Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Pardubice


 

Trnová

 

Pokračování trolejbusové tratě z Ohrazenic do Polabin. S Ohrazenickou tratí tvoří stavba jeden celek. Tato část vede od pardubického Stonehenge přes náměstí v Trnové (Bohdanečská ulice) a díle ulicí Jiřího Potůčka točně Polabiny, Sluneční.

Snímky byly pořízeny 17. 8. 2018. Jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly cestou pořízeny, ovšem trať má přibližně severojižní průběh, takže většina snímků je "pohledem zpět" - po slunci se přece jen fotí lépe.

 

Trnovská ulice poblíž kruhového objezdu s kamennou plastikou Stonehenge. Tady je trať komplikována větší vzdáleností sloupů od vozovky, a také tím, že nad ní vedou dráty vysokého napětí.
V dalším úseku Trnovské už je vozovka užší, tak 7 metrů.


Křížení s Poděbradskou ulicí, kudy vede trať do Bohdanče. Malý kruhová objezd je zatrolejován témeř kolmým křížením.


V části Bohdanečské ulice, která je vlastně původním náměstím či návsí (jak kdo chcete) v Trnové, jsou použity poněkud dlouhé a tedy zdvojené výložníky, zejména v prostoru zastávky "Trnová, náměstí".  


Sympaticky krátké výložníky, nejspíš 5metrové, v ulici Jiřího Potůčka.
Hluboký zastávkový záliv s ostrůvkem z zastávce "Polabiny, Jiřího Potůčka".
Možná je trochu škoda, že Pardubice stále trvají na této podobě zastávek. Prostý zastávkový pruh sousedící s vozovkou by nezabíral tolik místa, které by šlo využít ve prospěch chodníku a zelených ploch.


Rovný a posléze obloukový úsek závěrečné části trati před smyčkou "Polabiny, Sluneční".

 
 

Pěkná ukázka zdařilé trati v prostředí s de facto vesnickou rozvolněnou zástavbou. Mnohá místa na trati můžou být inspirativní např. pro jisté obce u Prahy na lince PID 377, které z důvodů údajné  "nevzhlednosti" trolejového vedení myšlenku trolejbusů tvrdošíjně odmítaly.

 

 

 

Poslední aktualizace 05. 02. 2024

 

NAHORU