Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pozoruhodné trolejbusové tratě

Pardubice


 

Terminál MHD před Hlavním nádražím

 

V roce 2018 byla dokončena rozsáhlá přestavba pardubického přednádražního prostoru, kde byl vybudován nový terminál MHD pro trolejbusy a autobusy. Celý původní prostor z 50. let tak dostal zcela nové dimenze. Terminál je tvořen průjezdnými trolejovými stopami, ze kterých odbočují dvě do sebe vnořené trolejové smyčky, vedené kolem velmi pěkně minimalisticky řešeného krytého ostrovního nástupiště. Samozřejmostí jsou nejen designově řešené sloupy trakčního vedení, ale i přechody pro chodce, barevně svítící informační tabule s odjezdy spojů a parková úprava celého přilehlého prostoru.  Nechybí ani cyklostezka a prostory pro uskladnění jízdních kol.

Následující snímky zachycují stav z 17. 8. 2018. A to byla jen první etapa - Terminál A. Dnes je již vybudováno nejen další trolejové spojení s vozovnou přes most u PARAMA, ale i navazující Terminál B, kam se z nedalekého starého autobusového nádraží přesunula linková a dálková doprava. 

 


Vjezd do Terminálu A ve směru od centra města. Na prostředním snímku je vidět zajímavě řešená vnitřní trolejová smyčka bez středového stožáru, jen se závěsným prstencem k uchycení převěsů oblouku. Známe to z Hradce Králové, Pardubáci to ovšem dovedli k dokonalosti. 
Je dobře patrné řešení ostrovního krytého nástupiště. Jednoduché, přehledné a bez zbytečností.

 

V terminálu je několik souběžných trolejových stop, zavěšených deltami na příčných řetězovkách. Pohled směrem k nádražní budově. Před ní vzniklý prostor dostal jméno Náměstí Jana Pernera.


 

Rušno v Terminálu A. Samozřejmě i zastávkové sloupky mají nový jednotný design.


 

Řešení druhého konce nástupiště. Dům v pozadí byl časem zbourán a nahrazen průjezdem do Terminálu B pro příměstskou dopravu.


 


Trojúhelníková dvoustopá křižovatka v terminálu A. Samozřejmě vybavená tahovými armaturami.

 

Oblouková dvojitá stopa (předsunuté rozvětvení) na druhém vjezdu do Terminálu A. Na snímku ještě není vybudováno připojení trati přes PARAMO - to přišlo až v roce 2021.


 

Jdeme zpět na druhý konec. Tohle je výjezd na Palackého třídu a do centra města. S patřičnou parkovou úpravou okolí.
 

Výjezdová trolejbusová komunikace o kus dál, při pohledu zpět k nádražní budově.


 

Hodně zdařilá stavba, příjemně jednoduchá a minimalistická, přitom funkční a tvořící velmi reprezentativní vstup do města pro cestující ze železniční dopravy. Náklady činily přibližně 130 miliónů Kč, tedy zhruba tolik, kolik např. v Hradci Králové stála snad až příliš efektní křižovatka U Koruny. Tady je té "muziky" za stejné peníze rozhodně více. 

 

Poslední aktualizace 29. 02. 2024

 

NAHORU