Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Pardubice


 

Sukova třída

 

Trať na Sukově třídě byla dána do provozu v roce 2001. Je to tedy nejnovější trať v centru města, na kterou byla časem přesunuta většina MHD z postupně zklidňované třídy Míru (hlavní obchodní třídy Pardubic), ke které tak Sukova třída tvoří vhodnou alternativu. A její důležitost se může ještě zvýšit, pokud se na třídě Míru nepodaří trolejbusy udržet - k čemuž, doufejme, nedojde.

Trať začíná na náměstí republiky a vede po směrově rozdělené vozovce k letnímu a zimnímu stadionu, kde se napojuje na trať z Wonkova mostu a Masarykova náměstí.

Následující snímky jsou z 17.8.2018, pokud není uvedeno jinak.

 

Pohled na troleje od kostela svatého Bartoloměje. Vidíme moderní obloukové svorky a osmihranné stožáry, které se už dvě desetiletí objevují v našich městech.


Trolej je kvůli plynulé jízdě trolejbusů pečlivě vykroužena a poněkud hustší sled příčných převěsů vypadá velmi dobře. Pohled na kostel to rozhodně neruší.


Další úsek je trolej v rovině, zavešená na příčných lanových převěsech a deskových izolátorech.

 


Vzdálenost převěsů je tady přibližně 22-28 metrů.


Trolejbusy v Sukově ulici.


Detail příčného převěsu. Sloupy s lampami jsou zde umístěny vstřícně, takže s výjimkou oblouků zde nejsou potřeba šikmá lana.


 

Starší snímky Sukovy třídy (odhadem tak z roku 2006), ještě s původními vzrostlými stromy, tj. před regenerací aleje. 

Velmi jednoduché a oku lahodící provedení trolejbusové tratě. Leckdo by ty oddělené vozovky dnes možná řešil místo převěsů samostatnými kratšími výložníky, ale tohle je prostě hezčí řešení.

 

 

Poslední aktualizace 03. 02. 2024

 

NAHORU