Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Pardubice


 

Smyčky Pardubičky a Zámeček

 

Tady se podíváme na různá netradiční, ale zato vtipná technická řešení trolejových konstrukcí. Prodloužení trati z Pardubiček na Zámeček a k továrně Foxcon bylo zprovozněno v roce 2018. 

Snímky zachycují stav ze 17. 8. 2018.

 

Původně podvěsné výhybky, které tvořily krátkou předjízdnou dvojici stop ve smyčkovém odstavu, byly v souvislosti s výstavbou prodloužení trati nahrazeny tahovými. Jedná se o krátké, symetrické 20stupňové výhybky - rozjezdovou a sjezdovou - zavěšené na jednom nosném laně.
 


Detailní záběry výhybek.

 


Výjezd ze smyčky byl zpočátku komplikován blízkostí nástupní zastávky hned za výjezdem ze smyčky (stav na snímku). Později byla zastávka posunuta dále dopředu (zhruba do prostoru přechodu pro chodce) v souvislosti s budováním kruhového objezdu na blízké křižovatce. Vzdálenější sjezdová výhybka tak byla posunuta zhruba o 50 m zpět ke smyčce.
 

Směrem na Zámeček je trať zpočátku zavěšena na výložnících.
Tyhle úzké ostrůvky, oddělující zastávkový a jízdní pruh, jsou v Pardubicích na více místech. V těchto místech je trolej řešena tak, aby bylo možné  trolejbusem objet ostrůvek z obou stran.


A tohle už je zajímavé řešení smyčky Zámeček. Blízkost vedení vysokého napětí neumožnila kvůli ochrannému pásmu dát sloupy vně smyčky.

Sloupy umístěné uvnitř smyčky a oblouky na výložnících. 


Nástupní zastávka Zámeček. Snímek ze srpna 2018 s původním uspořádáním po zahájení provozu. Později se ukázalo, že je zde vhodné místo na natrolejení parciálních trolejbusů, které zde měly objížďkovou trasu kvůli rekonstrukci železničních podjezdů v centru města.  Nicméně záliv byl příliš hluboký, a tak byla v říjnu roku 2018 doplněna ještě jedna vnější trolejová stopa se stříškami, zaústěná do trati sjezdovou výhybkou.


 

Poslední aktualizace 29. 02. 2024

 

NAHORU