Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Vinohrady, Vršovice a Strašnice


Zrušená trať Bělocerkevská - vozovna Vršovice (Michle, Bohdalec)

Dána do provozu v roce 1954. Prochází ulicí Bělocerkevskou, kde byla smyčka, odtud manipulačně ulicemi U Slavie, U Vršovického hřbitova a Nad Vršovskou horou do vozovny Bohdalec. Manipulační úsek a vozovna byly dány do provozu roku 1955. Trať měla být součástí zamýšleného spojení do Záběhlic. Zrušena v roce 1968.

Linky 54, 51.

 

Křižovatka Ruská - Benešovská - Bělocerkevská. Zde byla v roce 1949 konečná stanice Zdravotní Ústav. Sloup se směrovými šipkami je trolejbusový. Další, novější snímky místa najdete u tratě do Strašnic. 16.2.2008, 8.10.2006, 4.3.2006, 27.6.2010
Odbočení tratě na Bohdalec (vpravo) od tratě do Strašnic (přímo). Křižovatka Ruská - Bělocerkevská, s někdejším dvoustopým trojúhelníkem.  27.6.2010


Základ železobetonového trolejového sloupu v chodníku za zastávkou autobusů Bělocerkevská směr Slavia. Byl zde až do podzimu 2012, kdy dostaly chodníky novou dlažbu. Proti němu je lampa - někdejší trolejový sloup. Dlažba chodníku je na snímku ještě původní z 50. let. 27.12.2008 NX


Zimní pohled na oblouk Bělocerkevské ulice. Sloupy s lampami jsou ještě původní, z 50. let, mezi nimi na polovinu vzdálenosti byly vložené trakční sloupy, zde většinou železobetonové. Na této trati se dělaly pokusy s pružnými závěsy na rovině i v obloucích. 4.3.2006
Prakticky všechny lampy, které nesly trolej v Bělocerkevské ulici, jsou opatřeny tímto prstencem, ke kterému byly upevněny příčné převěsy trolejí. Tento způsob zavěšení troleje se používal (a na úsecích se starou trolejí přežívá dodnes) na řadě míst v Praze.  16.2.2008


Základ dalšího železobetonového trolejového sloupu byl v dlažbě chodníku na druhé straně ulice. Původní betonová z 50. let zmizela na podzim roku 2012. 19.1.2008 NX


Poškozená dlažba v prostoru zastávky Bělocerkevská směr Želivského odkrývala až do podzimu 2012 další zbytek trolejbusového sloupu, tentokrát železného. Takových základů sloupů bude patrně pod dlažbou ulice ukryto více. 27.12.2008 NX


Pohled z prostoru zastávky směrem dolů ke Slavii, ještě před rekonstrukcí chodníků. Nejbližší lampa vlevo je zajímavá tím, že kromě troleje nesla i označník nástupní zastávky linky 54 a později 51. V její blízkosti byl kdysi železný trubkový přístřešek se zábradlím. 27.12.2008


Charakteristické stopy na domech po trolejových růžicích. Tady je patrné, že dům byl stavěn v roce 1954, tedy současně s trolejbusovou tratí - růžice byly ukotveny do ještě neomítnutého zdiva. 27.12.2008, 19.1.2008.


Díry po růžicích z jiného pohledu. Růžice na boční fasádě byla nejspíš osazena až později. 19.10.2014


Smyčka Bělocerkevská. Konečná stanice. Přejezd přes středový dělící pás existuje dodnes, jen trochu mění podobu - je užší. Odtud pokračovala trať do vozovny Vršovice. Prodloužení do Záběhlic nebylo nikdy realizováno. 4.3.2006


Smyčka Bělocerkevská při pohledu opačným směrem, k Bohdalci. 19.1.2008


Někdy v roce 2012 nebo 2013 došlo k určitým úpravám Bělocerkevské ulice, kdy byla kromě nového povrchu chodníků výrazně zúžena i někdejší trolejbusová smyčka a prodloužen zelený travnatý pás. Původní umístění smyčky (přejezdu) ovšem zůstalo patrné. 19.10.2014


Tady někde byla výstupní zastávka linky t-54 a později t-51. Šipky označují místa, kde byly trolejové růžice příčných převěsů. 19.10.2014.


Růžic tu bylo dost, i kvůli výhybkám pokračování tratě do vozovny Michle (Vršovice, Bohdalec).  19.10.2014.


Také dále pod smyčkovým přejezdem bylo až do roku 2012 možno na domech spatřit několik pozůstatků po trolejových růžicích. Zmizely pod polystyrénovým zateplením fasád. 16.2.2008 NX


A jdeme o kus dál, až za obchodní centrum Eden a stadion Slavie. Podjezd pod železniční tratí z pohledu od Slavie (Edenu). 8.10.2006


Železný nýtovaný podhled podjezdu. Po trolejích se na něm ovšem nedochovaly žádné stopy. V současnosti je z větší části rozebrán a nahrazen jinou konstrukcí v souvislosti s výstavbou železniční stanice Praha-Eden (viz dále). 13.8.2013 NX


Podjezd pod železnicí z druhé strany - od ulice U Vršovického hřbitova. 8.10.2006


Dochované části trolejového převěsu na mostní konstrukci směrem k Edenu. Jsou patrné izolátory a kusy převěsného drátu. 8.10.2006, 19.1.2008 NX
Podoba podjezdu v roce 2021. Je zachována jen přední část, po které vedla průběžná hlavní trať, a kde je postupně zřizována cyklotrasa. Vzdálenější pole mostu, kde byly koleje seřaďovacího nádraží, byla snesena a byla vybudována nová konstrukce, na které jsou vedeny dopravní koleje nové stanice Praha-Eden. 26.6.2021
Ale na té staré konstrukci jeden trolejbusový závěs přece jen zůstal... 26.6.2021


Nová konstrukce podjezdu mj. zlepšuje podmínky pro budoucí návrat trolejbusů, protože má o poznání větší a pro trolejbusy zcela postačující světlou výšku. 26.6.2021
 

Tady je vidět, jaké stoupání trolejbusy na tomto úseku překonávaly. Kousek za podjezdem bylo největší stoupání v pražské trolejbusové síti - 12,3 procenta na úseku dlouhém 17 m. Pohled od Bohdalce. 12.7.2009
Příjezdová komunikace k vozovně Michle-Vršovice. 12.7.2009


Gumárna v areálu vozovny. V její blízkosti se nachází trolejbusová měnírna. Pohled z ulice Nad Vršovskou horou.  13.8.2013


Vjezdová brána do vozovny Vršovice. 13.8.2013


Celkový pohled na areál vozovny a remízní halu v pozadí. 13.8.2013

Další fotografie vozovny Michle, tentokrát zevnitř
 

Poslední aktualizace 17. 04. 2023

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie