Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Libeň, Letňany a Čakovice


Zrušené napájecí vedení Mezihoří - Kotlaska - U Kříže

Vzdušná napájecí kabelová trasa od měnírny v ulici Mezihoří ke konečné stanici trolejbusů letňanské linky. Napájecí kabely byly uchyceny na lanech upevněných na fasádách domů růžicemi nebo konzolami, nebo přes volné prostranství na sloupech. Vedena ulicemi Mezihoří, U Pošty, Sokolovská, Vacínova, Ronkova, Kotlaska a U Libeňského pivovaru ke smyčce U Kříže. Vybudována snad v roce 1952, zrušena patrně v roce 1965.

 

Sokolovská ulice nad Palmovkou. V těchto místech nikdy trolejbusy nejezdily. V ulici Mezihoří však byla měnírna, napájející trať Krejcárek - Libeň. Napájecí kabely byly vedeny na závěsech po fasádách domů ulicemi U Pošty a Sokolovská až k místu tohoto převěsu, kterým vedení překonávalo tramvajovou trolej. Převěs i s odpojeným kabelem zmizel teprve na jaře roku 2012, tedy po zhruba 47 letech nečinnosti.  4.4.2006 NX
Měnírna Mezihoří. 14.1.2007


Kabelové závěsy na domech v ulici U Pošty mají podobu klasických trolejových růžic (položených poněkud níže), nebo malých konzol. 14.1.2007


Detail upevnění převěsu napájecího kabelu nad tramvajovou trolejí v Sokolovské ulici. Je patrné, že převěsy byly původně dva. Dále kabelová trasa pokračovala Vacínovou ulicí přes dnešní terminál MHD Palmovka na Kotlasku, směrem ke trati Rustonka - U Kříže.  Kabelový převěs už tu od jara 2012 není, ale růžice na budově přetrvávají. 14.1.2007, 4.4.2006


Vacínova ulice se zbytky vedení napájecích kabelů. Jsou patrné růžice i zbytek lana (pod římsou), na kterém byly kabely upevněny.  14.1.2007


Závěsné prvky napájecího vedení v ulici Kotlaska. Na fasádě domu je také mj. patrné, kde byla hladina vody při povodni v roce 2002. 24.4.2010


Detailní pohled na závěsné růžice a konzolu s kouskem lana. 14.1.2007, 24.4.2010


Sloup napájecího vedení na Kotlasce jen o pár metrů dál, přes ulici. Odtud pokračovala kabelová trasa ke konečné U Kříže. Na pravém snímku je pohled od sloupu směrem k růžicím. 14.1.2007


Sloup na Kotlasce v roce 2010. 24.4.2010


O pár set metrů dál, v ulici U Libeňského pivovaru, před křižovatkou s ulicí Na Rokytce, najdeme další trolejové růžice a několik metrů závěsného lana na fasádě. 24.4.2010


Opět jsou zde dvě růžice a závěsná konzola. Od výše umístěné růžice pokračoval lanový převěs přes vozovku a blízký tok Rokytky směrem ke konečné U Kříže. 24.4.2010


Pohled z ulice U Libeňského pivovaru směrem ke smyčce U Kříže. Ani železniční most v pozadí, ani silnice pod ním (Povltavská ulice - na snímku není vidět) za provozu trolejbusů ještě neexistovaly. Je patrný můstek pro pěší přes Rokytku. Dále kabelová trasa pokračovala na sloupech přes volné prostranství k prosecké trolejbusové trati. 24.4.2010
Otočíme-li se zpět směrem ke Kotlasce, můžeme v ulici spatřit již jen ojedinělé stopy po závěsech napájecího kabelu. 24.4.2010


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie