trolejí svírají úhel ve směru tečny k trolejovému oblouku. To tady nebylo splněno a ve stísněných poměrech to ani jinak nejde udělat.

Složitost a těžkopádnost trolejových armatur byla patrná na první pohled. Otázkou je, zda tady opravdu musel být zřízen kruhový objezd. jedná se o zklidněnou, a tedy poměrně málo frekventovanou oblast bez tranzitní dopravy, kam má přístup jen dopravní obsluha a MHD.
Alternativní možnost, jak to bylo možné provést bez kruhového objezdu. Pokud by tady byla klasická trojúhelníková dvoustopá křižovatka, navíc vybudovaná v tahových armaturách, bylo by zde podstatně méně drátů a konstrukcí, celá stavba by byla jednodušší, uspořádanější, a nepůsobila by dojmem obrovské pavučiny.


 

Jednostranná křižovatková trolejová výhybka, zařazená v kruhové stopě. Ta trolejová konstrukce byla prý v době zahájení provozu ještě o něco složitější, ale po dvou týdnech musela být kvůli častým výpadkům sběračů upravena.


Dojem přílišné složitosti ještě umocňuje absence středního trolejového stožáru. Ten byl nahrazen jakýmsi velkým bílým prstencem, zavěšeným nad středovým ostrůvkem křižovatky na třech úrovních lanových převěsů. Horní lanka nesou jen prstenec, dolní a střední nesou i trolejové konstrukce. Což opět navyšuje počet potřebných převěsů. Uvnitř prstence se skrývá lampa veřejného osvětlení.
 


Další dvě nácestné zastávky byly zřízeny v boční ulici S.K.Neumanna, která směřuje do centra města. Slouží pro spoje, které z centra nezajíždějí na nový autobusový terminál (směr vpravo) a pokračují v jízdě vlevo Puškinovou ulicí (první dva snímky). Snímek vpravo zachycuje zastávku v ulici S.K.Neumanna pro opačný směr do centra.
 

Také zde je nutné stopy překřížit, což opět kruhový objezd výrazně komplikuje. Výjezd z ulice S.K.Neumanna. Pravá stopa ze od zastávky musí dostat doleva přes kruhový objezd do Puškinovy ulice, trolejbusy jedoucí po levé stopě staví vpravo "za rohem" na Riegrově náměstí. V trojúhelníkové křižovatce by se tohle, při kombinaci tahových výhybek a křížení, realizovalo mnohem lépe.


 

Vícestopé vedení v Puškinově ulici v roce 2009. Tady byly použity delta závěsy.


Příjezd ke kruhové křižovatce z Puškinovy ulice. Zde je vidět výsledná pavučina drátů.


 

Pozdější úpravy a vylepšení - stav z 29. 8. 2019

V průběhu let ovšem došlo ke změně a i v Hradci Králové se časem přikročilo k jistým úpravám v trolejové síti, které mj. měly příznivý vliv na vzhled trolejového vedení v městském prostředí. Objevily se nové, jednodušší konstrukce výhybek a křížení, které sice nadále zůstaly podvěsné, ale vzhledem a vlastnostmi se přiblížily k jinde zavedeným výhybkám tahovým. Mnohé trolejové konstrukce se časem zjednodušily.

 


Zjednodušení kruhového objezdu, včetně výhybek. Pročistilo se to, převěsných lan je poněkud méně, vypadá to hned lépe, lehčeji a sibtilněji.

 

Nové lehčí provedení trolejí a výhybek.
 

Centrální prstenec s lampou už není tolik zatížen. Podvěsné trubky původních táhlých oblouků byly nahrazeny běžnými obloukovými svorkami a armaturami.


Někdejší podvěsné křížení na předjízdné stopě nad centrálním přechodem pro chodce bylo nahrazeno tímto vylehčeným řešením. Dokonce to není třeba ani zavěšovat na nosnou síť.


Příjezd ulicí S.K.Neumanna k nádraží, s upraveným křížením v kruhovém objezdu.


Nové podvěsné výhybky v ulici S.K.Neumanna se vzhledem již blíží výhybkám tahovým. V Česku je tohle provedení výhybek unikátní a pro Hradec Králové typické - nikde jinde to nenajdete.


 

 

Jako městotvorné řešení přednádražního prostoru a vytvoření vstupní brány do města je to vynikající, a je jistě dobře, že se časem vychytávají i různé "mouchy" vzniklé snad původní poněkud nedokonalou realizací. Jistě to mohlo být uděláno lépe a moderněji od začátku. Kruhový objezd a prvotní komplikované podvěsné výhybky a křížení rozhodně nebyly příliš dobrou volbou, nicméně průběžně dochází k nápravě a vylepšením.

 

Poslední aktualizace 03. 02. 2024

NAHORU