Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Jinonice


Zrušená trať Waltrovka - Jinonice

Pokračování trati Anděl - Waltrovka. Vznikla v roce v roce 1948, zrušena 1969. Vedla ulicemi Klikatá a Pod Vidoulí, končila jednostopou smyčkou u jinonické sokolovny.

Linka 52.


Smyčka Motorlet (Waltrovka). Začátek tohoto traťového úseku. Pohled od tovární budovy směrem na Malvazinky. Trať na Jinonice vedla na snímcích ulicí vlevo. Zpočátku trolejbusy od Jinonic projížděly smyčkou, od 50. let byla zastávka posunuta za smyčku a jezdilo se dvoustopě po vozovce vlevo. 24.6.2012 NX
Záběry z postupné přeměny okolí. Developerský projekt Rezidence Waltrovka v roce 2016 rázně, nicméně logicky, ukončil existenci této trolejbusové památky. Walterova továrna je již minulostí, obytné domy a kanceláře rostou jako houby po dešti. Na snímcích je rozestavěná nová komunikace a objízdná trasa, která vede přes někdejší odstav smyčky. Jedině ten malý vybydlený domek v zarostlé zahradě na snímku vlevo ještě odolává a zbývají mu poslední měsíce existence... Je nejen pozůstatkem někdejší nouzové kolonie, ale i posledním němým svědkem trolejbusového provozu. A od konce roku 2016 je i on minulostí. 24.4.2016 NX

Novému rozvoji lokality musela samozřejmě ustoupit i lampa tvořící středový trolejový stožár někdejší trolejbusové smyčky. Nové domy v okolí se již rýsují. 24.4.2016 NX

 


Podjezd pod železniční tratí v Klikaté ulici v Jinonicích dodnes nese stopy upevnění troleje k mostovce. Nad středním pilířem byla cedule „Pozor, vrchní vedení 4,40 m“ ještě v roce 2002, pak si ji asi nějaký šotouš odnesl… 28.1.2006
Okolí podjezdu se v roce 2012 zvolna mění. Zejména ostrá zatáčka před ním. Mizí budovy areálu Motorletu, vyrůstají nové budovy... 24.6.2012 NX
V roce 2016 ta zatáčka před podjezdem již neexistuje. Vznikl zde kruhový objezd a okolí se otevřelo, takže se naskytly zcela nové pohledy na někdejší trolejbusový podjezd. Kruhový objezd je součástí nové komunikace kolem budovaného areálu Waltrovka a administrativního centra Aviatica. 24.6.2012

Tentýž podjezd z opačné strany. Na těchto starších snímcích jsou patrné značně zdevastované ochranné rošty nad někdejšími trolejovými stopami. Rošty byly odstraněny až v průběhu roku 2007. 28.1.2006
Na podhledu mostovky jsou zřetelně vidět stopy po upevnění trolejí. 11.4.2009


Stopy po upevnění výstražné cedule na středním pilíři mostu. 11.4.2009


Na stěně podjezdu jsou dodnes zachovány závěsné konzoly napájecího vedení. Vzdušný kabel, upevněný na nosném laně převážně na trakčních sloupech, vedl patrně od měnírny Jinonice ke smyčce Motorlet (je zachycen např. na dobových snímcích této trati z roku 1968). 25.5.2008
Tentýž podjezd v roce 2022. Za ním je vidět kruhový objezd a nové budovy na místě někdejšího areálu Waltrovky. 17.4.2022


Klikatá ulice za podjezdem. Na levém snímku zatáčka se stanicí Hutmanka v prudkém stoupání od jinonického podjezdu směrem k Vidouli. Vpravo pohled z opačného směru. 24.6.2012
Budova, o které se řada lidí patrně mylně domnívala, že jde o objekt bývalé trolejbusové měnírny v Klikaté (dříve Lukavského) ulici.  Dnes je přestavěn na cvičiště slepeckých psů.  24.6.2012
Skutečná měnírna se patrně nacházela v objektu hned vedle (na snímku vlevo) u vyústění Mezné ulice. Architekturou a technickým provedením je budova podobná dalším měnírnám např. v Letňanech nebo ve vozovně Vršovice, byť je dnes již také přestavěna. Objekt vlastně dodnes slouží elektřině - ovšem jako elektro prodejna soukromé firmy. 17.4.2022

Bližší pohledy na bývalou měnírnu Jinonice a její areál v Klikaté ulici. O její případné reaktivaci se zatím (v roce 2022) neuvažuje. 17.4.2022
Klikatá (dříve Lukavského) ulice. Pohled dolů k Motorletu. 11.4.2009


Vystoupali jsme nahoru na Vidouli a podíváme se opačným směrem. Dodnes zachované uspořádání křižovatky na Vidouli. Trolejbusy jezdily obousměrně po vozovce v pravé části snímku. Pohledy k Motorletu. 24.6.2012
Vjezd do ulice Klikaté s dnešní zastávkou Vidoule. 24.6.2012


Pohled na druhou stranu ke smyčce Jinonice. Tohle je nejvyšší bod tohoto úseku tratě. 24.6.2012


A pokračujeme do Jinonic. Ulice Pod Vidoulí - závěrečné klesání tratě směrem ke konečné stanici Jinonice. 11.4.2009


Smyčka Jinonice, u jinonické sokolovny a hřiště Motorletu. Konec tratě.  24.6.2012


Smyčka Jinonice v zimě 2006. Od té doby se toho tady moc nezměnilo. Na středovém ostrově smyčky v době provozu trolejbusů stávala věž trafostanice, která mj. nahrazovala jeden ze středových trolejových stožárů.  28.1.2006
Oblouk smyčky. 24.6.2012


Základ železného sloupu dochovaný v prostoru smyčky. Na druhém snímku se vpravo nacházela nástupní stanice trolejbusů a pak autobusů. Pokud tam zrovna neparkují vozidla, dají se tam nalézt ještě základy přístřešku a zastávkového sloupku. 24.6.2012
Podobný pohled vídali řidiči trolejbusů odjíždějících na Smíchov... 24.6.2012


 

Poslední aktualizace 28. 06. 2022

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie