Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Střešovice a Dejvice


Rozestavěná a nikdy nedokončená trať Zelená - Bubeneč - Nádraží Střed

Projektována někdy po roce 1953, o jejím vybudování se uvažovalo ještě v roce 1960. Z křižovatky Zelená - Koulova měla trať dále pokračovat přes Bubeneč ulicemi Zelená, Terronská, Rooseweltova, Wolkerova a Korunovační, dále Letenským tunelem, přes Štefánikův (Švermův) most, Revoluční ulicí a ulicí V Celnici k Masarykovu nádraží (tehdy Praha-Střed), tento úsek ovšem nebyl nikdy dokončen.

 

Zelená ulice směrem do Bubenče.  27.6.2009


Lampy v Zelené jsou umístěny proti sobě, s určitou pravděpodobností se může, ale nemusí, jednat o zamýšlené trolejbusové sloupy. Ovšem v budoucnu tady trolej opět povede - bude zde zakončení plánované trolejbusové tratě od Bořislavky a Matěje a zde někde bude konec trolejového úseku. Dále na Hradčanskou se pojede na baterie. 27.6.2009


Pokračování Zelené ulice od křižovatky s tramvajovou ulicí Jugoslávských partyzánů. Tady lampy během doby patrně již doznaly změn v umístění. 27.6.2007


Terronská ulice (dříve A. A. Ždanova) směrem k Podbabě. Sem měla být podle plánů z roku 1954 přeložena trolejbusová trať z Koulovy ulice. Také zde jsou instalovány silné sloupy (lampy), ale těžko říct, zda to souvisí s trolejbusy...


Terronská ulice směrem k Podbabě, pohled tentokrát z náměstí Interbrigády. Autobus linky 131 směruje k Matěji a na Bořislavku. 27.6.2009


Terronská ulice byla svým uspořádáním vlastně klasickou pražskou "trolejbusovou" ulicí, i když tudy trolejbusy nikdy nejezdily. Velká žulová dlažba, lampy jsou umístěné střídavě, tak po 35 metrech, takže stačí představit si mezi nimi vložené trolejové sloupy. Takové provedení hlavních ulic bylo pro Prahu 50. až 70. let typické... 27.6.2009
Ovšem i tato ulice mění svou podobu, klasická dlažba bude nahrazena asfaltem a změní se trochu i způsob parkování. V  části ulice, v době pořízení snímku zrovna rekonstruované, byl vytažen za země i tento sloup (lampa). Masivní provedení jeho základu by mohlo také svědčit pro zamýšlené využití pro trolejbusy - v okolních ulicích jsou lampy mnohem tenčí. 27.6.2009 NX
Terronská ulice již po rekonstrukci. 12.6.2011


Lampy ovšem zůstaly původní, mnohé i s typickými prstenci pro případné zavěšení troleje nebo jiného vedení. Tak se to tehdy v 50. a 60. letech dělalo. 12.6.2011


Rooseweltova ulice. Pokračování zamýšlené tratě směrem k Bubenči, Také tato ulice si zatím zachovává svůj dobový kolorit, i zde jsou lampy podle všeho schopné nést trolejové vedení a mnohé mají závěsné prstence. 27.6.2009


Pro dokreslení atmosféry přidáváme i černobílý snímek Rooseweltovy ulice. Podobně kdysi vypadaly např. ulice Slezská a Roháčova. Dlouhá léta zde jako nástupkyně, nebo spíše náhrada neuskutečněného prodloužení trolejbusu 51, jezdila autobusová linka 125. Její konec přišel až v únoru 1994. Od té doby je tato ulice bez hromadné dopravy. 27.6.2009
Výjezd z Korunovační ulice na třídu Milady Horákové. Tady měla plánovaná trolejbusová trať překřížit trať tramvajovou a pokračovat Letenským tunelem k Vltavě. Historie tohoto místa je však bohatší, Korunovační ulicí vedla kdysi i kolej tramvajové smyčky od ulice U Sparty a Na Výšinách kolem letenské vodárny. Ta na snímku není vidět - nachází se za funkcionalistickým domem vlevo. Dnes už má křižovatka nový, živičný povrch, a modernizace se v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka dočkala i tramvajoví trať.  12.6.2011
Severní portál Letenského tunelu. 12.6.2011


Na opěrných stěnách tunelu jsou dodnes závěsná oka připravená pro instalaci trolejového vedení, a nakonec nevyužitá. Tahle jsou při pohledu k Vltavě na pravé zdi... 12.6.2011
...A tyhle trolejové háky jsou na levé straně, přesně naproti. 12.6.2011
Jižní portál Letenského tunelu. 12.6.2011
Na stropě tunelu jsou také dochovány trolejové závěsy - v dosti hojném počtu. Přežily i rekonstrukci tunelu. 12.6.2011
Detailní pohledy na nikdy nevyužité trolejové závěsy. Tunel byl vybudován v polovině 50. let. 12.6.2011
Pohled na portál Letenského tunelu ze Štefánikova (dříve Švermova) mostu. 12.6.2011
Tak vypadá Štefánikův (Švermův) most z parku na Letné. Dnes již historický snímek je pořízen z místa někdejší horní stanice lanové dráhy. Z té se dochovalo jen torzo zábradlí (v popředí) a malé části opěrných zdí. Ovšem někdy v roce 2020 se celý prostor dočkal rekonstrukce do podoby terasovité vyhlídkové plošiny s informační tabulí jako připomínkou někdejší lanové dráhy, se zachováním částí opěrných zdí.  12.6.2011
I na mostě měly být v 60. letech připraveny prvky pro upevnění trolejbusového vedení souběžně s tramvajovým. Most byl vybudován v 50. letech souběžně s tunelem jako náhrada starého mostu, pro dezolátní stav uzavřeného v roce 1941 a dočasně nahrazeného dřevěným provizóriem. Historické trolejové sloupy z 50. let jsou dodnes součástí mostu a při rekonstrukci mostu v roce 2008 byly renovovány. O souběhu autobusové a trolejbusové trakce se zde patrně uvažovalo už od počátku stavby nového mostu. 12.6.2011
Pohled přes křižovatku od tunelu na Štefánikův most. Tudy měly trolejbusy pokračovat do Revoluční ulice a k nádraží Střed (Masarykovo), příp. dále na Žižkov... 12.6.2011
 

Poslední aktualizace 10. 10. 2022

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie