Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Střešovice a Dejvice


Zrušená trať Svatý Matěj – Garáže Dejvice (- Bubeneč - Nádraží Střed)

Měla zajišťovat propojení střešovické tratě s garáží Dejvice, kde byla do roku 1958 prováděna těžká údržba trolejbusů. Trať vybudována v roce 1953, zrušena 1959 společně s tratí Střešovice - Svatý Matěj. Vedena ulicemi Na Šťáhlavce, Zelená, Koulova a Podbabská do areálu garáží. Podle nepotvrzených informací pamětníků po této trati nikdy žádný trolejbus neprojel vlastní silou.

 

Křižovatka U Matěje. Tady někde začínala manipulační trať do vozovny Dejvice. Křižovatka byla do této podoby ovšem přebudována daleko později, někdy kolem roku 1970. A v blízké budoucnosti se sem trolejbusy po desítkách let vrátí. 5.3.2006


Ulice Na Štáhlavce. 3.2.2007


Dnes již neexistující trolejová růžice na nároží domu na náměstí Na Santince (nad reklamou) je již nového typu. Možná to byla jedna z prvních růžic tohoto typu v Praze. 27.6.2009 NX


Trolejové růžice na domech v prostoru zastávky Na Santince. 5.3.2006 NX


Zelená ulice pod Santinkou. 5.3.2006


Proměny Zelené ulice. Z nových barevných fasád staré růžice povětšinou mizí, ale ne vždy. 9.3.2014


Tyhle růžice ještě v roce 2014 existovaly. 9.3.2014 NX


Ale ulice se mění... 27.6.2009


Závěsné růžice na nároží ulic  Zemědělská a Zelená. Ta v Zemědělské byla i s porcelánovým izolátorem a částí převěsu, od roku 2013 je již bez izolátoru, zato přestříkána fasádní barvou. 5.3.2006, 9.3.2014, 9.3.2014


Podobně dopadla i druhá růžice umístěná směrem do Zelené ulice. 5.3.2006, 9.3.2014, 9.3.2014


Zemědělská ulice. Celkový pohled na nárožní dům s růžicemi po rekonstrukci fasády. 9.3.2014


Průhled parkem v Zelené ulici. Právě přímým směrem Zelenou ulicí měla pokračovat nikdy nedokončená trať do Bubenče a k Masarykovu nádraží (Střed). 27.6.2009


Zelená ulice pokračuje přímo, Koulova ulice je vlevo.  3.2.2007


Těsně před místem plánovaného napojení bubenečské trati se nacházejí tyto sloupy - lampy. S určitou mírou nejistoty se může jednat o sloupy rozestavěné tratě. Jsou totiž opatřeny závěsným prstenci (snímek vpravo). 27.6.2009
Také tady byly troleje na sloupech i na růžicích - jedna byla dokonce renovována. 27.6.2009, 9.3.2014, 9.3.2014


V Koulově ulici se dalo najít také velké množství trolejových růžic. Jsou to asi nejlépe zachované trolejové růžice v Praze. Některé už od doby pořízení snímku neexistují,... 5.3.2006 NX


... jiné jsou tu dodnes.  9.3.2014
Plejáda růžic v Koulově ulici. 9.3.2014
Plejáda růžic v Koulově ulici. 27.6.2009


Některé růžice s úspěchem přežívají i probíhající rekonstrukce fasád. Dokonce dostávají i nový nátěr, korespondující s barvou balkónových zábradlí a okenních parapetů. Stávají se tak zajímavým doplňkem a dekorativním prvkem fasády. Vědí dnešní obyvatelé domů, k čemu tyhle ozdoby kdysi sloužily? 27.6.2009


Koulova ulice v pohledu od hotelu International. 5.3.2006


Koulova ulice opačným směrem - od křižovatky s ulicí Zelenou. 27.6.2009


Dolní část Koulovy ulice. Blížíme se k hotelu International. 9.3.2014


Hotel International v Podbabě. Trolejbusová trať vedla přímo před hotelem, kde míjela tramvajovou smyčku. Když se začalo uvažovat o prodloužení tratě do Bubenče a na nádraží Střed, padl návrh na přeložení tratě do ulice A. A. Ždanova (dnes Terronská). Důvodem prý byla "nevhodnost trolejbusového vedení před hotelem" - hotel byl chloubou socialisticko-realistické architektury a komunistickým papalášům ty dráty asi vadily... 3.2.2007


Pohled od Vltavy na bezejmenné náměstí před hotelem International v průběhu stavby prodloužení tramvajové trati v Podbabě. Původní tramvajová smyčka je již zrušena. Koulova ulice s někdejší trolejbusovou tratí je vpravo, uprostřed je třída Jugoslávských partyzánů s rekonstruovanou tramvajovou tratí na Dejvickou. Vlevo je ulice Terronská, kam měla být trolejbusová trať z Koulovy přeložena. 12.6.2011
Totéž náměstí, s již dokončenou a zprovozněnou tramvajovou tratí. 9.3.2014


Na začátku Podbabské ulice bylo možné do roku 2013 najít trolejbusové růžice. Jedna je na nárožním domě s prodejnou potravin. 12.6.2011 NX


Druhá růžice se dlouho zachovala na domě o pár desítek metrů níže. 24.11.2007, 12.6.2011 NX


Pohled do Podbabské ulice s tehdy rozestavěnou tramvajovou tratí. Tudy by trolejbusy přijížděly k proluce mezi domy vlevo. 12.6.2011


Trolejbusový vjezd do garáže Dejvice. Byl umístěn poněkud výše než vjezd autobusový, v Podbabské ulici, v proluce mezi bloky domů. Zeď s vraty je již patrně z novější doby. Za zelenými plechovými vraty jsou patrná vrata vjezdu do vozovní haly. Těžká údržba trolejbusů se zde prováděla až do roku 1958. Vzhledem k odlehlosti a izolovanosti od většiny trolejbusových tratí sem byly vozy převáženy pomocí tahačů, i když sem byla zavedena trolej. 24.11.2007
Proluka s vjezdem v roce 2011, v době výstavby prodloužení tramvajové tratě. Hala vozovny dosud stojí, i když je toho času již opuštěna. 12.6.2011


Pohled do Podbabské ulice směrem k hotelu International. Proluka s vjezdem do vozovny je v pravé části snímku, uprostřed je patrné přerušení středního dělícího pásu. V roce 2011 už toto uspořádání ulice neplatí. 24.11.2007 NX


Dnes již neexistující soubor růžic na domě v Podbabské ulici přesně proti někdejšímu vjezdu do vozovny. Byly odstraněny někdy na podzim 2007 při rekonstrukci fasády.  5.3.2006 NX
Pohled od vrat vozovny směrem k Podbabské ulici. Rekonstruovaný dům naproti je již bez růžic. 24.11.2007  


Autobusová vjezdová brána do dnes již zrušené vozovny Dejvice. Před několika lety ji opustily i autobusy DP. Brána padla za oběť budování obchodního centra. 5.3.2006 NX


Pohled branou do dvora vozovny Dejvice. V pozadí jsou patrná zelená vrata bývalého trolejbusového vjezdu. Kolem roku 2012 už to i tady vypadá poněkud jinak, vrata jsou pryč a v hale garáží je parkoviště a nákupní centrum. Ovšem kdo má zájem o historii, může si zde prohlédnout velkoplošné nástěnné fotky někdejších garáží za provozu.   24.11.2007 NX 
Historický pohled od v roce 2011 rozestavěné tramvajové smyčky Podbaba (u železničního mostu přes Podbabskou ulici, kde je nová železniční zastávka). Vidíme Podbabskou ulici (uprostřed za sloupy) a halu někdejších garáží Dejvice (vpravo). 12.6.2011


Poslední aktualizace 10. 10. 2022

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie