Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Vinohrady, Vršovice a Strašnice


Zrušená trať Karlovo náměstí - Žitná - Náměstí Míru

Dána do provozu v roce 1949, zrušena v roce 1972. Trať byla vedena od Karlova náměstí ulicemi Žitná a Anglická na Náměstí Míru, odkud pokračovala další trať Slezskou ulicí dále do Vršovic, Žižkova a Strašnic.

Linky 54, 60, 62, 51, v části trasy i 52, 56, 57.

 

Dva pohledy na Žitnou ulici. Vlevo pohled ke křižovatce na Karlově náměstí, kde vlastně naše trať začínala - vycházela z dvoustopého trojúhelníku. Vpravo pohled do kopce - ke křižovatce se Štěpánskou.


Stopy po růžicích v dolní části Žitné ulice. Tahle na rohu s Příčnou ulicí byla přímo ukázková a zdaleka viditelná. Dokud dům nedostal novou červenou fasádu.  24.6.2012 NX


Další stopy po růžicích v dolní části Žitné ulice, již poněkud méně nápadné. 24.6.2012


Stopy po růžicích v dolní části Žitné ulice. 24.6.2012


Křižovatka Žitná - Štěpánská byla nejfrekventovanějším bodem celé pražské sítě. Ve špičkách zde projelo 190 vozů za hodinu, tedy tři trolejbusy do minuty.  8.2.2007, 5.9.2006


Trolejbusový sloup v úseku Žitné mezi ulicemi Štěpánská a Ve Smečkách. Po zrušení trolejbusů se používal k upevnění dopravních značek. V jeho blízkosti na protilehlých domech bylo několik otisků po trolejových růžicích, prozrazujících dodnes místo, kde odbočovala předsunutou výhybkou trolejová stopa na Pankrác. Druhá odbočná stopa na Václavské náměstí se oddělovala až těsně před křižovatkou. Sloup byl odstraněn v posledním březnovém víkendu 2009 v souvislosti se změnou dopravního značení. 19.2.2006  NX
Kdybyste se ještě v srpnu 2008 postavili za sloup, zjistili byste, že tu těch trolejových závěsů bylo docela dost. V průběhu září 2008 dům dostal novou fasádu. 5.9.2006  NX


Zbytky trolejových závěsů na křižovatce Žitná - Krakovská, v místě vyústění tratě z Václavského náměstí. 30.3.2009


A ještě pár děr po růžici - hned o pár metrů vedle směrem k nám. Míru. 24.6.2012


Tento sloup (lampa) v Žitné ulici v prostoru mezi Legerovou a Mezibranskou má dochovanou i skříňku odpojovače. 17.11.2006


Tak vypadá sloup o pár let později. Je zde pořád, zmizely jen ty směrové šipky. 24.6.2012


Detailní pohled na skříňku odpojovače. Byl zde napájecí bod. 24.6.2012


V horní části sloupu (mezi třmeny nesoucími dnes lana s dopravními značkami) je vidět závěsný prstenec pro uchycení trolejových převěsů a pod ním otvor pro napájecí kabel, který byl veden vnitřkem sloupu. 24.6.2012


Křižovatka Žitná - Anglická - Legerova. 24.6.2012


Zbytky trolejových růžic na křižovatce ulic Žitná - Anglická - Legerova. 17.9.2007


Detailní pohled na zbytky růžic. 24.6.2012


V Žitné ulici najdeme i tyto zvláštní sloupy, které byly také velmi pravděpodobně využity k zavěšení trolejbusových trolejí. Je patrná charakteristická příčka pro zavěšení žebříku. Sloup stejného typu se dodnes nachází na Ortenově náměstí v Holešovicích a je využíván pro tramvajovou trolej. Podobný sloup byl před časem odstraněn při rekonstrukci tramvajových trolejí ve Vyšehradské ulici a nejspíš skončí v podnikovém muzeu DP. 17.9.2007
Prostor nad restaurací Demínka v Anglické ulici. Tady odbočovala manipulační stopa do Rubešovy ulice. 18.11.2006


Boční Rubešova ulice s dochovanými růžicemi pro ukotvení manipulační stopy. Tato pomocná trolejová stopa byla zrušena zcela jistě před rokem 1970, protože na dobových fotografiích z toho roku již není. 18.11.2006, 6.5.2007, 6.5.2007
Stopy po trolejových růžicích na nároží ulic Rubešova, Anglická a Londýnská. Kvůli rozšíření ulice Anglické byly v tomto místě růžice "hlavní trati" umístěny o dost výše než závěsy manipulační stopy v úzké Rubešově ulici. 17.11.2008


Otisk po růžici na deskovém obkladu budovy hned naproti na téže křižovatce. 19.7.2010


A druhý artefakt je hned pár metů za rohem, nad knihkupectvím v Londýnské ulici. Klasická čtyřšroubová růžice byla kdysi nahrazena modernější, přičemž bylo využito původních kotev ve zdi. Ovšem bylo to ještě za provozu trolejbusů, nebo až po jeho ukončení pro nějaké jiné vedení? 19.7.2010


Trolejové závěsy na rohovém domě Anglická 15.  4.3.2006, 4.3.2006, 17.11.2008


Hned na protější straně Anglické ulice je na fasádě domu několik zřetelných "děr" po snesených růžicích. 17.11.2008

 


Pohled z náměstí Míru do Anglické ulice. V době provozu trolejbusů byla komunikace obousměrná, což je dodnes patrné. 18.11.2006


V roce 2010 byla provedena rekonstrukce křižovatky. 19.7.2010


Severní strana náměstí Míru. Přibližně zde byla zastávka trolejbusů Náměstí Míru ve směru z centra. Na někdejším jízdním pruhu se dnes parkuje. 18.11.2006,


Trakční sloupy - lampy - jsou ovšem ještě z trolejbusové éry. Mezi nimi byly patrně ještě vložené sloupy. 8.7.2012
Prostor před Vinohradským divadlem. Tady navazuje další pokračování směrem k Orionce. 8.7.2012


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie